NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

OHLÁŠKY ZE DNE 22.12.2013

- Sbírka mimořádná na vysušení kostela byla 16.500,-Kč. Dva dárci věnovali 2 000,-Kč a 5 000,-Kč.

- Dnes v neděli 22.12. bude ještě příležitost ke svátosti smíření v obou kostelích v Uh.Brodě.

- V pondělí 23.12. prosíme ochotné farníky, muže a ženy na brigádu na vánoční výzdobu kostela.

- 25.12. je Boží hod vánoční – Příkázaný zasvěcený svátek. Odpoledne v 17,00 hod. bude v kostele v Bánově Vánoční koncert folklorních souborů farnosti. Jste srdečně zváni.

- V pátek 27.12. bude při večerní mši sv. probíhat žehnání vína. Víno můžete postavit před obětní stůl.

- V sobotu 28.12. ve 14,00 hod. bude mít v sále v Suché Lozi Vánoční koncert Hradčovjanka

- V neděli 29.12. je Svátek sv. Rodiny, při mši sv. bude žehnání manželům. Odpoledne v 15,00 hod. bude mít v Bystřici v kapli sv. Josefa Vánoční koncert Nivnička.

OHLÁŠKY ZE DNE 15.12.2013

-V pátek 20.12. od 16,00 hod. – 16,15 u prodejny COOP u kostela pořádá Charita Uh.Brod Potravinovou sbírku – trvanlivé potraviny – olej, mouka, cukr, rýže, těstoviny, luštěniny, trvanlivé mléko pro bezdomovce a potřebné. Zde budete moci předat tyto věci pracovníkům Charity.

-V pátek od 19,00 hod. bude v sále v Suché Lozi program Vianoce zpod Rosutca, ve kterém účinkují soubory z Terchovej. Srdečně jste zváni.

-V sobotu 21.12. od 14,00 hod. bude v Bánově, Suché Lozi i Bystřici příležitost k předvánoční svátosti smíření. Přijďte včas. Zpovědníci potom musí odejít na bohoslužby do svých farností.

-Arcidiecézní charita v Olomouci žádá o příspěvek pro děti na Ukrajinu. Další informace na stránkách Charity Olomouc.

-Katolická škola v Uh.Brodě zve děti a rodiče na předvánoční předškoličku 18.12. od 16,00 hod. v Jirchářské ulici Uh.Brod.

 

OHLÁŠKY ZE DNE 8.12.2013

-V neděli budou pokřtěni Klára Čapková a Lukáš Kočica z Bánova

-V příštím týdnu se budou zapisovat mše sv. Nejprve ti co mají společné výročí ročníku, potom ti co mají kulaté výročí a pak ostatní. V pondělí v Bánově od 9,00 hod., ve středu v Bystřici po mši a ve čtvrtek v Suché Lozi po mši sv.

-Ve středu v 15,30 hod. je v Bánově pohřeb + p.Bohumila Chovance

OHLÁŠKY ZE DNE 1.12.2013

-V neděli1.12. bude požehnání adventních věnců

-V úterý od 8,00-17,00 bude probíhat Den otevřených dveří Katolické základní školy v Uh. Brodě.

-Ve středu 4.12. bude Výstav Nejsv. svátosti v Bystřici pod Lopeníkem

-Ve čtvrtek 5.12. bude v 16,30 hod. svátost smíření a Výstav. Dopoledne navštívím DD v Suché Lozi

-V pátek 6.12. navštívím DD v Bánově a odpoledne bude v 16,30 svátost smíření a Výstav Nejsvětější svátosti

-V sobotu 7.12. od 9,00-12,00 hod. je den otevřených dveří na AG v Kroměříži

-Ve středu, čtvrtek a pátek navštíví naši farnost sv. Mikuláš

-Zároveň prosím všechny ochotné vedoucí i děti, aby se zapsali vzadu v kostele na stolku k účasti na Tříkrálové sbírce, která proběhne 4.1.2011

 

OHLÁŠKY ZE DNE 24.11.2013

-V neděli při slavnostním zakončení roku víry budeme společně vyznávat víru. Přineste si kříže z domu.

- Ve středu 23.11. bude ve 14,30 hod. pohřeb + Anežky Mimochodkové v Suché Lozi

-Naši farnost navštíví paní Hana Vírová z Litmanové, sestra vizionářky Ivety Korčákové z Litmanové. Setkat se s ní můžete po mši s. ve středu v Bystřici pod Lop., ve čtvrtek v Suché Lozi a v sobotu v Bánově. V neděli 24.11. můžete v 17,00 hod. na faře shlédnout o tomto zjevení Panny Marie film s názvem Ivetka a hora.

-V pátek 29.11. navštívím nemocné v Bánově, které jsem ještě nestihl.

-Sbírka na charitu činila 11.163,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

-V neděli 1.12. budu při mši svaté žehnat adventní věnce.