Články

Ohlášky ze dne 24.2.2019

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce Haléř sv. Petra.
  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za dar víry a vytrvalost v dobrém.
  • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude ve středu 27. 3. v Bystřici, v Suché Lozi ve čtvrtek 28. 3. a v Bánově v pátek 1. 3. po skončení večerní bohoslužby.
  • V sobotu 2. března povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                    v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.