Články

Ohlášky ze dne 25.2.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • Dnes o 2. postní neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod. Příští neděli povedou pobožnost ministranti.
  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za děti a mládež.
  • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude ve středu 28. 2. v Bystřici, v Suché Lozi ve čtvrtek 1. 3. a v Bánově v pátek 2. 3. po skončení večerní bohoslužby.
  • V sobotu 3. února povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
  • Společná svatá zpověď bánovské farnosti /v kostele v Bánově, Suché Lozi, Bystřici/: sobota 17. 3. od 14.00 do 15.30hod.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                     v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.