Články

Ohlášky ze dne 21.4..2019

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • V pátek 26. 4. v 19.40 se v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi uskuteční setkání biřmovanců.
  • V sobotu 27. 4. od 14.00 do 17.00 na faře v Bánově budou mít setkání děti ze společenství Misionář srdce. V neděli půjdou děti v liturgickém průvodu. Při bohoslužbě složí slib nová členka Tereza Moravcová ze 3. třídy.
  • V neděli 28. 4. /Neděle Božího milosrdenství/ ve 14.30hod. bude v kostele sv. Ludmily Velikonoční koncert schol naší farnosti. Vstup volný. Vstupné dobrovolné.
  • V sobotu 27. dubna 2019 chtějí vstoupit do stavu manželského v kostele v Újezdci u Luhačovic pan Martin Suchánek z Bánova se slečnou Martinou Dleštíkovou z Těšova.