Články

Ohlášky ze dne 27.7.2014

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

- Sbírka minulou neděli vynesla 35 328,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

- V pátek 1.8. bude v Bánově od 17,30 Výstav Nejsv. svátosti, adorace a příležitost ke svátosti smíření.

- Dne 2.8.2014 v 11,30 hod. uzavřou v Bánově svátost manželství Jan Vaněk, nar. 3.4.1980 v Myjavě, bytem Suchov a Marika Juřeníková,nar.24.9.1986 v Uh.Hradišti, bytem Bánov 549

- Dne 9.8.2014 uzavřou v Suché Lozi svátost manželství Robert Buček, nar.7.12.1979 v Uh.Hradišti, bytem Staré Město 1468 a Zuzana Bumbálková, nar.13.12.1987 v Uh.Hradišti, bytem Bánov 46