Články

Ohlášky ze dne 1.4.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za mír a pokoj ve světe.
  • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude ve středu 4. 4. v Bystřici, v Suché Lozi ve čtvrtek 5. 4. a v Bánově v pátek 6. 4. po skončení večerní bohoslužby.
  • V sobotu 7. dubna povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 16.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
  • Přijměte pozvání na jubilejní XV. Farní ples /aneb letos velikonoční/, který se bude konat v sobotu 7. 4. 2018 od 19.00hod. ve společenském sále v Suché Lozi. Hrát bude DH Skaličané.
  • V neděli 8. 4. /Neděle Božího milosrdenství/ bude v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi následující program: 13.30 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a litanie k Božímu milosrdenství 14.00 mše svatá spojená se slibem dětí farnosti z nového společenství Misionář srdce /mši sv. bude doprovázet „nová“ Schollička 15.30 Farní kavárna ve společenském sále /hrát bude dech. hudba pana Adamce/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.