Články

Ohlášky ze dne 28.1.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při sbírce na kostel minulou neděli.
  • Ve středu v Bystřici, ve čtvrtek v suché Lozi a v pátek v Bánově, proběhne při mši svaté žehnání svící.
  • Svatoblažejské požehnání se bude udělovat ve středu v Bystřici, ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově.
  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za dar víry a vytrvalost v dobrém.
  • V sobotu 3. února povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
  • Příští neděli 4. 2. při mši svaté v Suché Lozi /7.30/ a v Bánově /10.30/ se nám představí děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                     v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.