Články

Ohlášky ze dne 13.5.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • Charita Uherský Brod pořádá akci  - plavání pro tříkrálové koledníky v Aquaparku Delfín v Uherském Brodě v termínech: 14. 5. 2018 od 15.00 do 17.00hod. a 21. 5. 2018 od 15.00 do 17.00hod. 1koledník do 18let má 1volný vstup na 90min. Více informací o termínech a přihlášení na plakátku.
  • V příštím týdnu je možné vždy po skončení mše sv. v sakristii zapisovat se na Pouť na sv. Hostýn /úterý 22. 5./
  • Příští neděli se při mši svaté v Suché Lozi a v Bánově představí farnosti naši biřmovanci.
  • Dnes odpoledne jste zváni k Májové pobožnosti ve 14.00hod. v kostele v Bánově a v Suché Lozi; v 18.00 v kapli v Bystřici pod Lop.
  • V sobotu 26. 5. budou při svatebním obřadu ve 13.00 ve farním kostele sv. Martina v Bánově církevně oddáni: pan Jaroslav Řezníček, Bánov 348 a sl. Věra Bučková, Bánov 348.