NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 26.8.2018

 • Příští neděli 2. září jste všichni srdečně zváni na:
 • DEN RODINY
 • ve 14.00 hod. mše svatá v kostele sv. Martina v Bánově
 • žehnání dětí /aktovek/ na začátku školního roku
 • po skončení mše svaté požehnání rodinám s dětmi u sochy Panny Marie před kostelem
 • v 15:30 na farní zahradě Farní diskotéka s vodníkem Lojzíkem+soutěž: Namaluj nejkrásnější rybu.
 • V případě nepříznivého počasí diskotéka přesunuta do sálu ZŠ Bánov

                                        

   

Připravena bude tombola, hry a soutěže.

Občerstvení zajištěno.

Ohlášky ze dne 19.8.2018

 • Příští neděli 26. 8. jste všichni srdečně zváni na Pouť včelařů do Bánova. Před bohoslužbou proběhne obřad žehnání nové sochy Panny Marie v kostele – dar pana plukovníka Dubce.
 • V sobotu 8. 9. budou při svatební mši sv. v 11.00 v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi církevně oddáni: Ján Kročil a Petra Velecká.
 • ve 14:00 mše svatá v kostele sv. Martina v Bánově
 • žehnání dětí /aktovek/ na začátku školního roku
 • po skončení mše svaté požehnání rodinám s dětmi u sochy Panny Marie před kostelem
 • v 15:30 na farní zahradě Farní diskotéka s vodníkem Lojzíkem+soutěž: Namaluj nejkrásnější rybu.
 • V případě nepříznivého počasí diskotéka přesunuta do sálu ZŠ Bánov

                                         v neděli 2. září 2018:

Připravena bude tombola, hry a soutěže.

Občerstvení zajištěno.

Ohlášky ze dne 12.8.2018

 • V pondělí v Bánově, v úterý v Suché Lozi a ve středu v Bystřici od 9.00hod. se uskuteční návštěva kněze u nemocných doma.
 • V sobotu 18. 8. ve 13. 30 se uskuteční tradiční pobožnost u kaple sv. Rocha v Suché Lozi.
 • V neděli 19. 8. jste všichni srdečně zváni na Sucholožské hody. V 9.40 řazení průvodu u kaple sv. Rocha; 9.45 průvod vychází; 10.20 slavnostní mše sv. Hlavní celebrant: P. Kamil Strak, ředitel sekce pro mládež při ČBK. Zveme krojované, děti a mládež, skauty, hasiče a všechny spoluobčany.

Ohlášky ze dne 5.8.2018

 • V neděli 13. 8. jste všichni srdečně zváni na Pouť do Kopců v Bystřici pod Lopeníkem. V 9.40 řazení průvodu u zvonice; 9.45 průvod vychází; 10.30 mše svatá. Hlavní celebrant: Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský. Při mši svaté proběhne obnova manželských slibů. Zveme manželské páry, děti a mládež, krojované, hasiče a všechny spoluobčany.

Ohlášky ze dne 29.7.2018

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za rodiny a farnost.
 • V sobotu 11. 8. budou při svatební mši sv. v 11.30 v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi církevně oddáni: MUDr. Martin Bujáček a Mgr. Eva Živnéřová, DiS
 • Dnes odpoledne 2. prosebná pouť farnosti na sv. Antonínek na Blatnické hoře

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Odjezd autobusů v neděli 29. 7.:

Bystřice 13.00; Suchá Loz 13.10;

Bánov 13.15

   Program: 14.00 procesí od búd

                     /modlitba sv. růžence/                

                     15.00 mše svatá