Články

OHLÁŠKY ZE DNE 2.2.2014

Napsal Super User. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

- V neděli 2.2. bude pokřtěna Viktorie Hrbáčová z Bánova. Při mši sv. budou představeny děti připravující se na 1. sv. přijímání

- V pondělí 3.2. bude v Bánově svatoblažejské požehnání, v Bystřici 5.2. a v Suché Lozi 6.2.

- Ve střecu 5.2. bude v Bystřici po mši sv. Výstav Nejsv. Svátosti

- Ve čtvrtek 6.2. navštívím dopoledne DD v Suché Lozi, odpoledne bude v 16,30 hod. Výstav a Svátost smíření v Suché Lozi

- V pátek 7.2. navštívím dopoledne DD v Bánově a v 16,30 hod. bude Výstav a Svátost smíření v Bánově

- V pátek 7.2. bude po mši sv. na faře setkání členů ekonomické a pastorační rady


1. Slovo arcibiskupa – výzva k přihláškám do semináře

Drahé sestry a bratři,

pravidelně se modlíme za kněžská povolání. Každá farnost má svůj den modliteb za kněžský seminář, v němž se také bohoslovci modlí za Vás. Už léta konáme děkanátní pouti za nová duchovní povolání a za duchovní obnovu našich rodin. Zdravá rodina, která zakouší radost z Boha, protože s ním v životě počítá, protože mu dává první místo, které mu patří, je základem zdravé církve i prvním kněžským seminářem, kde mohou mladí zaslechnout Boží hlas a naučit se žít pro Boha a pro druhé. V tyto dny, kdy se podávají přihlášky do semináře, Vás prosím o modlitbu za ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují.

Vás, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním povolání, povzbuzuji. Nebojte se odpovědět na

Boží volání ochotným a velkorysým ANO. Církev potřebuje odvážné a věrné pastýře, svědky a hlasatele Božího slova, budovatele společenství a služebníky svátostí a lásky. Je to velké poslání, na které žádný člověk nestačí sám ze sebe, ale pokud se dá Bohu plně k dispozici, pozná, že On dovede dělat své velké dílo i skrze malé služebníky. Pokud se rozhodnete a budete letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se na svého kněze, který Vám podá potřebné informace včetně formuláře přihlášky do semináře. Přihlášky se podávají na arcibiskupství do konce března 2014.Modlím se za Vás a děkuji všem, kteří Vás v tyto dny svou modlitbou provázejí.

Všem ze srdce žehná

arcibiskup Jan


2. Slovo arcibiskupa - Poděkování tříkrálovým koledníkům

Upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky Charity pro pomoc potřebným, ať

už jako koledníci, organizátoři, nebo dárci. Díky vaší ochotě můžeme vydávat viditelné svědectví světu o službě věřících potřebným a také roznášet do světa radost z úžasného Božího daru, který slavíme o každých Vánocích, radost z Boha, který se nám daruje jako Zachránce a Spasitel. Výtěžek sbírky v arcidiecézi činí 22 384 735 Kč, tedy opět větší než v minulém roce; o jejím využití budu informovat později.

arcibiskup Jan