NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 10.9.2017

 • V sobotu 30. září při svatební mši svaté v 10.30 v kostele sv. Martina v Bánově budou církevně oddáni: pan Bc. Tomáš Beníček, Bánov 607 a sl. Mgr. Kristýna Beníčková, Nezdenice 162.
 • Ve čtvrtek 14. září se uskuteční v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi ADORAČNÍ DEN.

ADORAČNÍ A POSTNÍ DEN.

DEN MODLITEB ZA RODINY, DĚTI, MLÁDEŽ, NEMOCNÉ A TRPÍCÍ V KOSTELE SV. LUDMILY V SUCHÉ LOZI

Duchovní příprava na nedělní oslavu patrocinia kostela

Čtvrtek 14. září 2017

Svátek Povýšení svatého Kříže

8.00 – mše svatá

8.45 – výstav Nejsv. svátosti oltářní

             – korunka k Božímu milosrdenství

9.00 – soukromá adorace

12.30 – společná adorace, litanie k Nejsv. Srdci Páně a svátostné požehnání

Příležitost ke sv. zpovědi: čtvrtek 7.20 – 7.50

Ohlášky ze dne 3.9.2017

 • Na doporučení o. Josefa Pelce i o.Tomáše Žurka vás chceme pozvat na krásnou pouť do polské Fatimy v Zakopaném, které je blízko (asi 20 km za našimi hranicemi), a to v sobotu 7. října  2017. Poutní kostel je zasvěcený Panně Marii Fatimské a byl postaven jako poděkování za záchranu života Svatého otce Jana Pavla II. po atentátu v roce 1981.
  Pouť je jednodenní, odjezd autobusu bude ve 4:00 z Mariánského náměstí v Uherském Brodě, cesta trvá asi 5 hod i s přestávkou. V 10:00 o. Josef bude sloužit v kostele mši svatou, pak je možné si prohlédnout celý areál, v místní prodejně s devocionáliemi zakoupit dárky na památku a pak v Zakopaném navštívíme velký trh. Pojištění si zařídí každý jednotlivě, nějaké „polské zloté“ si vyměňte, ale i v Zakopaném je směnárna v případě potřeby. Plánovaný návrat domů cca ve 21:00. Cena zájezdu je 500 Kč, závazné přihlášky v prodejně Gloria v Uh. Brodě.
  Ten, kdo nemůže jet přímo do Fatimy, ať z důvodů finančních, zdravotních, či jiných, se může těšit na pěknou pouť k Panně Marii Fatimské v Polsku

Ohlášky ze dne 27.8.2017

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při sbírce na kostel minulou neděli.
 • Organizátoři Celostátního setkání mládeže v Olomouci co nejsrdečněji děkují všem, kteří toto setkání podpořili svou modlitbou, obětí či jakýmkoli jiným způsobem. Věříme, že hojnost plodů tohoto setkání bude vidět i v našich farnostech.

Jménem Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík

 • V sobotu 2. září se uskuteční Prosebná pouť děkanátu Uherský Brod za obnovu rodin a duchovní povolání na Velehradě.

          Program: 15.00 Modlitba sv. růžence nebo Přednáška: „Jak přemýšlet o zpovědi?“

                         16.00 Adorace

                         17.00 Mše svatá s otcem biskupem – asistence farnost Bánov

 •  Farní  Den Rodiny se uskuteční v neděli 3. září 2017:

          - ve 14:00 mše svatá v kostele sv. Martina v Bánově

          - žehnání dětí /aktovek/ na začátku školního roku

          - po skončení mše svaté požehnání rodinám s dětmi u sochy Panny Marie před

            kostelem

          - v 15:30 na farní zahradě Farní diskotéka s veverkou Terkou

            + soutěž: Jak vypadá veverka?

          - v případě nepříznivého počasí diskotéka přesunuta do sálu ZŠ Bánov

          - Připravena bude tombola, hry a soutěže. Občerstvení zajištěno.

Ohlášky ze dne 20.8.2017

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce na kostel.                                                                                                                                                DEN RODINY
 •                                   se uskuteční v neděli 3. září 2017:
  • ve 14:00 mše svatá v kostele sv. Martina v Bánově
  • žehnání dětí /aktovek/ na začátku školního roku
  • po skončení mše svaté požehnání rodinám s dětmi u sochy Panny Marie před kostelem
  • v 15:30 na farní zahradě Farní diskotéka s veverkou Terkou+soutěž: Jak vypadá veverka?
  • V případě nepříznivého počasí diskotéka přesunuta do sálu ZŠ Bánov

     Připravena bude tombola, hry a soutěže. Občerstvení zajištěno.

Ohlášky ze dne 13.8.2017

 • V sobotu 19. 8. ve 13. 30 se uskuteční tradiční pobožnost u kaple sv. Rocha v Suché Lozi.
 • V neděli 20. 8. jste všichni srdečně zváni na Sucholožské hody. V 9.40 řazení průvodu u kaple sv. Rocha; 9.45 průvod vychází; 10.20 mše svatá spojená se žehnáním sošky sv. Ambrože, patrona včelařů. Hlavní celebrant: P. Jan Berka, novokněz. Zveme krojované, děti a mládež, skauty, hasiče a všechny spoluobčany.
 • V sobotu 26. 8. při svatební mši svaté v 11.00 v kostele sv. Martina v Bánově budou církevně oddáni: pan Ing. Marek Smetana, Pořadí 1004 Nivnice a sl. Mgr. Michaela Horňáková, Bánov 643.
 • V sobotu 26. 8. při svatební mši svaté v 10.30 v kostele v Prakšicích budou církevně oddáni: pan Jakub Petráš, Bystřice pod Lopeníkem 331 a sl. Petra Vlková, Prakšice 300.