Články

Ohlášky ze dne 29.7.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za rodiny a farnost.
  • V sobotu 11. 8. budou při svatební mši sv. v 11.30 v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi církevně oddáni: MUDr. Martin Bujáček a Mgr. Eva Živnéřová, DiS
  • Dnes odpoledne 2. prosebná pouť farnosti na sv. Antonínek na Blatnické hoře

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Odjezd autobusů v neděli 29. 7.:

Bystřice 13.00; Suchá Loz 13.10;

Bánov 13.15

   Program: 14.00 procesí od búd

                     /modlitba sv. růžence/                

                     15.00 mše svatá