Články

Ohlášky ze dne 29.6.2014

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

- V neděli 29.6. bude v 15,00 hod. pouť ke kapličce sv. Petra a Pavla v Losoch. Sraz ve 14.00 hod. u křížku.

- Podle dekretu z Arcibiskupství olomouckého se stávám k 1.7. 2014 farářem v Lukově a Kašavě. Tyto farnosti budu přebírat 2. a 3. 7. Do naší farnosti přichází   P.Mgr. Jiří Kupka, který působil jako vícerektor v AKS v Olomouci. Předávka farnosti Bánov je naplánovaná na 18.7.2014 a s farností se rozloučím 20.7. v rámci oslav Bánovského léta.

- ve čtvrtek 3.7. v 17.30 hod. bude výstav Nejsv. Svátosti a příležitost k sv. smíření v Suché Lozi

- v pátek 4.7. v 9.00 navštívím DD v Bánově a v 10.30 hod. v Suché Lozi. Večer bude v Bánově příležitost v 17.30 hod. k sv. smíření a adorace.

- v sobotu 5.7. bude po mši sv. pouť ke kapličce sv. Cyrila a Metoděje v Jakubovci

- v neděli 6.7. budou pokřtěni v 10.30 v Bánově Petr František Krsička z Bánova, Tereza Mahdalová z Bánova a Simona Jiřelová z Litomyšle

- mimořádná sbírka minulou neděli na opravy kostela byla 28.700,- Kč