NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

OHLÁŠKY ZE DNE 1.12.2013

-V neděli1.12. bude požehnání adventních věnců

-V úterý od 8,00-17,00 bude probíhat Den otevřených dveří Katolické základní školy v Uh. Brodě.

-Ve středu 4.12. bude Výstav Nejsv. svátosti v Bystřici pod Lopeníkem

-Ve čtvrtek 5.12. bude v 16,30 hod. svátost smíření a Výstav. Dopoledne navštívím DD v Suché Lozi

-V pátek 6.12. navštívím DD v Bánově a odpoledne bude v 16,30 svátost smíření a Výstav Nejsvětější svátosti

-V sobotu 7.12. od 9,00-12,00 hod. je den otevřených dveří na AG v Kroměříži

-Ve středu, čtvrtek a pátek navštíví naši farnost sv. Mikuláš

-Zároveň prosím všechny ochotné vedoucí i děti, aby se zapsali vzadu v kostele na stolku k účasti na Tříkrálové sbírce, která proběhne 4.1.2011

 

OHLÁŠKY ZE DNE 24.11.2013

-V neděli při slavnostním zakončení roku víry budeme společně vyznávat víru. Přineste si kříže z domu.

- Ve středu 23.11. bude ve 14,30 hod. pohřeb + Anežky Mimochodkové v Suché Lozi

-Naši farnost navštíví paní Hana Vírová z Litmanové, sestra vizionářky Ivety Korčákové z Litmanové. Setkat se s ní můžete po mši s. ve středu v Bystřici pod Lop., ve čtvrtek v Suché Lozi a v sobotu v Bánově. V neděli 24.11. můžete v 17,00 hod. na faře shlédnout o tomto zjevení Panny Marie film s názvem Ivetka a hora.

-V pátek 29.11. navštívím nemocné v Bánově, které jsem ještě nestihl.

-Sbírka na charitu činila 11.163,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

-V neděli 1.12. budu při mši svaté žehnat adventní věnce.

OHLÁŠKY ZE DNE 17.11.2013

-V neděli 17.11. bude mimořádná sbírka na charitu. V Bystřici pod Lop. slavíme výročí posvěcení kostela, mše sv. bude v Bánově v 9,00 hod. a v Bystřici v 10,30 hod.

-Příští neděli je Slavnost Ježíše Krista Krále a zároveň ukončení Roku víry. Při sobotní i nedělní mši sv. si přineseme z domu kříž, který budeme při slavnostním Vyznání víry držet v rukou. Na závěr budou tyto kříže posvěceny.

-V pátek 22.11. navštívím nemocné v Bánově.

OHLÁŠKY ZE DNE 3.11.2013

-V neděli 3.11. bude v 15,00 hod. pobožnost za zemřelé na hřbitově v Bystřici pod Lop.

-V pondělí bude v 15,00 hod. pohřeb + Františka Bublíka v Bystřici pod Lopeníkem

-Od středy 6.11 do pátku 15.11. nebudou ve farnosti bohoslužby. V případě pohřbu kontaktujte P. Urbana ve Starém Hrozenkově. Po dobu mé nepřítomnosti nebudou mít náboženství žáci 3.,8. a 9. třídy

-V sobotu 9.11. večer a v neděli 10.11. bude mít ve farnosti mše sv. Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze

-V neděli 10.11 slavíme v naší farnosti pouť ke sv. Martinovi

-V neděli 17.11. bude mimořádná sbírka na charitu

OHLÁŠKY ZE DNE 27.10.2013

-Od neděle je změna letního času na zimní – o 1 hodinu zpět - s tím souvisí i změna začátku večerních bohoslužeb ve farnosti z 18,30 na 17,30 kromě úterý a soboty

- V pondělí 28.10. nebude náboženství

- V úterý 29.10. bude u příležitosti misijní neděle ve škole v Bánově v 18,30 hod. Výstava s projekcí a povídáním „Lidé sedmi sester“ antropoložky a cestovatelky Kláry Suché

-V pátek v 9,30 hod. navštívím Domov v Bánově

- V pátek 1.11. má naše farnost adorační den, kdy se budeme modlit za naše rodiny a nová kněžská a řeholní povolání. Adorace začíná ve 12,00 hod. Jsou zváni všichni z farnosti, aby si našli čas na modlitbu před Nejsvětější Svátostí. Současně bude od 16,00 hod. příležitost ke svátosti smíření.

- Odpustky pro duše v očistci: 1.a 2. listopadu je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

1. – 8.listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky,přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitoa a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

- Sbírka na misie minulou neděli vynesla celkem 33 129,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať