Články

Ohlášky ze dne 27.1.2019

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při sbírce na kostel minulou neděli.
  • V pátek v Bánově a v sobotu v Suché Lozi proběhne při mši svaté žehnání svící.
  • Svatoblažejské požehnání se bude udělovat v  pátek v Bánově a v sobotu v Suché Lozi.
  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání.
  • V sobotu 2. února povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.