NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 18.6.2017

 • Přijměte pozvání na Farní den v neděli 25. 6. v Suché Lozi. Mše sv. bude ve 14.00 a bude spojena s přijetím nových ministrantů a obnovou ministrantských slibů. Po skončení mše sv. bude program na venkovním prostranství před kostelem.
 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce na kostel.
 • Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci.

Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili.

Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

Ohlášky ze dne 11.6.2017

 • Přijměte pozvání na slavnost Těla a Krve Páně /Boží Tělo/: středa 14. 6. Bystřice; čtvrtek 15. 6. v Suché Lozi; v sobotu 17. 6. v Bánově. Mše sv. v 17.00 a pak průvod s Nejsv. Sv. oltářní obcí. Prosíme rodiče, aby své děti vypravili v kroji.
 • Přijměte pozvání na Farní den v neděli 25. 6. v Suché Lozi. Mše sv. bude ve 14.00 a bude spojena s přijetím nových ministrantů a obnovou ministrantských slibů. Po skončení mše sv. bude program na venkovním prostranství před kostelem.

Ohlášky ze dne 4.6.2017

 • Přijměte pozvání na slavnost Těla a Krve Páně /Boží Tělo/: středa 14. 6. Bystřice; čtvrtek 15. 6. v Suché Lozi; v sobotu 17. 6. v Bánově. Mše sv. v 17.00 a pak průvod s Nejsv. Sv. oltářní obcí. Prosíme rodiče, aby své děti vypravili v kroji.
 • Přijměte pozvání na Farní den v neděli 25. 6. v Suché Lozi. Mše sv. bude ve 14.00 a bude spojena s přijetím nových ministrantů a obnovou ministrantských slibů. Po skončení mše sv. bude program na venkovním prostranství před kostelem.

Ohlášky ze dne 28.5.2017

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za dar víry a vytrvalost v dobrém
 • V sobotu 3. června budou při svatební mši svaté v 11.00 v Bánově církevně oddáni: pan Petr Zálešák, Bánov 652 a sl. Ing. Monika Kašpárková, Bánov 654.
 • V sobotu 3. června povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                      ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 21.5.2017

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce na kostel v Bánově.
 • V úterý 23. 5. se uskuteční Pouť na sv. Hostýn. Odjezd: Bystřice 8.00; Suchá Loz 8.10; Bánov 8.15.
 • Čtvrteční slavností Nanebevstoupení Páně /25. 5./ začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
 • V sobotu 27. 5. od 9.00 do 11.00 První svatá zpověď dětí.
 • V sobotu 27. 5. od 16.30 do 17.30 příležitost přijmout sv. zpověď pro rodiče, prarodiče, sourozence a kmotry prvokomunikantů.
 • V neděli 28. 5. v 10.30 bude v Bánově slavnost 1. sv. přijímání.

             V  neděli 28. května 2017 se uskuteční

                     v kostele sv. Martina v Bánově

                 výstava aranžmá květin s názvem:

     POCTA MARII – RŮŽE TAJEMNÁ

                  

                           Vstupné dobrovolné.        

   Kostel bude otevřen od 15.00 do 20.00hodin.