Články

Ohlášky ze dne 11.2.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Bez kategorie.

POPELEČNÍ STŘEDA

Den přísného postu

Farní kostel sv. Martina v Bánově

                                                         /tajemství bolestná/

/16.30 Bystřice p. Lop. – mše svatá s udělováním popelce

 • Příští neděli /1. postní/ bude Pobožnost Křížové cesty ve 14.00;

povedou lektoři.

Ohlášky ze dne 25.6.2017

Napsal Jan Mach. Publikováno Bez kategorie.

 • Přijměte pozvání na Farní den zítra, tj. v neděli 25. 6. v Suché Lozi. Mše sv. bude ve 14.00 a bude spojena s přijetím nových ministrantů a obnovou ministrantských slibů. Po skončení mše sv. bude program na venkovním prostranství před kostelem.
 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při sbírce na kostel minulou neděli.
 • Pro přípravu národní poutě na Velehradě se obracíme na všechny, kteří by byli ochotni pomoci s organizací při hlavní poutní mši svaté 5. července. Bude se jednat o pomoc s roznáškou písní, asistenci při podávání sv. přijímání, při vybírání, při organizaci sektorů apod. Sraz všech organizátorů bude 5.7. v 8:00 u kašny na nádvoří před bazilikou. Po mši svaté jsou všichni organizátoři zváni na oběd. S ohledem na počet poutníků předem děkujeme za každou pomoc. Podrobné informace poskytne pan Oldřich Vávra - tel. 603 203 103.
 • Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci.

Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili.

Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

Ohlášky ze dne 26.3.2017

Napsal Jan Mach. Publikováno Bez kategorie.

 • Dnes o 4. postní neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod, kterou povedou naše ženy.
 • Společná svatá zpověď bánovské farnosti /v kostele v Bánově, Suché Lozi, Bystřici/: sobota 8. 4. od 14.00 do 15.30hod.
 • Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat: v úterý 28. 3. od 16.00 do 16.10 v Bánově /na parkovišti před Jednotou/, od 16.15 do 16.25 v Suché Lozi /u obchodu/ a od 16.30 do 16.40 v Bystřici pod Lopeníkem /na parkovišti před obecním úřadem/. Takto vybrané potraviny již pomohli mnoha lidem. Předem moc děkujeme.
 • Obec Komňa pořádá a zve na Barokní koncert v kostele v Komni v neděli 2. dubna v 15.00hod. Vstupné dobrovolné.

Ohlášky ze dne 26.2.2017

Napsal Jan Mach. Publikováno Bez kategorie.

 • Ve středu začíná postní doba Popeleční středou – den přísného postu.
 • Na 1. neděli postní odpoledne ve 14,00 hod. bude pobožnost křížové cesty. Ve všední den budou křížové cesty 1x za 14 dnů /ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově/.
 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za nemocné a trpící.
 • V sobotu 4. března povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

POPELEČNÍ STŘEDA – Bystřice p.L: v 15,50hod. začne pobožnost křížové cesty a v 16.30hod. začne mše svatá s udílením popelce.

POPELEČNÍ STŘEDA – Suchá Loz: v 16,50hod. začne pobožnost křížové cesty a v 17,30hod. mše svatá s udílením popelce.

POPELEČNÍ STŘEDA – Bánov: ve 14,30hod. začne pobožnost křížové cesty, V 17,50hod. začne modlitba sv. růžence a v 18.30hod. mše svatá s udílením popelce.

ADORACE: ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                     v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 18.12.2016

Napsal Jan Mach. Publikováno Bez kategorie.

Přijměte pozvání k vánočním bohoslužbám

ve farním kostele sv. Martina v Bánově

Sobota 24. 12.

Štědrý den

14.00

Vánoční bohoslužba pro děti, rodiče a starší

Bohoslužba spojená s obřadem otevírání jesliček

Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček!

23.00

„Půlnoční“ bohoslužba. Při bohoslužbě zazní Česká vánoční mše koledová Ant. Hradila v podání Plkotnic a Hútku

Po bohoslužbě zpívání koled u betléma ze slámy

Neděle 25. 12.

Slavnost Narození Páně

10.30

Slavnostní bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka

17.00

Vánoční koncert

Pondělí 26. 12.

Svátek sv. Štěpána

10.30

Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem

Suchá Loz!

15.00

„Zivý“ betlém

Pátek 30. 12.

Svátek Svaté Rodiny

17.30

Bohoslužba se zaměřením na děti „Zvoneček“

Sobota 31. 12.

Sv. Silvestr

10.30

Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok 2016

Neděle 1. 1. 2017

Slavnost Matky Boží Panny Marie

10.30

V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání

Čtvrtek 5. 1. 2017

18.30

Bohoslužba spojená se žehnáním vody, křídy a kadidla

Pátek 6. 1. 2017

Zjevení Páně; Tři králové

9.30

17.00

Bohoslužba v Domě s chráněnými byty

Tříkrálový koncert. Vystoupí Collegum Classic

Sobota 7. 1. 2017

9.00

Požehnání a vyslání koledníků

Tříkrálová sbírka

Neděle 8. 1. 2017

Křest Páně

10.30

Bohoslužba spojená s obřadem zavírání jesliček

Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček!

Betlém ze slámy u fary v Bánově bude otevřen pro veřejnost od 24. 12. do 8. 1. 2017 denně od 8.00 do 19.00hod.