NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 4.12.2016

 • Příští týden se uskuteční návštěvy kněze u nemocných: ve středu v Bystřici pod Lopeníkem, ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově.
 • Římskokatolická farnost Uherský Brod srdečně zve všechny mariánské ctitele na oslavu Patrocinia farního kostelaNeposkvrněného Početí Panny Marie ve čtvrtek 8. 12. V 17.00 mše svatá ve farním kostele a světelný průvod k Mariánskému sloupu.
 • V pátek 9. prosince se uskuteční setkání členů PR a ER farnosti v 18.45 na faře v Bánově.
 • Společná svátost smíření v adventní době bude pro farnost Bánov v sobotu 17. 12. od 14.00 hod. do 15.30 hod.
 • Příští neděli 3. adventní se bude při mši sv. udělovat svátost pomazání nemocných. Prosím ty, kteří chtějí přijmout tuto svátost, aby se zapsali na připravený list vzadu na stolku. Napište prosím čitelně: příjmení a jméno, bydliště s číslem domu a datum narození.
 • Prosíme všechny ochotné farníky nad 15 let, kteří se chtějí zapojit do Tříkrálové sbírky v sobotu 7. ledna 2017 jako vedoucí skupinek, aby se zapsali do seznamu vzadu na stolku v kostele.

Ohlášky ze dne 27.11.2016

 • Katolická základní škola v UB zve na Den otevřených dveří. Ten proběhne ve středu 30. listopadu 2016 od 8.00 do 17.00 hodin v prostorách budov na Jirchářské ulici - I. stupeň i na Výsluní - II. stupeň. Na všechny návštěvníky se těší žáci a zaměstnanci školy. 
 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za dar víry a vytrvalost v dobrém.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.15 do 17.20/

                     v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.15 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenstvíNejsvětějšího Srdce Ježíšova.

 • V sobotu 3. prosince povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Poděkování otce Rudolfa za sbírku v Suché Lozi a v Bánově o minulé neděli:

Bratři a sestry. Děkuji Vám všem za Vaši štědrou pomoc pro farnost Cvikov, konkrétně na pořízení ústředního topení na naší faře. Moc jste nám pomohli. Suchá Loz: 20.960,-Kč Bánov: 9.096,-KčPo Novém roce začneme s přípravami na realizaci. Máme již pohromadě většinu prostředků. Rozjíždíme to! Pokud jste nemohli přispět do sbírky a přesto nám chcete pomoci, tak nám můžete přispět převodem na účet: 2603389309/0800, (farnost Cvikov) budeme moc vděční. Pomůže nám každý dar. Moc děkujeme. Pro vaši orientaci – potřebujeme k realizaci už jen cca 85.000,-Kč

„Každá koruna pomáhá.“

Neprosím jen vás, ale také další farnosti a farníky.

Děkuji Vám a oplácím  modlitbou za vaši rodinu a celou farnost.

 V Kristu! R.D. Rudolf Repka

farář římskokatolické farnosti Cvikov + filiálka Svor 

administrátor exc. ŘKF Lindava, Krompach a Kunratice u Cvikova

administátor exc. in spiritualibus ŘKF Kamenický Šenov a Prácheň

vikář českolipského vikariátu

kanovník svatoštěpánské kapituly v Litoměřicích

Ohlášky ze dne 20.11.2016

 • V sobotu 26. 11. v Bánově a v neděli 27. 11. v Suché Lozi, Bystřici pod Lop. a v Bánově si můžete přinést do kostela adventní věnce k požehnání. Věnce stačí položit před obětní stůl.
 • Ve středu v Bystřici, ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově budou mše sv. se zaměřením na děti „Zvoneček“.

 

 • Příští neděli bude mše sv. se zaměřením na děti „U Dobrého pastýře“.

 

 • Ve středu v Bystřici a ve čtvrtek v Suché Lozi se budou po večerní mši svaté zapisovat úmysly mší svatých na měsíce leden, únor, březen a duben 2017.

 

 • V pátek v Bánově od 16.00 bude možné v sakristii kostela zapsat si úmysly mší svatých na měsíce leden, únor, březen a duben 2017.

 

Ohlášky ze dne 13.11.2016

 • Příští neděli bude mše sv. v Suché Lozi a v Bánově celebrovat otec Rudolf Repka. Sbírka bude určena na jeho pastorační potřeby. Po mši svaté bude obnova zasvěcení lidstva /litanie k Nejsv. Srdci Ježíšovu a modlitba: Ježíš, Vykupiteli lidského pokolení…/
 • Přijměte pozvání na oslavu výročí posvěcení kaple sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem příští. Mši sv. v 10.00 bude celebrovat novokněz otec Tomasz Žurek z Uherského Brodu. Po mši svaté bude obnova zasvěcení lidstva /litanie k Nejsv. Srdci Ježíšovu a modlitba: Ježíš, Vykupiteli lidského pokolení…/ a novokněz pak bude udělovat novokněžské požehnání.
 • Vánoční balíček pro Ukrajinu

Připravte balíček v hodnotě 900 - 1 200 Kč pro konkrétní dítě z ukrajinských dětských domovů. Dárek může obsahovat oblečení, školní potřeby, hračky, přání k Vánocům (nejlépe v ruštině či ukrajinštině).

Vše nové, avšak bez visaček a cenovek! POZOR: Balíček nesmí obsahovat jídlo ani cukrovinky (ty se vybírají zvlášť mimo balíček!) Dárek je nutné zabalit do vánočního papíru označit jménem dítěte, bydlištěm a zajistit stretch fólií. Pokud se chcete do akce zapojit, můžete se na webu www.darky.jsemvidet.eu informovat o přáních jednotlivých dětí a nahlásit se emailem na adresu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , mob.: 724651321. Akce trvá do 25.11. 2015

Listopadová předškolička

Katolická základní škola zve předškoláky a jejich rodiče na další předškoličku na téma „Čtení nás baví“ - Genetická metoda, které proběhne ve středu 16. listopadu od 16.00 do 17.00 hodin v prostorách I. stupně na Jirchářské ulici.

Pro děti je připravený zajímavý program a dospělí se mohou podívat na krátkou ukázku výuky čtení a psaní genetickou metodou.

 

Ohlášky ze dne 6.11.2016

 • Přijměte pozvání na Svatomartinské hody v Bánově:

Vážená paní, vážený pane, děti, rodino, milí přátelé,

dovoluji si vás tímto pozvat na duchovní oslavy 1700 let od narození patrona farního kostela a patrona celé obce Bánov

 • čtvrtek 10. 11. 2016 v 18:00

koncert Svatomartinská pocta

 • pátek 11. 11. 2016 8:00 Mše svatá spojená se žehnáním farního praporu a praporců
 • pátek 11. 11. 2016 od 9:00 do 17:00Adorační den
 • pátek 11. 11. 2016 v 18:00

program pro děti v kostele Život sv. Martina

 • sobota 12. 11. 2016 od 8:00 do 15:00 výstava v kostele

„Čtvero ročních dob“

 • sobota 12. 11. 2016 v 17:00

mše sv. v kostele za účasti svatomartinské družiny.

Po skončení mše svaté v 18:00 bude u kostela hra o sv. Martinovi a zahájen světelný průvod. Děti prosím, aby si vzaly lampiony, a dospělí svíce, protože budeme doprovázet sv. Martina při jeho jízdě obcí.

 • Oslavy vyvrcholí slavením slavnostní bohoslužby v neděli

Každý je vítán!

Na osobní setkání se těší
                                P. Jiří Kupka, farář