Články

Ohlášky ze dne 16.9..2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • V pátek 21. 9. se v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi v 19.30 sejdou biřmovanci.
  • Příští neděli budeme při mších svatých děkovat Pánu Bohu za letošní úrodu.