NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

OHLÁŠKY ZE DNE 26.1.2014

- Dnes v neděli 26.1. od 14,30 je na Domě kultury v Uh.Brodě karneval pro tříkrálové koledníky (vstup zdarma)

- Mimořádná sbírka minulou neděli byla 31 000Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- V pondělí 27.1. bude na faře po mši sv. Biblická hodina

- V pátek mají děti prázdniny. 8. a 9. nebudou mít náboženství

- Tříkráloví koledníci mají vstup zdarma na bruslení na zimní stadion v Uh.Brodě v pátek 31.1. od 10,00 do 11,30 hod.

-  Dnes a zítra po mši sv. si můžete v sakristii koupit vstupenky na Farní ples, který se koná v sobotu 1.2. a  na který jste srdečně zváni.

Prosíme Vás o příspěvky do tomboly. Vybírat se budou v klubovně sport.haly od středy do

pátku v době od 16 do18h.Tam si  budete ještě moci koupit vstupenky.

Prosíme  ochotné hochy a muže o pomoc při chystání haly v sobotu v 9,00h a při úklidu

který bude až v neděli v 15h. (Pomocníků  ubývá.) Předem děkujeme a těšíme se na

společné farní „plesání“

-V neděli 2.2. bude v Bánově pokřtěna Viktorie Hrbáčová. Zároveň budou ve všech

kostelích  představeny děti, které se připravují na 1. sv. přijímání.

- Otec arcibiskup prosí, abychom do svých osobních modliteb zařadili prosbu o pokojné a klidné vyřešení konfliktů v Sýrii a  na Ukrajině

- V loňském roce ukončily podporu v projektu Adopce na dálku Selome Franci Pinto a Laxmish Gouda z Indie. Nadále Bystřice p.Lop. podporuje Vinnetha Kumari Madriho z Indie.Bánov bude dál podporovat Johna Wesleye Alcia z Haiti a pro Suchou Loz to bude Clefnide Jn.Louis

OHLÁŠKY ZE DNE 19.1.2014

- V neděli 19.1. mimořádná sbírka na odvlhčení kostela

- Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů

- Výběrové řízení na místo vrchní sestry Hospice na sv. Kopečku. Informace na faře.

- V pátek 24.1. navštívím nemocné v Bystřici pod Lop.

- Ve dnech 21.2.-23.2.2014 v Kroměříži bude forum mládeže. Zájemci hlaste se na faře.

- 13.2.-18.2. 2014 se můžete přihlásit na pouť do Říma v souvislosti s návštěvou našich biskupů ve Vatikánu (Ad limina)

- Všechny srdečně zveme na XI. Farní ples, který bude 1.února ve Sportovní hale v Bánově. Těšit se můžete na Stříbrňanku a Vlastika Nováka. Vstupenky se budou prodávat 25. a 26. v kostelích farnosti. Cena je 80 Kč.

Bánov: Příspěvky do tomboly noste, prosím, na halu od středy 29.1. Děkujeme.

SL,BY: Odvoz z plesu pro zájemce ze SL a By bude zajištěn.

Těšíme se na Vás!

OHLÁŠKY ZE DNE 12.1.2014

- V neděli 12.1. je slavnost Křtu Páně, končí doba vánoční. Ve 14,30 hod. je v Suché Lozi v kostele koncert žáků Lidové školy ze Zlína

- V pondělí 13.1. v 18,30 hod. bude na faře opět Biblická hodina

- Ve středu 15.1. od 16,00 – 17,00 hod. je setkání Předškoličky v Uh. Brodě. V úterý 21.1. od 13,00 – 17,00 hod. bude zápis do 1. třídy katolické zákl. školy v Uh. Brodě na rok 2014/2015

- V sobotu 18.1. začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů

- V neděli 19.1. bude mimořádná sbírka na odvlhčení kostela

OHLÁŠKY ZE DNE 5.1.2014

- V neděli 5.1. bude žehnání vody, křídy a kadidla v Suché Lozi a Bystřici pod Lopeníkem. V Bánov bude pokřtěn Adam Vašíček z Bánova. V 16,00 hod. bude v kostele Tříkrálový citerový koncert

- V pondělí je Slavnost Zjevení Páně, v Bánově při mši sv. bude žehnání vody, křídy a kadidla

- Ve středu 8.1. bude v Bystřici po mši sv. požehnání

- Ve čtvrtek 9.1. bude v 16,30 hod. v Suché Lozi Výstav Nejsv. Svátosti a příležitost ke svátosti smíření

- V pátek 10.1. budu navštěvovat nemocné v Bystřici pod Lop. a v 16,30 hod. v Bánově bude Výstav Nejsv. Svátosti a svátost smíření

- V neděli 12.1. je slavnost Křtu Páně. Končí doba vánoční. Odpoledne bude v Suché Lozi koncert žáků Lidové školy ze Zlína Carmina Bona

OHLÁŠKY ZE DNE 29.12.2013

- V neděli 19.12. bude při mši sv. požehnání manželům. Ve 14,00 hod. bude v Bystřici Vánoční koncert Nivničky.

- V úterý 31.12. bude v 16,00 hod. mše sv. v Suché Lozi a v 18,00 hod. v Bánově

-  V sobotu 4.1. proběhne Tříkrálová sbírka

- V neděli 5.1. bude v Bánově křest Adama Vašíčka z Bánova. V 16,00 hod. bude v Bánově Tříkrálový citerový koncert