Články

Ohlášky ze dne 31.3..2019

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za děti a mládež.
  • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude ve středu 3. 4. v Bystřici, v Suché Lozi ve čtvrtek 4. 4. a v Bánově v pátek 5. 4. po skončení večerní bohoslužby.
  • V sobotu 6. dubna povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
  • V sobotu 13. 4. budou při svatebním obřadu v 10.00 ve farním kostele sv. Martina v Bánově církevně oddáni: pan Jakub Hauerland, Bánov a sl. Karolína Vaculová, Březová.
  • Společná svatá zpověď bánovské farnosti /v kostele v Bánově, Suché Lozi, Bystřici/: sobota 13. 4. od 14.00 do 15.15hod.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.