NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 15.1.2017

 • XIV.Farní ples se bude konat v sobotu 4.2.2017 v Kulturním domě v Bystřici pod Lopeníkem. Předprodej vstupenek bude v neděli 29.1. po mších sv. v sakristii, tj. týden před plesem.
 • Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Příští neděli /4. neděle v měsíci/ bude mše sv. se zaměřením na děti „U Dobrého pastýře“.

Ohlášky ze dne 8.1.2017

1. pozvání na Farní ples, který se koná v sobotu 4.2.2017 v Kulturním domě v Bystřici pod Lopeníkem. Předprodej vstupenek bude v neděli 29.1. po mších sv. v sakristii, tj. týden před plesem.

Poděkování patří všem tříkrálovým koledníkům a dospělému doprovodu.

Ohlášky ze dne 1.1.2017

 • Ve čtvrtek 5.1. si přijďte Tříkráloví koledníci v 19.30 hod. na faru vyzvednout oblečení.
 • V sobotu 7.1. proběhne Tříkrálová sbírka, v 8.45 bude sraz koledníků v kostele a v 9.00 hod. následuje požehnání.
 • V neděli 8.1. si vezměte děti na mši svatou zvoneček.

 

Výzva České biskupské konference

Česká biskupská konference, v návaznosti na poselství papeže Františka k 1. lednu 2017, vyzývá kněze a duchovní, aby během novoročních bohoslužeb přednesli prosbu za mír ve světě, zejména na Blízkém východě: „Pane, věříme, že nic není nemožné, pokud se k Tobě obrátíme s modlitbou. Prosíme za pokoj a mír na Blízkém východě a zejména v syrském Aleppu, které je silně zkoušeno tragédií války“.

Současně také vyzývá kněze české i moravské církevní provincie, aby v neděli 1. ledna 2017, kdy slavíme Světový den modliteb za mír, ve 12 hodin rozezněli ve svých farnostech na několik minut zvony. Tímto symbolickým gestem chceme vyjádřit podporu všem mírovým snahám na Blízkém východě a připomenout oběti bojů v této části světa.

V Praze dne 21. prosince 2016

                                                                                        kardinál Dominik Duka OP

                                                       předseda České biskupské konference

Ohlášky ze dne 18.12.2016

Přijměte pozvání k vánočním bohoslužbám

ve farním kostele sv. Martina v Bánově

Sobota 24. 12.

Štědrý den

14.00

Vánoční bohoslužba pro děti, rodiče a starší

Bohoslužba spojená s obřadem otevírání jesliček

Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček!

23.00

„Půlnoční“ bohoslužba. Při bohoslužbě zazní Česká vánoční mše koledová Ant. Hradila v podání Plkotnic a Hútku

Po bohoslužbě zpívání koled u betléma ze slámy

Neděle 25. 12.

Slavnost Narození Páně

10.30

Slavnostní bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka

17.00

Vánoční koncert

Pondělí 26. 12.

Svátek sv. Štěpána

10.30

Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem

Suchá Loz!

15.00

„Zivý“ betlém

Pátek 30. 12.

Svátek Svaté Rodiny

17.30

Bohoslužba se zaměřením na děti „Zvoneček“

Sobota 31. 12.

Sv. Silvestr

10.30

Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok 2016

Neděle 1. 1. 2017

Slavnost Matky Boží Panny Marie

10.30

V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání

Čtvrtek 5. 1. 2017

18.30

Bohoslužba spojená se žehnáním vody, křídy a kadidla

Pátek 6. 1. 2017

Zjevení Páně; Tři králové

9.30

17.00

Bohoslužba v Domě s chráněnými byty

Tříkrálový koncert. Vystoupí Collegum Classic

Sobota 7. 1. 2017

9.00

Požehnání a vyslání koledníků

Tříkrálová sbírka

Neděle 8. 1. 2017

Křest Páně

10.30

Bohoslužba spojená s obřadem zavírání jesliček

Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček!

Betlém ze slámy u fary v Bánově bude otevřen pro veřejnost od 24. 12. do 8. 1. 2017 denně od 8.00 do 19.00hod.

Ohlášky ze dne 11.12.2016

 • Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat v úterý 13. 12.: v Bánově před Jednotou od 16.00 do 16.15; v Suché Lozi před obchodem od 16.20 do 16.40 a v Bystřici na parkovišti před OÚ od 16.45 do 17.00. Takto vybrané potraviny již pomohli mnoha lidem. Předem moc děkujeme.
 • Společná svátost smíření v adventní době bude pro farnost Bánov v sobotu 17. 12. od 14.00 hod. do 15.30 hod.
 • Prosíme všechny ochotné farníky nad 15 let, kteří se chtějí zapojit do Tříkrálové sbírky v sobotu 7. ledna 2017 jako vedoucí skupinek, aby se zapsali do seznamu vzadu na stolku v kostele
 • Pozvánka: Od 28. 12. 2016 do 1. 1. 2017 se uskuteční Setkání mládeže v Rize. Toto setkání je organizováno ekumenickou komunitou v Taizé. Rádi bychom oslovili mladé lidi ve vaší farnosti, kterým je 20 – 35 let, kteří by období konce roku 2016 chtěli strávit v modlitbách společně s ostatními mladými z jiných zemí Evropy. Jako zázrakem se nám podařilo sehnat dotaci na jeden autobus /cca 40 lidí/, a proto se cena této cesty dostala z 3600,- Kč/osobu na částku 500,- Kč/osobu. Celá akce je zaštítěna panem Petrem Pijáčkem, rodákem z Vlčnova, který v Taizé působí. Hlavním organizátorem a zodpovědnou osobou za skupinu je pan Luděk Podolan, rodák ze Suché Loze /bratr skaut/.

Více informací naleznete buď na facebookové skupině https://www.facebook.com/groups/Riga2016/ nebo na letáčku, který zasíláme v příloze.

Předem děkujeme za zprostředkování této akce pro naši mládež. Ať je toto setkání naplní pokorou a radostným očekáváním.

Mgr. Eva Gazdíková – zástupce vedoucího skautského střediska Suchá Loz

Ing. Luděk Podolan – oddílový vedoucí skautského střediska Suchá Loz