NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 20.8.2017

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce na kostel.                                                                                                                                                DEN RODINY
 •                                   se uskuteční v neděli 3. září 2017:
  • ve 14:00 mše svatá v kostele sv. Martina v Bánově
  • žehnání dětí /aktovek/ na začátku školního roku
  • po skončení mše svaté požehnání rodinám s dětmi u sochy Panny Marie před kostelem
  • v 15:30 na farní zahradě Farní diskotéka s veverkou Terkou+soutěž: Jak vypadá veverka?
  • V případě nepříznivého počasí diskotéka přesunuta do sálu ZŠ Bánov

     Připravena bude tombola, hry a soutěže. Občerstvení zajištěno.

Ohlášky ze dne 13.8.2017

 • V sobotu 19. 8. ve 13. 30 se uskuteční tradiční pobožnost u kaple sv. Rocha v Suché Lozi.
 • V neděli 20. 8. jste všichni srdečně zváni na Sucholožské hody. V 9.40 řazení průvodu u kaple sv. Rocha; 9.45 průvod vychází; 10.20 mše svatá spojená se žehnáním sošky sv. Ambrože, patrona včelařů. Hlavní celebrant: P. Jan Berka, novokněz. Zveme krojované, děti a mládež, skauty, hasiče a všechny spoluobčany.
 • V sobotu 26. 8. při svatební mši svaté v 11.00 v kostele sv. Martina v Bánově budou církevně oddáni: pan Ing. Marek Smetana, Pořadí 1004 Nivnice a sl. Mgr. Michaela Horňáková, Bánov 643.
 • V sobotu 26. 8. při svatební mši svaté v 10.30 v kostele v Prakšicích budou církevně oddáni: pan Jakub Petráš, Bystřice pod Lopeníkem 331 a sl. Petra Vlková, Prakšice 300.

Ohlášky ze dne 6.8.2017

 • V neděli 13. 8. jste všichni srdečně zváni na Pouť do Kopců v Bystřici pod Lopeníkem. V 9.40 řazení průvodu u zvonice; 9.45 průvod vychází; 10.30 mše svatá. Hlavní celebrant: otec Pavel Stuška, ThLic., PhD., rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Zveme krojované, děti a mládež, hasiče a všechny spoluobčany.

Ohlášky ze dne 30.7.2017

 • Dnes odpoledne se uskuteční 1. prosebná pouť farnosti na sv. Antonínek na Blatnické hoře.

Odjezd autobusů: Bystřice 13.00; Suchá Loz 13.10; Bánov 13.15

     Program: 14.00 procesí od búd

                    /modlitba sv. růžence/                

                      15.00 mše svatá

První pátek v měsíci – společný úmysl: Za rodiny a farnost

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.20

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 23.7.2017

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při sbírce na kostel minulou neděli.
 • Dnes odpoledne jste zváni k pobožnosti u kaple sv. Anny v Bystřici pod Lopeníkem ve 14.00. Sraz u kříže před kaplí sv. Josefa.
 • Od pondělí 24. 7. do soboty 29. 7. budeme prožívat Novénu ke sv. Antonínovi, jako přípravu na 1. prosebnou pouť farnosti na sv. Antonínek na Blatnické hoře v neděli 30. 7.

Odjezd autobusů v neděli 30. 7.:

Bystřice 13.00; Suchá Loz 13.10;

Bánov 13.15

   Program: 14.00 procesí od búd

                     /modlitba sv. růžence/                

                    15.00 mše svatá