NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

.

plakat KJBP

.

VÝSTAVA BETLÉMŮ

Vystava1

Kostel sv. Martina v Bánově

Úterý 26. 12 od 15.00 do 19.00

Středa 27. 12 a Čtvrtek 28. 12.

od 9.00 do 19.00

Vystava2

BETLÉM ZE SLÁMY V BÁNOVĚ U FARY

Otevřen každý den od 24. 12. 2017 do 7. 1. 2018

od 8.00 do 19.00hod.                  Srdečně zveme!

Ohlášky ze dne 24.12.2017

Přijměte pozvání k vánočním bohoslužbám

v bánovské farnosti

Středa 27. 12.

BÁNOV

9.00 – 19.00

Výstava betlémů

BYSTŘICE

17.30

Vánoční bohoslužba se zaměřením na děti

„O zvířátkách se lvem Emilem“

Čtvrtek 28. 12.

BÁNOV

9.00 – 19.00

Výstava betlémů

SUCHÁ LOZ

17.30

Vánoční bohoslužba se zaměřením na děti

„O zvířátkách se lvem Emilem“

Pátek 29. 12.

BÁNOV

17.30

Vánoční bohoslužba se zaměřením na děti

„O zvířátkách se lvem Emilem“

Sobota 30. 12.

SUCHÁ LOZ

16.00

Vánoční koncert – Holůbek

BÁNOV

18.00

Vánoční bohoslužba

Neděle 31. 12.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše,

Marie a Josefa

SUCHÁ LOZ

7.30

Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok 2017

BYSTŘICE

9.00

Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok 2017

BÁNOV

10.30

Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok 2017

Pondělí 1. 1. 2018

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

SUCHÁ LOZ

7.30

V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání

BYSTŘICE

9.00

V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání

BÁNOV

10.30

V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání

Betlém ze slámy bude otevřen pro veřejnost od 24. 12. do 7. 1. 2018 denně od 8.00 do 19.00hod.

Ohlášky ze dne 17.12.2017

 • Oblastní Charita Uherský Brod děkuje farníkům, kteří se zapojili do sbírky potravin /úterý 12. 12. 2017/. Vybralo se celkem 750 kilogramů, které jsou hned připraveny pomáhat. zástupce ředitele - koordinátor TKS a přímé pomoci 
  vedoucí Centra seniorů,
  vedoucí CPMP svaté Zdislavy, sbírková činnost

Přijměte pozvání k vánočním bohoslužbámv bánovské farnosti

Neděle 24. 12.

Štědrý den

BÁNOV

14.00

Vánoční bohoslužba pro děti, rodiče a starší

Po bohoslužbě otevření Betléma ze slámy u fary

Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček!

SUCHÁ LOZ

21.00

„Půlnoční“ bohoslužba.

BÁNOV

23.00

„Půlnoční“ bohoslužba.

Po bohoslužbě zpívání koled u betléma ze slámy

Pondělí 25. 12.

Slavnost Narození Páně

SUCHÁ LOZ

7.30

Slavnostní bohoslužbu doprovází dechová hudba pana Adamce

BYSTŘICE

9.00

Slavnostní bohoslužba

BÁNOV

10.30

Slavnostní bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka

BÁNOV

17.00

Vánoční koncert

Úterý 26. 12.

Svátek sv. Štěpána

SUCHÁ LOZ

7.30

Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem

BYSTŘICE

9.00

Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem

BÁNOV

10.30

Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem

BÁNOV

15.00 – 19.00

Výstava betlémů

Betlém ze slámy bude otevřen pro veřejnost od 24. 12. do 7. 1. 2018 denně od 8.00 do 19.00hod.

Ohlášky ze dne 10.12.2017

 • Ve středu 13. 12. v kostele v Bánově a v Suché Lozi od 8.00 do 18.00 bude Adorační den.
 • Společná svátost smíření v adventní době bude pro farnost Bánov v sobotu 16. 12. od 14.00 hod. do 15.30 hod.
 • Při mši sv. o 3. adventní neděli /17. 12./ se bude při mši sv. udělovat svátost pomazání nemocných. Prosím ty, kteří chtějí přijmout tuto svátost, aby se zapsali na připravený list vzadu na stolku. Napište prosím čitelně: příjmení a jméno, bydliště s číslem domu a datum narození.
 • Prosíme všechny ochotné farníky nad 15 let, kteří se chtějí zapojit do Tříkrálové sbírky v sobotu 6. ledna 2018 jako vedoucí skupinek, aby se zapsali do seznamu vzadu na stolku v kostele.
 • Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Takto vybrané potraviny již pomohli mnoha lidem. Sbírka se uskuteční v úterý 12. 12. Bánov 16.00 – 16.10; Suchá Loz 16.15 – 16.25; Bystřice 16.30 – 16.40. Předem moc děkujeme.
 • Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na další setkání v Předškoličce ve středu 13. prosince od 16.00 hod. V "Adventním setkání" nás čeká malé překvapení od žáčků prvňáčků a společně se budeme připravovat a těšit na Vánoce

Více se dozvíte na internetových stránkách nebo přímo v kanceláři školy.