NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 19.11.2017

 • Ve středu 22. 11. v kostele v Bánově a v Suché Lozi od 8.00 do 18.00 bude Adorační den.
 • Poděkování všem, kdo přispěli při dnešní měsíční sbírce na kostel.
 • Příští neděli po mši sv. proběhne před vystavenou Nejsv. svátostí Obnova zasvěcení lidstva Srdci Ježíšovu.

Ohlášky ze dne 12.11.2017

 • Výuka angličtiny na faře v Bánově – v úterý; děti v 15.00, dospělí v 17.00.
 • V pondělí na faře od 16.00 se sejdou předškoláci „Želvičky“.
 • Ve čtvrtek na faře od 10.00 Klub maminek „Sluníčko“.
 • V pátek se v Bánově na faře se sejdou „Žirafínci“. Sraz v 17.30!
 • Dnes tj. v neděli 12. 11. se bude promítat od 17:00 na faře v Uherském Brodě film Chatrč. Byl natočen podle stejnojmenné knihy a pojednává o vyrovnávání se muže se ztrátou dítěte a o netradičním setkání s Bohem.

Ohlášky ze dne 5.11.2017

 • Výuka angličtiny na faře v Bánově – v úterý; děti v 15.00, dospělí v 17.00.
 • V pondělí na faře od 16.00 se sejdou předškoláci „Želvičky“.
 • Ve čtvrtek na faře od 10.00 Klub maminek „Sluníčko“.
 • V pátek se v Bánově na faře se sejdou „Žirafínci“. Sraz v 17.30!
 • V neděli 12. 11. se bude promítat od 17:00 na faře v Uherském Brodě film Chatrč. Byl natočen podle stejnojmenné knihy a pojednává o vyrovnávání se muže se ztrátou dítěte a o netradičním setkání s Bohem.

Ohlášky ze dne 29.10.2017

 • Ve středu 1. listopadu bude Adorační den a Den modliteb za bohoslovce. V 8.00 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a celodenní adorace do 18. 20.
 • Ve čtvrtek 2. listopadu na faře od 10.00 Klub maminek „Sluníčko“.
 • V pátek 3. listopadu se v Bánově na faře se sejdou „Žirafínci“. Sraz v 16.30!V pátek 3. listopadu se v 19.00 v kostele v Bánově uskuteční 1. setkání biřmovanců.
  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za mír a pokoj ve světě
 • V sobotu 4. listopadu povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Příští neděli 5. listopadu jste zváni k Dušičkové pobožnosti: 14.00 v Bystřici, 15.00 v Suché Lozi a v 16.00 v Bánově. Sraz u centrálního kříže hřbitova.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.20

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                     v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.