Články

Ohlášky ze dne 3.6.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • Po skončení páteční bohoslužby /Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova/ bude smírná pobožnost před vystavenou Nejsv. Svátostí. Srdečně zveme.
  • Za 14 dní se uskuteční další akce pro naši mládež, a sice závěrečná studentská mše svatá tohoto školního roku. :) Proběhne v pátek 15. 6. 2018 v 18 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě, po mši svaté pak bude připraven táborák na zahradě fary. 
  • V neděli 10. června se bude od 18 hodin promítat na faře v Uherském Brodě film Šarlatový a černý. Film pojednává o skutečné postavě monsignora O’Flahertyho, který za druhé světové války v Římě založil a řídil podzemní organizaci, která zachránila tisíce Židů a spojeneckých vojáků uprchlých ze zajetí před pronásledováním gestapem.