NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 10.12.2017

 • Ve středu 13. 12. v kostele v Bánově a v Suché Lozi od 8.00 do 18.00 bude Adorační den.
 • Společná svátost smíření v adventní době bude pro farnost Bánov v sobotu 16. 12. od 14.00 hod. do 15.30 hod.
 • Při mši sv. o 3. adventní neděli /17. 12./ se bude při mši sv. udělovat svátost pomazání nemocných. Prosím ty, kteří chtějí přijmout tuto svátost, aby se zapsali na připravený list vzadu na stolku. Napište prosím čitelně: příjmení a jméno, bydliště s číslem domu a datum narození.
 • Prosíme všechny ochotné farníky nad 15 let, kteří se chtějí zapojit do Tříkrálové sbírky v sobotu 6. ledna 2018 jako vedoucí skupinek, aby se zapsali do seznamu vzadu na stolku v kostele.
 • Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Takto vybrané potraviny již pomohli mnoha lidem. Sbírka se uskuteční v úterý 12. 12. Bánov 16.00 – 16.10; Suchá Loz 16.15 – 16.25; Bystřice 16.30 – 16.40. Předem moc děkujeme.
 • Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na další setkání v Předškoličce ve středu 13. prosince od 16.00 hod. V "Adventním setkání" nás čeká malé překvapení od žáčků prvňáčků a společně se budeme připravovat a těšit na Vánoce

Více se dozvíte na internetových stránkách nebo přímo v kanceláři školy.

 

Ohlášky ze dne 3.12.2017

 • Ve středu 6. 12. v kostele v Bánově a v Suché Lozi od 8.00 do 18.00 bude Adorační den.
 • Ve středu v Bystřici, ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově proběhne setkání se sv. biskupem Mikulášem a jeho andělským doprovodem. Srdečně zveme všechny děti.
 • V pátek 8. prosince se uskuteční setkání členů PR a ER farnosti v 19.00 na faře v Bánově.
 • Společná svátost smíření v adventní době bude pro farnost Bánov v sobotu 16. 12. od 14.00 hod. do 15.30 hod.
 • Při mši sv. o 3. adventní neděli /17. 12./ se bude při mši sv. udělovat svátost pomazání nemocných. Prosím ty, kteří chtějí přijmout tuto svátost, aby se zapsali na připravený list vzadu na stolku. Napište prosím čitelně: příjmení a jméno, bydliště s číslem domu a datum narození.
 • Prosíme všechny ochotné farníky nad 15 let, kteří se chtějí zapojit do Tříkrálové sbírky v sobotu 6. ledna 2018 jako vedoucí skupinek, aby se zapsali do seznamu vzadu na stolku v kostele.
 • Ve středu 6. 12. 2017 od 8:00 do 17:00 Vás zve Katolická ZŠ v Uherském Brodě na Den otevřených dveří do obou budov školy. Dopoledne budete mít možnost se podívat do výuky a odpoledne se můžete zapojit do tvoření nebo si zakoupit vánoční dárečky. Na II. stupni Na Výsluní můžete také navštívit Indii, čtenářský klub, zábavné aktivity v angličtině popř. se občerstvit v bufetu, který pro Vás otevřou žáci 9. třídy. Těšíme se na Vás. Bližší informace na školním webu.
 • Fara Uherský Brod Vás srdečně zve v neděli 10. 12. od 17:00 na promítání filmu NEBE EXISTUJE. Film vypráví o chlapci, který v okamžiku, když se ocitl na pokraji smrti, navštívil nebe. Předem díky. S uctivým pozdravem P. Jindřich Peřina

Ohlášky ze dne 26.11.2017

 • V příštím týdnu bude možné zapsat si úmysly mší sv. na měsíce leden, únor, březen a duben: ve středu v Bystřici a ve čtvrtek v Suché Lozi po mši sv. a v pátek v Bánově v předsíni kostela od 16.00.
 • V pondělí 27. 11. v Bánově, v úterý 28. 11. v Suché Lozi a ve středu 29. 11. od 9.00hod. se uskuteční návštěva kněze u nemocných doma.
 • Ve středu 29. 11. v kostele v Bánově a v Suché Lozi od 8.00 do 18.00 bude Adorační den.V sobotu 2. prosince povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání
 • Při mši sv. v sobotu 2. 12. v Bánově a v neděli 3. 12. v Suché Lozi, Bystřici pod Lop. a v Bánově si můžete přinést do kostela adventní věnce k požehnání. Věnce stačí položit před obětní stůl.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.20

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                      v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 19.11.2017

 • Ve středu 22. 11. v kostele v Bánově a v Suché Lozi od 8.00 do 18.00 bude Adorační den.
 • Poděkování všem, kdo přispěli při dnešní měsíční sbírce na kostel.
 • Příští neděli po mši sv. proběhne před vystavenou Nejsv. svátostí Obnova zasvěcení lidstva Srdci Ježíšovu.

Ohlášky ze dne 12.11.2017

 • Výuka angličtiny na faře v Bánově – v úterý; děti v 15.00, dospělí v 17.00.
 • V pondělí na faře od 16.00 se sejdou předškoláci „Želvičky“.
 • Ve čtvrtek na faře od 10.00 Klub maminek „Sluníčko“.
 • V pátek se v Bánově na faře se sejdou „Žirafínci“. Sraz v 17.30!
 • Dnes tj. v neděli 12. 11. se bude promítat od 17:00 na faře v Uherském Brodě film Chatrč. Byl natočen podle stejnojmenné knihy a pojednává o vyrovnávání se muže se ztrátou dítěte a o netradičním setkání s Bohem.