NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 18.12.2016

Přijměte pozvání k vánočním bohoslužbám

ve farním kostele sv. Martina v Bánově

Sobota 24. 12.

Štědrý den

14.00

Vánoční bohoslužba pro děti, rodiče a starší

Bohoslužba spojená s obřadem otevírání jesliček

Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček!

23.00

„Půlnoční“ bohoslužba. Při bohoslužbě zazní Česká vánoční mše koledová Ant. Hradila v podání Plkotnic a Hútku

Po bohoslužbě zpívání koled u betléma ze slámy

Neděle 25. 12.

Slavnost Narození Páně

10.30

Slavnostní bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka

17.00

Vánoční koncert

Pondělí 26. 12.

Svátek sv. Štěpána

10.30

Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem

Suchá Loz!

15.00

„Zivý“ betlém

Pátek 30. 12.

Svátek Svaté Rodiny

17.30

Bohoslužba se zaměřením na děti „Zvoneček“

Sobota 31. 12.

Sv. Silvestr

10.30

Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok 2016

Neděle 1. 1. 2017

Slavnost Matky Boží Panny Marie

10.30

V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání

Čtvrtek 5. 1. 2017

18.30

Bohoslužba spojená se žehnáním vody, křídy a kadidla

Pátek 6. 1. 2017

Zjevení Páně; Tři králové

9.30

17.00

Bohoslužba v Domě s chráněnými byty

Tříkrálový koncert. Vystoupí Collegum Classic

Sobota 7. 1. 2017

9.00

Požehnání a vyslání koledníků

Tříkrálová sbírka

Neděle 8. 1. 2017

Křest Páně

10.30

Bohoslužba spojená s obřadem zavírání jesliček

Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček!

Betlém ze slámy u fary v Bánově bude otevřen pro veřejnost od 24. 12. do 8. 1. 2017 denně od 8.00 do 19.00hod.

Ohlášky ze dne 11.12.2016

 • Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat v úterý 13. 12.: v Bánově před Jednotou od 16.00 do 16.15; v Suché Lozi před obchodem od 16.20 do 16.40 a v Bystřici na parkovišti před OÚ od 16.45 do 17.00. Takto vybrané potraviny již pomohli mnoha lidem. Předem moc děkujeme.
 • Společná svátost smíření v adventní době bude pro farnost Bánov v sobotu 17. 12. od 14.00 hod. do 15.30 hod.
 • Prosíme všechny ochotné farníky nad 15 let, kteří se chtějí zapojit do Tříkrálové sbírky v sobotu 7. ledna 2017 jako vedoucí skupinek, aby se zapsali do seznamu vzadu na stolku v kostele
 • Pozvánka: Od 28. 12. 2016 do 1. 1. 2017 se uskuteční Setkání mládeže v Rize. Toto setkání je organizováno ekumenickou komunitou v Taizé. Rádi bychom oslovili mladé lidi ve vaší farnosti, kterým je 20 – 35 let, kteří by období konce roku 2016 chtěli strávit v modlitbách společně s ostatními mladými z jiných zemí Evropy. Jako zázrakem se nám podařilo sehnat dotaci na jeden autobus /cca 40 lidí/, a proto se cena této cesty dostala z 3600,- Kč/osobu na částku 500,- Kč/osobu. Celá akce je zaštítěna panem Petrem Pijáčkem, rodákem z Vlčnova, který v Taizé působí. Hlavním organizátorem a zodpovědnou osobou za skupinu je pan Luděk Podolan, rodák ze Suché Loze /bratr skaut/.

Více informací naleznete buď na facebookové skupině https://www.facebook.com/groups/Riga2016/ nebo na letáčku, který zasíláme v příloze.

Předem děkujeme za zprostředkování této akce pro naši mládež. Ať je toto setkání naplní pokorou a radostným očekáváním.

Mgr. Eva Gazdíková – zástupce vedoucího skautského střediska Suchá Loz

Ing. Luděk Podolan – oddílový vedoucí skautského střediska Suchá Loz

Ohlášky ze dne 4.12.2016

 • Příští týden se uskuteční návštěvy kněze u nemocných: ve středu v Bystřici pod Lopeníkem, ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově.
 • Římskokatolická farnost Uherský Brod srdečně zve všechny mariánské ctitele na oslavu Patrocinia farního kostelaNeposkvrněného Početí Panny Marie ve čtvrtek 8. 12. V 17.00 mše svatá ve farním kostele a světelný průvod k Mariánskému sloupu.
 • V pátek 9. prosince se uskuteční setkání členů PR a ER farnosti v 18.45 na faře v Bánově.
 • Společná svátost smíření v adventní době bude pro farnost Bánov v sobotu 17. 12. od 14.00 hod. do 15.30 hod.
 • Příští neděli 3. adventní se bude při mši sv. udělovat svátost pomazání nemocných. Prosím ty, kteří chtějí přijmout tuto svátost, aby se zapsali na připravený list vzadu na stolku. Napište prosím čitelně: příjmení a jméno, bydliště s číslem domu a datum narození.
 • Prosíme všechny ochotné farníky nad 15 let, kteří se chtějí zapojit do Tříkrálové sbírky v sobotu 7. ledna 2017 jako vedoucí skupinek, aby se zapsali do seznamu vzadu na stolku v kostele.

Ohlášky ze dne 27.11.2016

 • Katolická základní škola v UB zve na Den otevřených dveří. Ten proběhne ve středu 30. listopadu 2016 od 8.00 do 17.00 hodin v prostorách budov na Jirchářské ulici - I. stupeň i na Výsluní - II. stupeň. Na všechny návštěvníky se těší žáci a zaměstnanci školy. 
 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za dar víry a vytrvalost v dobrém.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.15 do 17.20/

                     v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.15 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenstvíNejsvětějšího Srdce Ježíšova.

 • V sobotu 3. prosince povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Poděkování otce Rudolfa za sbírku v Suché Lozi a v Bánově o minulé neděli:

Bratři a sestry. Děkuji Vám všem za Vaši štědrou pomoc pro farnost Cvikov, konkrétně na pořízení ústředního topení na naší faře. Moc jste nám pomohli. Suchá Loz: 20.960,-Kč Bánov: 9.096,-KčPo Novém roce začneme s přípravami na realizaci. Máme již pohromadě většinu prostředků. Rozjíždíme to! Pokud jste nemohli přispět do sbírky a přesto nám chcete pomoci, tak nám můžete přispět převodem na účet: 2603389309/0800, (farnost Cvikov) budeme moc vděční. Pomůže nám každý dar. Moc děkujeme. Pro vaši orientaci – potřebujeme k realizaci už jen cca 85.000,-Kč

„Každá koruna pomáhá.“

Neprosím jen vás, ale také další farnosti a farníky.

Děkuji Vám a oplácím  modlitbou za vaši rodinu a celou farnost.

 V Kristu! R.D. Rudolf Repka

farář římskokatolické farnosti Cvikov + filiálka Svor 

administrátor exc. ŘKF Lindava, Krompach a Kunratice u Cvikova

administátor exc. in spiritualibus ŘKF Kamenický Šenov a Prácheň

vikář českolipského vikariátu

kanovník svatoštěpánské kapituly v Litoměřicích

Ohlášky ze dne 20.11.2016

 • V sobotu 26. 11. v Bánově a v neděli 27. 11. v Suché Lozi, Bystřici pod Lop. a v Bánově si můžete přinést do kostela adventní věnce k požehnání. Věnce stačí položit před obětní stůl.
 • Ve středu v Bystřici, ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově budou mše sv. se zaměřením na děti „Zvoneček“.

 

 • Příští neděli bude mše sv. se zaměřením na děti „U Dobrého pastýře“.

 

 • Ve středu v Bystřici a ve čtvrtek v Suché Lozi se budou po večerní mši svaté zapisovat úmysly mší svatých na měsíce leden, únor, březen a duben 2017.

 

 • V pátek v Bánově od 16.00 bude možné v sakristii kostela zapsat si úmysly mší svatých na měsíce leden, únor, březen a duben 2017.