NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 8.10.2017

 • Výuka angličtiny na faře v Bánově – sraz v úterý 10. října; děti v 15.00, dospělí v 17.00.
 • Ve čtvrtek 12. října na faře od 10.00 Klub maminek „Sluníčko“.
 • V pátek 13. října se v Bánově na faře se sejdou „Žirafínci“. Sraz v 17.30!
 • V sobotu 14. října v olomoucké katedrále v 10.00 bude biskupské svěcení pomocných biskupů Mons. Josefa Nuzíka a Mons. Antonína Baslera. Všichni jste srdečně zváni.
 • V sobotu 21. října v 15.00 v kostela na Strání bude děkovná bohoslužba nového pomocného biskupa Josefa Nuzíka. Všichni jste srdečně zváni.
 • V úterý 17. října budou při svatebním obřadu ve 12.00 v kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem církevně oddáni: Patrik Kubena, Bystřice pod Lop. 179 a Lucie Bučková, Bystřice pod Lop. 179.

Ohlášky ze dne 1.10.2017

 • Výuka angličtiny na faře v Bánově – sraz zájemců v úterý 3. října; děti v 15.00, dospělí v 17.00.
 • V pondělí v Bánově, v úterý v Suché Lozi a ve středu v Bystřici od 9.00hod. se uskuteční návštěva kněze u nemocných doma.

Ve středu v Bystřici, ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově vždy v 18.30 bude mše sv, se zaměřením na děti: O zvířátkách se lvem Emilem

Ohlášky ze dne 24.9.2017

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při sbírce na kostel minulou neděli.
 • Příští neděle 1. října bude mše sv. se zaměřením na děti: U dobrého pastýře.
 • Výuka angličtiny na faře v Bánově – sraz zájemců v úterý 3. října; děti v 15.00, dospělí v 17.00.

Ohlášky ze dne 17.9.2017

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce na kostel.
 • V sobotu 23. září při svatební mši svaté v kostele v Šumicích budou církevně oddáni: pan Vilém Guryča, Bánov 377 a sl. Alena Juřeníková, Šumice 497.
 • Setkání členů PR a ER farnosti se uskuteční v pátek 22. září od 19.30 na faře v Bánově.
 • Výuka angličtiny na faře v Bánově – sraz zájemců v úterý 3. října; děti v 15.00, dospělí v 17.00.

Ohlášky ze dne 10.9.2017

 • V sobotu 30. září při svatební mši svaté v 10.30 v kostele sv. Martina v Bánově budou církevně oddáni: pan Bc. Tomáš Beníček, Bánov 607 a sl. Mgr. Kristýna Beníčková, Nezdenice 162.
 • Ve čtvrtek 14. září se uskuteční v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi ADORAČNÍ DEN.

ADORAČNÍ A POSTNÍ DEN.

DEN MODLITEB ZA RODINY, DĚTI, MLÁDEŽ, NEMOCNÉ A TRPÍCÍ V KOSTELE SV. LUDMILY V SUCHÉ LOZI

Duchovní příprava na nedělní oslavu patrocinia kostela

Čtvrtek 14. září 2017

Svátek Povýšení svatého Kříže

8.00 – mše svatá

8.45 – výstav Nejsv. svátosti oltářní

             – korunka k Božímu milosrdenství

9.00 – soukromá adorace

12.30 – společná adorace, litanie k Nejsv. Srdci Páně a svátostné požehnání

Příležitost ke sv. zpovědi: čtvrtek 7.20 – 7.50