NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 21.5.2017

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce na kostel v Bánově.
 • V úterý 23. 5. se uskuteční Pouť na sv. Hostýn. Odjezd: Bystřice 8.00; Suchá Loz 8.10; Bánov 8.15.
 • Čtvrteční slavností Nanebevstoupení Páně /25. 5./ začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
 • V sobotu 27. 5. od 9.00 do 11.00 První svatá zpověď dětí.
 • V sobotu 27. 5. od 16.30 do 17.30 příležitost přijmout sv. zpověď pro rodiče, prarodiče, sourozence a kmotry prvokomunikantů.
 • V neděli 28. 5. v 10.30 bude v Bánově slavnost 1. sv. přijímání.

             V  neděli 28. května 2017 se uskuteční

                     v kostele sv. Martina v Bánově

                 výstava aranžmá květin s názvem:

     POCTA MARII – RŮŽE TAJEMNÁ

                  

                           Vstupné dobrovolné.        

   Kostel bude otevřen od 15.00 do 20.00hodin.

Ohlášky ze dne 14.5.2017

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při sbírce minulou neděli na křesťanská media.
 • Všechny letošní koledníčky zveme na příjemnou odměnu – Plavání v CPA Delfín Uherský Brod. Každý koledník do 18ti let má volný jeden vstup na 1,5 hodiny  (Čas nelze rozdělit na více částí ani přesunout na jinou osobu, 1 koledník má zdarma 1 vstup na 90 minut. Osoby nad 18 let a osoby, které nekoledovaly, si musí vstupné uhradit samy.).  Pro děti bude připraven doprovodný program. Vyhlašujeme 2 termíny, kdy lze této akce využít. Svůj zájem o termín prosím hlaste na email či telefon: , 724 651 281 (stačí sms).
 • Příští neděli 21. 5. /3. neděle v měsíci/ bude sbírka na kostel v Bánově.

Ohlášky ze dne 7.5.2017

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce na křesťanská media.
 • Ve středu v Bystřici, ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově od 9.00hod. se uskuteční návštěva kněze u nemocných doma a bude spojena se žehnáním domů.
 • V sobotu 13. května budou v kostele sv. Martina v Bánově při mši svaté církevně oddáni: v 11.15 pan Miroslav Horňák, Suchá Loz 362 a sl. Veronika Hniličková, Bánov 439 a při církevním obřadu ve 12.30 pan Marek Vránek, Bánov 667 a paní Radka Popelková, Jana Blahoslava 371, Uh. Hradiště.
 • Oslava Dne matek na Katolické ZŠ v Uherském Brodě

Žáci z Katolické základní školy v Uherském Brodě si pro své maminky, příbuzné a také všechny přátele školy připravili pěkné odpoledne plné zpěvu, tance a divadelních představení. To se uskuteční v sobotu 13. května 2017 od 17.00 hodin v Domě kultury v Uherském Brodě.

V bohatém programu nebudou chybět vystoupení jednotlivých tříd či Dětského folklorního souboru Holúbek.

Na společně prožitý čas se těší žáci a zaměstnanci Katolické základní školy

Více informací na www.kzsub.cz

Ohlášky ze dne 30.4.2017

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za rodiny a farnost
 • V sobotu 6. května povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Příští neděli 7. 5. bude sbírka na křesťanská média.
 • V sobotu 13. května budou v kostele sv. Martina v Bánově při mši svaté církevně oddáni: v 11.15 pan Miroslav Hoňák, Suchá Loz 362 a sl. Veronika Hniličková, Bánov 439 a ve 12.30 pan Marek Vránek, Bánov 667 a paní Radka Popelková, Jana Blahoslava 371, Uh. Hradiště.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                    /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 16.4.2017

 • V sobotu 22. dubna budou v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi v 11.00 při církevním obřadu oddáni: pan Jiří Němec, Nám Svobody 992, Uherský Brod a Mgr. Stanislava Hladišová, Suchá Loz 56.