Články

Ohlášky ze dne 29.4.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za mariánské ctitele
  • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude ve středu 2. 5. v Bystřici, v Suché Lozi ve čtvrtek 3. 5. a v Bánově v pátek 4. 5. po skončení večerní bohoslužby.
  • V sobotu 5. května povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
  • Ve středu 9. května pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie na faře v Uherském Brodě od 19 hodin přednášku arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera s názvem HOSPODAŘENÍ CÍRKVE – zkušenosti a perspektiva.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.