NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 23.7.2017

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při sbírce na kostel minulou neděli.
 • Dnes odpoledne jste zváni k pobožnosti u kaple sv. Anny v Bystřici pod Lopeníkem ve 14.00. Sraz u kříže před kaplí sv. Josefa.
 • Od pondělí 24. 7. do soboty 29. 7. budeme prožívat Novénu ke sv. Antonínovi, jako přípravu na 1. prosebnou pouť farnosti na sv. Antonínek na Blatnické hoře v neděli 30. 7.

Odjezd autobusů v neděli 30. 7.:

Bystřice 13.00; Suchá Loz 13.10;

Bánov 13.15

   Program: 14.00 procesí od búd

                     /modlitba sv. růžence/                

                    15.00 mše svatá

Ohlášky ze dne 16.7.2017

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce na kostel.
 • Dnes odpoledne jste zváni na Folklorní memoriál Zdeňka Zálešáka v prostoru Pálenice v 15.00. Srdečně zve Spolek Hútek. Vstup volný, vstupné dobrovolné.
 • Je možné zapisovat se v sakristii na 1. prosebnou pouť farnosti na sv. Antonínek v neděli 30. července.
 • Příští neděli 23. července ve 14.00 se uskuteční pobožnost u kaple sv. Anny v Bystřici pod Lopeníkem.

Ohlášky ze dne 9.7.2017

 • Příští neděli 16. 7. v 10.00 oslavíme Výročí posvěcení bánovského kostela. Odpoledne jste zváni na Folklorní memoriál Zdeňka Zálešáka v prostoru Pálenice v 15.00. Srdečně zve Spolek Hútek. Vstup volný, vstupné dobrovolné.
 • Je možné zapisovat se v sakristii na 1. prosebnou pouť farnosti na sv. Antonínek v neděli 30. července.
 • V sobotu 22. července budou při svatební mši svaté v 11.00 v Bánově církevně oddáni: pan Bc. Daniel Grančič, Sabinovská 4, Prešov a slečna Eliška Machalová, Bánov 292.
 • V neděli 23. července ve 14.00 se uskuteční pobožnost u kaple sv. Anny v Bystřici pod Lopeníkem.

Ohlášky ze dne 2.7.2017

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za mír a pokoj ve světě.
 • Dnes odpoledne jste všichni srdečně zváni na pouť ke kapli sv. Petra a Pavla v Losoch v Suché Lozi. Sraz ve 14.00hod. u kříže.
 • Po skončení středeční mše sv. v Bánově /5. 7./ půjdeme průvodem ke kapli sv. Cyrila a Metoděje v Jakubovci, kde proběhne pobožnost.
 • Pro přípravu národní poutě na Velehradě se obracíme na všechny, kteří by byli ochotni pomoci s organizací při hlavní poutní mši svaté 5. července. Bude se jednat o pomoc s roznáškou písní, asistenci při podávání sv. přijímání, při vybírání, při organizaci sektorů apod. Sraz všech organizátorů bude 5.7. v 8:00 u kašny na nádvoří před bazilikou. Po mši svaté jsou všichni organizátoři zváni na oběd. S ohledem na počet poutníků předem děkujeme za každou pomoc. Podrobné informace poskytne pan Oldřich Vávra - tel. 603 203 103.
 • Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci.

ADORACE: ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                     v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

Ohlášky ze dne 25.6.2017

 • Přijměte pozvání na Farní den zítra, tj. v neděli 25. 6. v Suché Lozi. Mše sv. bude ve 14.00 a bude spojena s přijetím nových ministrantů a obnovou ministrantských slibů. Po skončení mše sv. bude program na venkovním prostranství před kostelem.
 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při sbírce na kostel minulou neděli.
 • Pro přípravu národní poutě na Velehradě se obracíme na všechny, kteří by byli ochotni pomoci s organizací při hlavní poutní mši svaté 5. července. Bude se jednat o pomoc s roznáškou písní, asistenci při podávání sv. přijímání, při vybírání, při organizaci sektorů apod. Sraz všech organizátorů bude 5.7. v 8:00 u kašny na nádvoří před bazilikou. Po mši svaté jsou všichni organizátoři zváni na oběd. S ohledem na počet poutníků předem děkujeme za každou pomoc. Podrobné informace poskytne pan Oldřich Vávra - tel. 603 203 103.
 • Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci.

Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili.

Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz