NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 9.4.2017

 • Dnes o Květné neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod, kterou povedou naši lektoři.
 • Příští neděli bude možné si nechat požehnat velikonoční pokrmy.
 • Na bohoslužbu příští neděli prosím přineste postní pokladničky.

Program bohoslužeb o velikonočních svátcích

Kostel sv. Ludmily v Suché Lozi

Kostel sv. Martina v Bánově

Zelený čtvrtek   13. 4. 2017

Mše svatá: 16.45hod.

Soukromá adorace: do 21.00hod.

Sbírka na církevní školy.

Velký pátek 14. 4. 2017

Velkopáteční obřady: 16.45hod.

Pokladnička: na Boží hrob v Jeruzalémě.

Bílá sobota   15. 4. 2017

Čtení Bible od 8.00hod.

Začátek vigilie: v 16.45hod.

Sbírka na kostel.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

/Bohoslužbu doprovází dechová hudba pana Adamce ze Suché Loze/

Mše svatá v: 7.30hod. spojená s obřadem žehnání velikonočních pokrmů.

Sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

Zelený čtvrtek   13. 4. 2017

Mše svatá: 18.30hod.

Soukromá adorace: do 21.00hod. Sbírka na církevní školy.

Velký pátek   14. 4. 2017

Křížová cesta na Skalu: 14.00hod.

Velkopáteční obřady: 18.30hod.

Po obřadech modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a soukromá adorace do 21.00hod.

Pokladnička: na Boží hrob v Jeruzalémě.

Bílá sobota   15. 4. 2017

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství: 14.00hod.

Začátek vigilie: 18.30hod.   Sbírka na kostel.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

/Bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka/

Mše svatá: 10.30hod. spojená s obřadem žehnání velikonočních pokrmů.

Sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

Po mši svaté: modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.

Ohlášky ze dne 2.4.2017

 • Dnes o 5. postní neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod, kterou povedou naši muži.
 • Společná svatá zpověď bánovské farnosti /v kostele v Bánově, Suché Lozi, Bystřici/: sobota 8. 4. od 14.00 do 15.30hod.
 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání.
 • V sobotu 8. dubna povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 16.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 17.50

                                17.55 Pobožnost Křížová cesta s dětmi

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 26.3.2017

 • Dnes o 4. postní neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod, kterou povedou naše ženy.
 • Společná svatá zpověď bánovské farnosti /v kostele v Bánově, Suché Lozi, Bystřici/: sobota 8. 4. od 14.00 do 15.30hod.
 • Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat: v úterý 28. 3. od 16.00 do 16.10 v Bánově /na parkovišti před Jednotou/, od 16.15 do 16.25 v Suché Lozi /u obchodu/ a od 16.30 do 16.40 v Bystřici pod Lopeníkem /na parkovišti před obecním úřadem/. Takto vybrané potraviny již pomohli mnoha lidem. Předem moc děkujeme.
 • Obec Komňa pořádá a zve na Barokní koncert v kostele v Komni v neděli 2. dubna v 15.00hod. Vstupné dobrovolné.

Ohlášky ze dne 19.3.2017

 • Dnes o 3. postní neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod, kterou povedou naše rodiny.
 • Pozvánky pro předškoláky z Katolické základní školy v Uherském Brodě

S předstihem informujeme, že zápis do 1. třídy na školní rok 2017/2018 proběhne v úterý 4. dubna 2017 od 13.00 do 17.00 hodin.

Další informace můžete získat na webových stránkách školy www.kzsub.cz, kde jsou také k dispozici užitečné kontakty, nebo přímo v kanceláři školy.

Ohlášky ze dne 12.3.2017

 • Dnes o 2. postní neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod, kterou povedou naši ministranti.
 • Ve čtvrtek 16. 3. v 17.00hod. se v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi uskuteční Beseda o Lurdech a vlakové pouti.
 • Pozvánky pro předškoláky z Katolické základní školy v Uherském Brodě

Po zajímavé a netradiční únorové předškoličce „Fašankové radovánky“ čeká na děti a jejich rodiče další poutavé setkání. To nese název: „Matematika nás baví“ – matematika Hejný. Na děti čekají hry s číslicemi a rodiče i jiní zájemci se mohou seznámit s metodami výuky matematiky profesora Hejného. Tato poslední předškolička se uskuteční ve středu 15. března v 16.00 hodin na 1. stupni na Jirchářské ulici.

S předstihem informujeme, že zápis do 1. třídy na školní rok 2017/2018 proběhne v úterý 4. dubna 2017 od 13.00 do 17.00 hodin.

Další informace můžete získat na webových stránkách školy www.kzsub.cz, kde jsou také k dispozici užitečné kontakty, nebo přímo v kanceláři školy.