NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

OHLÁŠKY ZE DNE 12.1.2014

- V neděli 12.1. je slavnost Křtu Páně, končí doba vánoční. Ve 14,30 hod. je v Suché Lozi v kostele koncert žáků Lidové školy ze Zlína

- V pondělí 13.1. v 18,30 hod. bude na faře opět Biblická hodina

- Ve středu 15.1. od 16,00 – 17,00 hod. je setkání Předškoličky v Uh. Brodě. V úterý 21.1. od 13,00 – 17,00 hod. bude zápis do 1. třídy katolické zákl. školy v Uh. Brodě na rok 2014/2015

- V sobotu 18.1. začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů

- V neděli 19.1. bude mimořádná sbírka na odvlhčení kostela

OHLÁŠKY ZE DNE 5.1.2014

- V neděli 5.1. bude žehnání vody, křídy a kadidla v Suché Lozi a Bystřici pod Lopeníkem. V Bánov bude pokřtěn Adam Vašíček z Bánova. V 16,00 hod. bude v kostele Tříkrálový citerový koncert

- V pondělí je Slavnost Zjevení Páně, v Bánově při mši sv. bude žehnání vody, křídy a kadidla

- Ve středu 8.1. bude v Bystřici po mši sv. požehnání

- Ve čtvrtek 9.1. bude v 16,30 hod. v Suché Lozi Výstav Nejsv. Svátosti a příležitost ke svátosti smíření

- V pátek 10.1. budu navštěvovat nemocné v Bystřici pod Lop. a v 16,30 hod. v Bánově bude Výstav Nejsv. Svátosti a svátost smíření

- V neděli 12.1. je slavnost Křtu Páně. Končí doba vánoční. Odpoledne bude v Suché Lozi koncert žáků Lidové školy ze Zlína Carmina Bona

OHLÁŠKY ZE DNE 29.12.2013

- V neděli 19.12. bude při mši sv. požehnání manželům. Ve 14,00 hod. bude v Bystřici Vánoční koncert Nivničky.

- V úterý 31.12. bude v 16,00 hod. mše sv. v Suché Lozi a v 18,00 hod. v Bánově

-  V sobotu 4.1. proběhne Tříkrálová sbírka

- V neděli 5.1. bude v Bánově křest Adama Vašíčka z Bánova. V 16,00 hod. bude v Bánově Tříkrálový citerový koncert

OHLÁŠKY ZE DNE 22.12.2013

- Sbírka mimořádná na vysušení kostela byla 16.500,-Kč. Dva dárci věnovali 2 000,-Kč a 5 000,-Kč.

- Dnes v neděli 22.12. bude ještě příležitost ke svátosti smíření v obou kostelích v Uh.Brodě.

- V pondělí 23.12. prosíme ochotné farníky, muže a ženy na brigádu na vánoční výzdobu kostela.

- 25.12. je Boží hod vánoční – Příkázaný zasvěcený svátek. Odpoledne v 17,00 hod. bude v kostele v Bánově Vánoční koncert folklorních souborů farnosti. Jste srdečně zváni.

- V pátek 27.12. bude při večerní mši sv. probíhat žehnání vína. Víno můžete postavit před obětní stůl.

- V sobotu 28.12. ve 14,00 hod. bude mít v sále v Suché Lozi Vánoční koncert Hradčovjanka

- V neděli 29.12. je Svátek sv. Rodiny, při mši sv. bude žehnání manželům. Odpoledne v 15,00 hod. bude mít v Bystřici v kapli sv. Josefa Vánoční koncert Nivnička.

OHLÁŠKY ZE DNE 15.12.2013

-V pátek 20.12. od 16,00 hod. – 16,15 u prodejny COOP u kostela pořádá Charita Uh.Brod Potravinovou sbírku – trvanlivé potraviny – olej, mouka, cukr, rýže, těstoviny, luštěniny, trvanlivé mléko pro bezdomovce a potřebné. Zde budete moci předat tyto věci pracovníkům Charity.

-V pátek od 19,00 hod. bude v sále v Suché Lozi program Vianoce zpod Rosutca, ve kterém účinkují soubory z Terchovej. Srdečně jste zváni.

-V sobotu 21.12. od 14,00 hod. bude v Bánově, Suché Lozi i Bystřici příležitost k předvánoční svátosti smíření. Přijďte včas. Zpovědníci potom musí odejít na bohoslužby do svých farností.

-Arcidiecézní charita v Olomouci žádá o příspěvek pro děti na Ukrajinu. Další informace na stránkách Charity Olomouc.

-Katolická škola v Uh.Brodě zve děti a rodiče na předvánoční předškoličku 18.12. od 16,00 hod. v Jirchářské ulici Uh.Brod.