Články

Ohlášky ze dne 13.4.2014

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

- Dnes je Květná neděle, do sakristie můžete odevzdat pokladničky z postní almužny

- V pondělí 14.4. bude v 15,30 hod. pohřeb + Františky Zálešákové v Bánově. Večer bude na faře Biblická hodina

- Ve středu 16.4. bude v Suché Lozi pohřeb + Františka Hustáka

- Ve čtvrtek 17.4. bude po mši sv. hodinová adorace v Getsemanské zahradě

- Na Velký Pátek je den přísného postu, v Bánově bude v 15,00 hod. Křížová cesta na Kalvárii, u Božího hrobu bude pokladnička s dary na Svatou Zemi

- Na Bílou Sobotu bude adorace u Božího hrobu, zapište se na papír vzadu na stolku. Sobotní obřady začínají venku u rozdělaného ohně. Přineste si svíce.

- V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude sbírka na kněžský seminář a žehnání pokrmů