Články

Ohlášky ze dne 15.4.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • Poděkování patří všem, kdo jste přispěli při dnešní sbírce určené na pomoc při obnově domovů obyvatel Středního a Blízkého východu.
  • Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu "Velikonoční paprsky" pro dobu před slavností Seslání Ducha svatého. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostávat krátké svatodušní inspirace. Více na nebo plakátku. Aktivita navazuje na Postní kapky, které se setkaly s pozitivním přijetím. 
  • V pátek v20. 4. v 19.30 v Bánově setkání biřmovanců.
  • V neděli 22. 4. při mši sv. v kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lop. proběhne obřad přijetí 4 nových ministrantů. V
  • V sobotu 28. 4. budou při svatebním obřadu v 10.30 ve farním kostele sv. Martina v Bánově církevně oddáni: pan Michal Dalajka, Bánov 277 a sl. Andrea Urbancová, Bánov 660.
  • V sobotu 28. 4. budou při svatebním obřadu v 10.30 ve filiálním kostele sv. Ludmily v Suché Lozi církevně oddáni: pan Jiří Dohnal, Hlavní 221, Hluk a sl. Mgr. Petra Kubišová, Suchá Loz 252.