NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 12.11.2017

 • Výuka angličtiny na faře v Bánově – v úterý; děti v 15.00, dospělí v 17.00.
 • V pondělí na faře od 16.00 se sejdou předškoláci „Želvičky“.
 • Ve čtvrtek na faře od 10.00 Klub maminek „Sluníčko“.
 • V pátek se v Bánově na faře se sejdou „Žirafínci“. Sraz v 17.30!
 • Dnes tj. v neděli 12. 11. se bude promítat od 17:00 na faře v Uherském Brodě film Chatrč. Byl natočen podle stejnojmenné knihy a pojednává o vyrovnávání se muže se ztrátou dítěte a o netradičním setkání s Bohem.

Ohlášky ze dne 5.11.2017

 • Výuka angličtiny na faře v Bánově – v úterý; děti v 15.00, dospělí v 17.00.
 • V pondělí na faře od 16.00 se sejdou předškoláci „Želvičky“.
 • Ve čtvrtek na faře od 10.00 Klub maminek „Sluníčko“.
 • V pátek se v Bánově na faře se sejdou „Žirafínci“. Sraz v 17.30!
 • V neděli 12. 11. se bude promítat od 17:00 na faře v Uherském Brodě film Chatrč. Byl natočen podle stejnojmenné knihy a pojednává o vyrovnávání se muže se ztrátou dítěte a o netradičním setkání s Bohem.

Ohlášky ze dne 29.10.2017

 • Ve středu 1. listopadu bude Adorační den a Den modliteb za bohoslovce. V 8.00 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a celodenní adorace do 18. 20.
 • Ve čtvrtek 2. listopadu na faře od 10.00 Klub maminek „Sluníčko“.
 • V pátek 3. listopadu se v Bánově na faře se sejdou „Žirafínci“. Sraz v 16.30!V pátek 3. listopadu se v 19.00 v kostele v Bánově uskuteční 1. setkání biřmovanců.
  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za mír a pokoj ve světě
 • V sobotu 4. listopadu povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Příští neděli 5. listopadu jste zváni k Dušičkové pobožnosti: 14.00 v Bystřici, 15.00 v Suché Lozi a v 16.00 v Bánově. Sraz u centrálního kříže hřbitova.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.20

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                     v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 22.10.2017

 • Výuka angličtiny na faře v Bánově – sraz v úterý 24. října; děti v 15.00, dospělí v 17.00.
 • Ve čtvrtek 26. října na faře od 10.00 Klub maminek „Sluníčko“.
 • V pátek 27. října se v Bánově na faře se sejdou „Žirafínci“. Sraz v 17.30!
 • Příští neděli /4. neděle v měsíci/ bude mše sv. se zaměřením na děti: U Dobrého pastýře.
 • Příští neděli při mši sv. bude obřad svátosti křtu Lukáše Horňáka z Bánova.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.