NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 1.4.2018

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za mír a pokoj ve světe.
 • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude ve středu 4. 4. v Bystřici, v Suché Lozi ve čtvrtek 5. 4. a v Bánově v pátek 6. 4. po skončení večerní bohoslužby.
 • V sobotu 7. dubna povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 16.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Přijměte pozvání na jubilejní XV. Farní ples /aneb letos velikonoční/, který se bude konat v sobotu 7. 4. 2018 od 19.00hod. ve společenském sále v Suché Lozi. Hrát bude DH Skaličané.
 • V neděli 8. 4. /Neděle Božího milosrdenství/ bude v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi následující program: 13.30 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a litanie k Božímu milosrdenství 14.00 mše svatá spojená se slibem dětí farnosti z nového společenství Misionář srdce /mši sv. bude doprovázet „nová“ Schollička 15.30 Farní kavárna ve společenském sále /hrát bude dech. hudba pana Adamce/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 25.3.2018

 • Dnes o Květné neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod., kterou povedou muži.

Program bohoslužeb o velikonočních svátcích

Kostel sv. Ludmily v Suché Lozi

Zelený čtvrtek 29. 3. 2018

Mše svatá: 16.45hod.

Soukromá adorace: do 19.00hod.

Sbírka na církevní školy.

Velký pátek 30. 3. 2018

Velkopáteční obřady: 16.45hod.

Pokladnička: na Boží hrob v Jeruzalémě.

Bílá sobota 31. 3. 2018

Začátek vigilie: v 18.00hod.

Sbírka na kostel.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

1. 4. 2018

/Bohoslužbu doprovází dechová hudba pana Adamce ze Suché Loze/

Mše svatá v: 7.30hod. spojená s obřadem

žehnání velikonočních pokrmů.

Sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

Pondělí velikonoční 2. 4. 2018

/Bohoslužbu doprovází schola ze Suché Loze/

Mše svatá v: 7.30hod.

Sbírka na pastorační aktivity farnosti.

Neděle Božího milosrdenství

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství:13.30hod.

Mše svatá: 14.00hod. spojená se slibem dětí ze společenství Misionář srdce.

Po mši svaté: Farní kavárna + program v kulturním sále v Suché Lozi.

Kostel sv. Martina v Bánově

Zelený čtvrtek 29. 3. 2018

Mše svatá: 18.30hod.

Soukromá adorace: do 20.00hod.

Sbírka na církevní školy.

Velký pátek 30. 3. 2018

Křížová cesta na Skalu: 14.00hod.

Velkopáteční obřady: 18.30hod.

Po obřadech modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a soukromá adorace do 20.00hod. Pokladnička: na Boží hrob v Jeruzalémě.

Bílá sobota 31. 3. 2018

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství:14.00hod.

Začátek vigilie: 19.30hod.

Sbírka na kostel.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 1. 4. 2018

/Bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka/

Mše svatá: 10.30hod. spojená s obřadem

žehnání velikonočních pokrmů.

Sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

Po mši svaté: modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.

Pondělí velikonoční 2. 4. 2018

Mše svatá: 10.30hod.

Po mši svaté: modlitba Korunky k Božímu milosrdenství

Sbírka na pastorační aktivity farnosti.

.

Ples2018

Ohlášky ze dne 18.3.2018

 • Dnes o 5. postní neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod., kterou povedou ženy.
 • Postní děkanátní setkání mládeže (PODĚS) 2018 - Mládež od 13 do 30 let srdečně zveme na setkání mládeže našeho děkanátu v sobotu 24. 3. 2018 v Uherském Brodě na faře (i jinde). Připraveny jsou zajímavé přednášky (workshopy), katecheze otce biskupa,  mše sv., bude příležitost ke ztišení při adoraci a možnost se vyzpovídat. Přihlašování na webu přes formulář (je nutné se přihlásit do 10. března) na adrese: . Vstupné: s obědem 70 Kč, bez oběda 50 Kč. Registrace od 9 hodin před farním kostelem v Uherském Brodě. Nenechte si ujít možnost setkat se s Bohem a přáteli, zažít nové věci a načerpat sílu, inspiraci a nadšení do dalších dní. Na všechny se těší animátoři a kněží.
 • Přijměte pozvání na jubilejní XV. Farní ples /aneb letos velikonoční/, který se bude konat v sobotu 7. 4. 2018 od 19.00hod. ve společenském sále v Suché Lozi. Předprodej vstupenek bude dnes v neděli 18.3. a příští neděli 25. 3. po mši sv. v sakristii. Hrát bude DH Skaličané.
 • V neděli 8. 4. /Neděle Božího milosrdenství/ bude v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi následující program: 13.30 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a litanie k Božímu milosrdenství 14.00 mše svatá spojená se slibem dětí farnosti z nového společenství Misionář srdce /mši sv. bude doprovázet „nová“ Schollička 15.30 Farní kavárna ve společenském sále /hrát bude dech. hudba pana Adamce/

Ohlášky ze dne 11.3.2018

 • Dnes o 4. postní neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod., kterou povedou rodiny.
 • Postní děkanátní setkání mládeže (PODĚS) 2018 - Mládež od 13 do 30 let srdečně zveme na setkání mládeže našeho děkanátu v sobotu 24. 3. 2018 v Uherském Brodě na faře (i jinde). Připraveny jsou zajímavé přednášky (workshopy), katecheze otce biskupa,  mše sv., bude příležitost ke ztišení při adoraci a možnost se vyzpovídat. Přihlašování na webu přes formulář (je nutné se přihlásit do 10. března) na adrese: . Vstupné: s obědem 70 Kč, bez oběda 50 Kč. Registrace od 9 hodin před farním kostelem v Uherském Brodě. Nenechte si ujít možnost setkat se s Bohem a přáteli, zažít nové věci a načerpat sílu, inspiraci a nadšení do dalších dní. Na všechny se těší animátoři a kněží.
 • Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Pracovníci charity budou v naší obci potraviny vybírat v úterý 13. 3.: v Bánově od 16.00 do 16.10; v Suché Lozi od 16.15 do 16.25 a v Bystřici od 16.30 do 16.40. Takto vybrané potraviny stále pomáhají lidem v nouzi z našeho regionu. Předem moc děkujeme.
 • Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na poslední Předškoličku ve středu 14. března od 16 hodin. Tentokrát bude tématem Velikonoční tvoření.
 • Společná svatá zpověď bánovské farnosti /v kostele v Bánově, Suché Lozi, Bystřici/: sobota 17. 3. od 14.00 do 15.30hod.
 • Přijměte pozvání na jubilejní XV. Farní ples /aneb letos velikonoční/, který se bude konat v sobotu 7. 4. 2018 od 19.00hod. ve společenském sále v Suché Lozi. Předprodej vstupenek bude 14 dnů před plesem /neděle 18.3. a neděle 25. 3. po mši sv. v sakristii/. Hrát bude DH Skaličané.
 • V neděli 8. 4. /Neděle Božího milosrdenství/ bude v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi následující program: