Články

Ohlášky ze dne 4.3.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • Dnes o 3. postní neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod.
  • Animátoři mládeže děkanátu Uherský Brod srdečně zvou všechny mladé na Postní děkanátní setkání mládeže /PODĚS 2018/, které se uskuteční v sobotu 24. 3. 2018 od 9.00 v Uherském Brodě. Přihlášky a více info na: UBMLADEZ.WZ.CZ nebo FB UDÁLOSTI
  • Tradičně na druhou neděli v měsíci 11. 3., bude na faře v Uherském Brodě od 17:00 hodin promítání filmu Maria Goretti.
  • Společná svatá zpověď bánovské farnosti /v kostele v Bánově, Suché Lozi, Bystřici/: sobota 17. 3. od 14.00 do 15.30hod.
  • Přijměte pozvání na jubilejní XV. Farní ples /aneb letos velikonoční/, který se bude konat v sobotu 7. 4. 2018 od 19.00hod. ve společenském sále v Suché Lozi. Předprodej vstupenek bude 14 dnů před plesem /neděle 18.3. a neděle 25. 3. po mši sv. v sakristii/. Hrát bude DH Skaličané.
  • V neděli 8. 4. /Neděle Božího milosrdenství/ bude v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi následující program:

13.30 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství

14.00 mše svatá spojená se slibem dětí ze společenství Misionář srdce

           /mši sv. bude doprovázet „nová“ Schollička/

15.30 Farní kavárna ve společenském sále /hrát bude dech. Hudba pana Adamce/