NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 30.12..2018

 • Dnes, tj. v neděli 30. prosince, se uskuteční v Bystřici pod Lopeníkem „Živý betlém“. Zahájení v 15.00 před Kulturním domem v Bystřici pod Lopeníkem.
  • Ve čtvrtek 3. 1. si přijďte Tříkráloví koledníci z Bánova v 18.30 hod. na faru vyzvednout oblečení.
  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za mír a pokoj ve světě
   • V pátek 4. 1. v 18.30 se uskuteční v kostele sv. Martina v Bánově Vánoční koncert. Vystoupí Collegium Classic.

         ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                       /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.25/

                     v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                       /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.25/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

 • V sobotu 5. 1. proběhne Tříkrálová sbírka – obřad žehnání: 9. 30 Bánov; 10.00 Suchá Loz a 10.30 Bystřice.
 • V sobotu 5. 1. povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Příští neděli budou bohoslužby spojeny s obřadem žehnání vody, kadidla a křídy a obřadem zavírání jesliček. Děti, vezměte si prosím zvoneček!
 • Příští neděli jste zváni na Tříkrálový koncert, který se uskuteční v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi v 15.00.

Ohlášky ze dne 2.12.2018

SETKÁNÍ SE

SVATÝM MIKULÁŠEM

     V pondělí 3. 12. v kostele v Bánově v 17.30

           V úterý 4. 12. v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi v 17.30

           Ve středu 5. 12. v kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem

                                                                                                                            

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za rodiny a farnost
 • V sobotu 8. 12. povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.00 do 16.25/

                     v úterý v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                    v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 11.11.2018

 • Dnes, tj. v neděli 11. listopadu v době od 13.30 do 14.00, budou znít kostelní zvony jako připomínka konce 1. světové války a symbolické uctění památky padlých v 1. světové válce. Prosíme, vzpomeňte v modlitbě!
 • Moravsko-Slezská křesťanská akademi a Centrum pro rodinu Uh. Brod srdečně zve na přednášku otce Rudolfa Smahela, pedagoga vyučujícího na CMTF v Olomouci s názvem: Výchova dítěte v křesťanské rodině. Přednáška se uskuteční ve středu 14. listopadu v 19.00 v sále fary v Uh. Brodě.
 • Příští neděli, třetí v měsíci, vykonáme měsíční sbírku na kostel.

Ohlášky ze dne 4.11.2018

/z neděle 4. 11. 2018/

Svatomartinské hody v Bánově

Sobota 10. listopadu 2018

17:00 hod.Slavnostní mše sv. ke cti sv. Martina
za účasti svatomartinské družiny /mše sv. se zaměřením na děti, mladé a rodiny/; hlavní celebrant P. Svatopluk Pavlica, děkan; hudební doprovod - schola z Bystřice pod Lopeníkem

18:00 hod.Svatomartinská pocta - pásmo lidových písní v podání Bánovských zpěvulí a Hútku /před kostelem/; svatomartinský průvod od kostela sv. Martina; děti s lampiony, dospělí se svíčkami

18:30 hod.Světelná show na Jarmeku

Neděle 11. listopadu 2018

10:00 hod. Slavnostní mše sv. ke cti sv. Martina
za účasti krojovaných a svatomartinské družiny /mše sv. se

zaměřením na děti, mladé a rodiny/; hlavní celebrant P. Ondřej Poštulka, novokněz; hudební doprovod schola z Bystřice pod Lopeníkem. Po skončení bohoslužby krátký program pro děti před kostelem– kolo štěstí, kouzelná kapsa.

Všichni jste srdečně zváni.

Ohlášky ze dne 28.10.2018

/z neděle 28. 10. 2018/

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za zemřelé a duše v očistci.
 • V sobotu 3. 11. povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.00 do 16.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                    ve čtvrtek v Bánově – od 15.00 do 18.25

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Přijměte pozvání k 

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI

v neděli 4. 11. ve 14.00 na hřbitově v Bystřici pod Lopeníkem

v 15.00 na hřbitově v Suché Lozi

v 16.00 na hřbitově v Bánově

Sraz u centrálního kříže