NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 2.3.2014

 

- Sbírka Haléř sv. Petra vynesla minulou neděli 21 400,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Dnes v neděli jste zváni, především děti, na Dětské šibřinky ve Sportovní hale Bánov ve 14,00 hod.

-  V příštím týdnu nebudou bohoslužby ve farnosti. Ve středu je popeleční středa – den přísného postu, popelec bude udělován v sobotu 1.3. v Bánově a v neděli 2.3. v Suché Lozi a Bystřici pod Lopeníkem.

- Charita uvolnila částku 100 000,-Kč na pomoc Ukrajině a sbírá další finanční dary pro pomoc.

OHLÁŠKY ZE DNE 23.2.2014

 

-                     Tuto neděli je sbírka Haléř sv. Petra. Minulou neděli mimořádná sbírka činila 21 260,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

-                     V pondělí bude v 18,30 hod. Biblická hodina

-                     V neděli 2.3. se uskuteční ve Sportovní hale v Bánově dětské šibřinky ve 14,00 hod. Masky vítány

-                     Fotografie na fotografickou soutěž můžete zaslat i v rozlišení 2500x1800 na farní email.

Ohlášky ze dne 16.2.2014

- Tuto neděli je mimořádná sbírka na opravy kostela

- Příští neděli je sbírka Haléř sv. Petra. V loňském roce se v naší arcidiecézi vybralo 2 606 200,-Kč. Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým ve světě. Děkujeme za dary.- Byly uvedeny do provozu nové webové stránky naší farnosti, které se ještě dokončují. Věřím, že se vám budou líbit a můžete dodávat své podněty na vylepšení.

- 23.5. se opět zapojíme do Projektu Noc kostelů, tentokrát v Suché Lozi. Rád bych oslovil při této příležitosti fotografy a ty, kteří rádi fotí, aby se pokusili o fotografii, která by symbolizovala naši farnost. Nejlepší výtvory budou odměněny a vystaveny v Suché Lozi na Noci kostelů. Zároveň budou sloužit jako hlavní fotografie na farních stránkách. Fotografie dodávejte do 30.4. 2014 ve velikosti 9x13cm na faru v Bánově.

 

Ohlášky ze dne 9.2.2014

-                     V neděli 9.2. bude vyhodnocení ministrantské soutěže

-                     V pondělí 10.2. bude na faře po mši sv. v 18,30 hod. Biblická hodina, na které bude prezentován film ze Svaté Země. Pro objednané bude k dostání.

-                     V úterý 11.2. je světový den nemocných

-                     V kostele se bude svátost nemocných udělovat ve středu v Bystřici, ve čtvrtek v Suché Lozi a v sobotu v Bánově při mši sv. Zájemci napište se dozadu na papír.

-                     V pátek 14.2. budu navštěvovat nemocné v Suché Lozi.

-                     Příští neděli 16.2. bude mimořádná sbírka na opravy kostela

-                     Z výtěžku plesu bylo 20 000,-Kč věnováno na odvlhčení kostela v Bánově.

OHLÁŠKY ZE DNE 2.2.2014

- V neděli 2.2. bude pokřtěna Viktorie Hrbáčová z Bánova. Při mši sv. budou představeny děti připravující se na 1. sv. přijímání

- V pondělí 3.2. bude v Bánově svatoblažejské požehnání, v Bystřici 5.2. a v Suché Lozi 6.2.

- Ve střecu 5.2. bude v Bystřici po mši sv. Výstav Nejsv. Svátosti

- Ve čtvrtek 6.2. navštívím dopoledne DD v Suché Lozi, odpoledne bude v 16,30 hod. Výstav a Svátost smíření v Suché Lozi

- V pátek 7.2. navštívím dopoledne DD v Bánově a v 16,30 hod. bude Výstav a Svátost smíření v Bánově

- V pátek 7.2. bude po mši sv. na faře setkání členů ekonomické a pastorační rady


1. Slovo arcibiskupa – výzva k přihláškám do semináře

Drahé sestry a bratři,

pravidelně se modlíme za kněžská povolání. Každá farnost má svůj den modliteb za kněžský seminář, v němž se také bohoslovci modlí za Vás. Už léta konáme děkanátní pouti za nová duchovní povolání a za duchovní obnovu našich rodin. Zdravá rodina, která zakouší radost z Boha, protože s ním v životě počítá, protože mu dává první místo, které mu patří, je základem zdravé církve i prvním kněžským seminářem, kde mohou mladí zaslechnout Boží hlas a naučit se žít pro Boha a pro druhé. V tyto dny, kdy se podávají přihlášky do semináře, Vás prosím o modlitbu za ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují.

Vás, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním povolání, povzbuzuji. Nebojte se odpovědět na

Boží volání ochotným a velkorysým ANO. Církev potřebuje odvážné a věrné pastýře, svědky a hlasatele Božího slova, budovatele společenství a služebníky svátostí a lásky. Je to velké poslání, na které žádný člověk nestačí sám ze sebe, ale pokud se dá Bohu plně k dispozici, pozná, že On dovede dělat své velké dílo i skrze malé služebníky. Pokud se rozhodnete a budete letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se na svého kněze, který Vám podá potřebné informace včetně formuláře přihlášky do semináře. Přihlášky se podávají na arcibiskupství do konce března 2014.Modlím se za Vás a děkuji všem, kteří Vás v tyto dny svou modlitbou provázejí.

Všem ze srdce žehná

arcibiskup Jan


2. Slovo arcibiskupa - Poděkování tříkrálovým koledníkům

Upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky Charity pro pomoc potřebným, ať

už jako koledníci, organizátoři, nebo dárci. Díky vaší ochotě můžeme vydávat viditelné svědectví světu o službě věřících potřebným a také roznášet do světa radost z úžasného Božího daru, který slavíme o každých Vánocích, radost z Boha, který se nám daruje jako Zachránce a Spasitel. Výtěžek sbírky v arcidiecézi činí 22 384 735 Kč, tedy opět větší než v minulém roce; o jejím využití budu informovat později.

arcibiskup Jan