Články

Svatomartinské hody 2016

Napsal Petr Borák. Publikováno Novinky -.

Svatomartinské hody Bánov 2016

1700 let od narození svatého Martina

( foto viz. galerie)

Každý, kdo přijal pozvání P. Jiřího Kupky k letošním oslavám sv. Martina, musel vzdát poctu nejen patronu farního kostela a celé obce, ale ocenit i téměř nadlidský výkon našeho pana faráře spojený s organizací a přípravou tak důstojných oslav.

Velké poděkování patří všem organizátorům, účinkujícím, zúčastněným, místním i přespolním.

Hned úvodní čtvrteční benefiční koncert „Svatomartinská pocta“ byl POCTOU - pásmem, které nemělo chybu. Folklorní soubory „Bánovské Zpěvule“, „Plkotnice“ a „Hútek“, včetně osvědčené moderátorky Markéty, dokázaly vytvořit úžasný zážitek.

V pátek ráno byly při mši svaté posvěceny praporce. Závěrem pátečního adoračního dne byl v kostele program pro děti: „Život sv. Martina“. Sestra Milada poutavou formou hry zaujala mnoho dětí nejrůznějšího věku.

Věhlas našich šikovných květinářek je už pověstný. Ale co jejich šikovné ruce, nápaditost a um dokázaly při realizaci sobotní výstavy v kostele nazvané „Čtvero ročních dob“!?                                        

Dojemné, nádherné. K lítosti, že tak nakrátko.

Po večerní mši svaté za účasti svatomartinské družiny následovala legenda o sv. Martinovi, poté tradiční lampionový svatomartinský průvod na Jarmek na světelnou show.

Oslavy vyvrcholily slavnostní nedělní bohoslužbou ke cti sv. Martina. Hlavním celebrantem byl Mons. Vojtěch Šíma, pozvání přijala i sucholožská schola, o hudební doprovod se postarala dechová hudba Bánovjanka. S povděkem lze konstatovat, že účast krojovaných je rok od roku lepší. Snad už se stane chvályhodnou tradicí.

Po skončení ještě krátké pohoštění u kostela, trocha zpěvu a hudby na cestu.

Nezapomínejme prosit našeho patrona: „Svatý Martine, oroduj za nás!“

A jenom na okraj: naše farnost dvakrát navštívila Tours a uctila památku sv. Martina u jeho hrobu v tamější bazilice. Po bánovských hodech jsme tam poslali dopis i s fotografiemi z našich oslav.

Ve své odpovědi nám poděkovali, poznamenali, že svatý Martin je uctívaný na velkém množství míst, popřáli pokojný Advent a připojili foto restaurované sochy sv. Martina, která je opět na vrcholu baziliky v Tours.

                                                                                                            mp