NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 27.5.2018

 • Římskokatolická farnost Bánov srdečně zve na 3. ročník výstavy aranžmá květin s názvem:

POCTA MARII – RŮŽE TAJEMNÁ

Kostel sv. Martina v Bánově bude otevřen:

v neděli 27. 5. od 15.00 do 20.00hodin.

v pondělí 28. 5. od 9.00 do 18.00hodin.

v úterý 29. 5. od 9.00 do 18.00hodin.

Vstup volný. Vstupné dobrovolné.                                  

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté + Euch. procesí
 • V sobotu 2. června povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 16.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • V sobotu 16. 6. budou při svatebním mši sv. v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi církevně oddáni: pan Petr Pochylý, Hradčovice a sl. Markéta Horňáková, Suchá Loz.
 • V sobotu 16. 6. budou při svatebním obřadu v kostele sv. Martina v Bánově církevně oddáni: pan Robin Kočica, Bánov a sl. Pavla Beníčková, Bánov. obřadu ve 13.00 ve farním kostele sv. Martina v Bánově církevně oddáni: pan Jaroslav Řezníček, Bánov 348 a sl. Věra Bučková, Bánov 348.

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                     v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 20.5.2018

 • Charita Uherský Brod pořádá akci  - plavání pro tříkrálové koledníky v Aquaparku Delfín v Uherském Brodě v termínu: 21. 5. 2018 od 15.00 do 17.00hod. 1koledník do 18let má 1volný vstup na 90min. Více informací o termínech a přihlášení na plakátku.
 • POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
 • Příležitost ke sv. zpovědi pro rodiče, prarodiče, sourozence, křestní a duchovní kmotry letošních prvokomunikantů bude v sobotu 26. 5. od 16.30 do 17.30 v bánovském kostele.
 • Dnes odpoledne jste zváni k Májové pobožnosti ve 14.00hod. v kostele v Bánově a v Suché Lozi; v 18.00 v kapli v Bystřici pod Lop.

Úterý 22. května 2018

odjezd: Bystřice 8.00; Suchá Loz 8.10; Bánov 8.15

   Program: 10.00 pobožnost Křížové cesty

                 11.15 mše svatá v bazilice

                13.00 svátostné požehnání

                 14.30 odjezd

Ohlášky ze dne 13.5.2018

 • Charita Uherský Brod pořádá akci  - plavání pro tříkrálové koledníky v Aquaparku Delfín v Uherském Brodě v termínech: 14. 5. 2018 od 15.00 do 17.00hod. a 21. 5. 2018 od 15.00 do 17.00hod. 1koledník do 18let má 1volný vstup na 90min. Více informací o termínech a přihlášení na plakátku.
 • V příštím týdnu je možné vždy po skončení mše sv. v sakristii zapisovat se na Pouť na sv. Hostýn /úterý 22. 5./
 • Příští neděli se při mši svaté v Suché Lozi a v Bánově představí farnosti naši biřmovanci.
 • Dnes odpoledne jste zváni k Májové pobožnosti ve 14.00hod. v kostele v Bánově a v Suché Lozi; v 18.00 v kapli v Bystřici pod Lop.
 • V sobotu 26. 5. budou při svatebním obřadu ve 13.00 ve farním kostele sv. Martina v Bánově církevně oddáni: pan Jaroslav Řezníček, Bánov 348 a sl. Věra Bučková, Bánov 348.

Ohlášky ze dne 6.5.2018

 • Ve středu 9. května pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie na faře v Uherském Brodě od 19 hodin přednášku arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera s názvem HOSPODAŘENÍ CÍRKVE – zkušenosti a perspektiva.
 • Žáci, učitelé a zaměstnanci Katolické základní školy v Uherském Brodě srdečně zvou na Školní akademii ke Dni Matek v sobotu 12. května v 16.00hod. v sále Domu kultury v Uherském Brodě.
 • Charita Uherský Brod pořádá akci  - plavání pro tříkrálové koledníky v Aquaparku Delfín v Uherském Brodě v termínech: 14. 5. 2018 od 15.00 do 17.00hod. a 21. 5. 2018 od 15.00 do 17.00hod. 1koledník do 18let má 1volný vstup na 90min. Více informací o termínech a přihlášení na plakátku.“
 • V sobotu 19. 5. budou při svatební mši svaté v 10.30 ve farním kostele sv. Martina v Bánově církevně oddáni: pan Martin Pánek, Vlčnov 977 a sl. Martina Kočicová, Panská 16, Kunovice.
 • Dnes odpoledne jste zváni k Májové pobožnosti ve 14.00hod. v kostele.

Ohlášky ze dne 29.4.2018

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za mariánské ctitele
 • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude ve středu 2. 5. v Bystřici, v Suché Lozi ve čtvrtek 3. 5. a v Bánově v pátek 4. 5. po skončení večerní bohoslužby.
 • V sobotu 5. května povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Ve středu 9. května pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie na faře v Uherském Brodě od 19 hodin přednášku arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera s názvem HOSPODAŘENÍ CÍRKVE – zkušenosti a perspektiva.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.