NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 31.12.2017

Přijměte pozvání k vánočním bohoslužbám

v bánovské farnosti

Pondělí 1. 1. 2018

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

SUCHÁ LOZ

7.30

V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání

BYSTŘICE

9.00

V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání

BÁNOV

10.30

V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání

Středa 3. 1. 2018

BYSTŘICE

17.30

Bohoslužba spojená se žehnáním vody, křídy a kadidla

Čtvrtek 4. 1. 2018

SUCHÁ LOZ

17.30

Bohoslužba spojená se žehnáním vody, křídy a kadidla

Pátek 5. 1. 2018

BÁNOV

9.30

Bohoslužba v Domě s chráněnými byty

BÁNOV

17.30

Bohoslužba spojená se žehnáním vody, křídy a kadidla

Sobota 6. 1. 2018

Zjevení Páně; Tři králové

BÁNOV

9.30

Požehnání a vyslání koledníků

Tříkrálová sbírka

SUCHÁ LOZ

10.00

Požehnání a vyslání koledníků

Tříkrálová sbírka

BYSTŘICE

10.30

Požehnání a vyslání koledníků

Tříkrálová sbírka

BÁNOV

18.00

Vánoční bohoslužba

Neděle 7. 1. 2018

Křest Páně

SUCHÁ LOZ

7.30

Bohoslužba spojená s obřadem zavírání jesliček

Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček!

BYSTŘICE

9.00

Bohoslužba spojená s obřadem zavírání jesliček

Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček!

BÁNOV

10.30

Bohoslužba spojená s obřadem zavírání jesliček

Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček!

Betlém ze slámy v Bánově bude otevřen pro veřejnost od 24. 12. do 7. 1. 2018 denně od 8.00 do 19.00hod.

.

plakat KJBP

.

VÝSTAVA BETLÉMŮ

Vystava1

Kostel sv. Martina v Bánově

Úterý 26. 12 od 15.00 do 19.00

Středa 27. 12 a Čtvrtek 28. 12.

od 9.00 do 19.00

Vystava2

BETLÉM ZE SLÁMY V BÁNOVĚ U FARY

Otevřen každý den od 24. 12. 2017 do 7. 1. 2018

od 8.00 do 19.00hod.                  Srdečně zveme!

Ohlášky ze dne 24.12.2017

Přijměte pozvání k vánočním bohoslužbám

v bánovské farnosti

Středa 27. 12.

BÁNOV

9.00 – 19.00

Výstava betlémů

BYSTŘICE

17.30

Vánoční bohoslužba se zaměřením na děti

„O zvířátkách se lvem Emilem“

Čtvrtek 28. 12.

BÁNOV

9.00 – 19.00

Výstava betlémů

SUCHÁ LOZ

17.30

Vánoční bohoslužba se zaměřením na děti

„O zvířátkách se lvem Emilem“

Pátek 29. 12.

BÁNOV

17.30

Vánoční bohoslužba se zaměřením na děti

„O zvířátkách se lvem Emilem“

Sobota 30. 12.

SUCHÁ LOZ

16.00

Vánoční koncert – Holůbek

BÁNOV

18.00

Vánoční bohoslužba

Neděle 31. 12.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše,

Marie a Josefa

SUCHÁ LOZ

7.30

Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok 2017

BYSTŘICE

9.00

Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok 2017

BÁNOV

10.30

Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok 2017

Pondělí 1. 1. 2018

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

SUCHÁ LOZ

7.30

V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání

BYSTŘICE

9.00

V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání

BÁNOV

10.30

V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání

Betlém ze slámy bude otevřen pro veřejnost od 24. 12. do 7. 1. 2018 denně od 8.00 do 19.00hod.

Ohlášky ze dne 17.12.2017

  • Oblastní Charita Uherský Brod děkuje farníkům, kteří se zapojili do sbírky potravin /úterý 12. 12. 2017/. Vybralo se celkem 750 kilogramů, které jsou hned připraveny pomáhat. zástupce ředitele - koordinátor TKS a přímé pomoci 
    vedoucí Centra seniorů,
    vedoucí CPMP svaté Zdislavy, sbírková činnost

Přijměte pozvání k vánočním bohoslužbámv bánovské farnosti

Neděle 24. 12.

Štědrý den

BÁNOV

14.00

Vánoční bohoslužba pro děti, rodiče a starší

Po bohoslužbě otevření Betléma ze slámy u fary

Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček!

SUCHÁ LOZ

21.00

„Půlnoční“ bohoslužba.

BÁNOV

23.00

„Půlnoční“ bohoslužba.

Po bohoslužbě zpívání koled u betléma ze slámy

Pondělí 25. 12.

Slavnost Narození Páně

SUCHÁ LOZ

7.30

Slavnostní bohoslužbu doprovází dechová hudba pana Adamce

BYSTŘICE

9.00

Slavnostní bohoslužba

BÁNOV

10.30

Slavnostní bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka

BÁNOV

17.00

Vánoční koncert

Úterý 26. 12.

Svátek sv. Štěpána

SUCHÁ LOZ

7.30

Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem

BYSTŘICE

9.00

Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem

BÁNOV

10.30

Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem

BÁNOV

15.00 – 19.00

Výstava betlémů

Betlém ze slámy bude otevřen pro veřejnost od 24. 12. do 7. 1. 2018 denně od 8.00 do 19.00hod.