NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 4.3.2018

 • Dnes o 3. postní neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod.
 • Animátoři mládeže děkanátu Uherský Brod srdečně zvou všechny mladé na Postní děkanátní setkání mládeže /PODĚS 2018/, které se uskuteční v sobotu 24. 3. 2018 od 9.00 v Uherském Brodě. Přihlášky a více info na: UBMLADEZ.WZ.CZ nebo FB UDÁLOSTI
 • Tradičně na druhou neděli v měsíci 11. 3., bude na faře v Uherském Brodě od 17:00 hodin promítání filmu Maria Goretti.
 • Společná svatá zpověď bánovské farnosti /v kostele v Bánově, Suché Lozi, Bystřici/: sobota 17. 3. od 14.00 do 15.30hod.
 • Přijměte pozvání na jubilejní XV. Farní ples /aneb letos velikonoční/, který se bude konat v sobotu 7. 4. 2018 od 19.00hod. ve společenském sále v Suché Lozi. Předprodej vstupenek bude 14 dnů před plesem /neděle 18.3. a neděle 25. 3. po mši sv. v sakristii/. Hrát bude DH Skaličané.
 • V neděli 8. 4. /Neděle Božího milosrdenství/ bude v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi následující program:

13.30 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství

14.00 mše svatá spojená se slibem dětí ze společenství Misionář srdce

           /mši sv. bude doprovázet „nová“ Schollička/

15.30 Farní kavárna ve společenském sále /hrát bude dech. Hudba pana Adamce/

Ohlášky ze dne 25.2.2018

 • Dnes o 2. postní neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod. Příští neděli povedou pobožnost ministranti.
 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za děti a mládež.
 • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude ve středu 28. 2. v Bystřici, v Suché Lozi ve čtvrtek 1. 3. a v Bánově v pátek 2. 3. po skončení večerní bohoslužby.
 • V sobotu 3. února povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Společná svatá zpověď bánovské farnosti /v kostele v Bánově, Suché Lozi, Bystřici/: sobota 17. 3. od 14.00 do 15.30hod.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                     v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 18.2.2018

 • V pondělí v Bánově, v úterý v Suché Lozi a ve středu v Bystřici od 9.00hod. se uskuteční návštěva kněze u nemocných doma a bude spojena s udílením popelce.
 • Dnes o 1. postní neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod., kterou povedou lektoři.
 • Příští neděli při mši sv. bude vykonána sbírka „Haléř sv. Petra“.

Ohlášky ze dne 11.2.2018

POPELEČNÍ STŘEDA

Den přísného postu

Farní kostel sv. Martina v Bánově

                                                         /tajemství bolestná/

/16.30 Bystřice p. Lop. – mše svatá s udělováním popelce

 • Příští neděli /1. postní/ bude Pobožnost Křížové cesty ve 14.00;

povedou lektoři.

Ohlášky ze dne 28.1.2018

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při sbírce na kostel minulou neděli.
 • Ve středu v Bystřici, ve čtvrtek v suché Lozi a v pátek v Bánově, proběhne při mši svaté žehnání svící.
 • Svatoblažejské požehnání se bude udělovat ve středu v Bystřici, ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově.
 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za dar víry a vytrvalost v dobrém.
 • V sobotu 3. února povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Příští neděli 4. 2. při mši svaté v Suché Lozi /7.30/ a v Bánově /10.30/ se nám představí děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                     v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.