NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 1.6.2014

- V neděli 1.6. bude v 10,30 hod. 1.sv. přijímání dětí z Bánova

- Ve středu 4.6. bude v Bystřici od 18,00 hod. zpověď dětí k 1.sv. přijímání. Po mši sv. bude Výstav Nejsv. Svátosti

- Ve čtvrtek 5.6. v 9,00 hod. navštívím DD v Suché Lozi. Od 17,00 hod. bude svátost smíření pro děti, kt. přistupují k 1.sv. přijímání a jejich rodiče a Výstav Nejsv. Svátosti

- V pátek 6.6. navštívím v 9,30 hod. DD v Bánově. Od 17,30 bude adorace a příležitost k svátosti smíření

- V neděli 8.6. bude v 9,00 hod. 1.sv. přijímání dětí v Bystřici a v 10,30 v Suché Lozi

- Vzadu na stolku nebo na faře si ještě můžete vyzvednout přihlášky do náboženství a odevzdat je na faře

- Od pondělí se budou zapisovat mše sv. na další pololetí

- Dne 14.6. uzavřou v 10,30 hod. v kostele sv. Ludmily svátost manželství Pavel Horňák * 28.5.1989 Uh. Hradiště, bydliště Suchá Loz 308 a Renata Zetková * 17.4.1993, Suchá Loz 100.

Ohlášky ze dne 25.5.2014

- V neděli 25.5. bude mše sv. za rodiny děkanátu a bude pokřtěna Aneta Marie Beníčková z Bánova

- V pondělí 26.5. bude po mši sv. Biblická hodina

- V úterý 27.5. je pouť farnosti na sv. Hostýn. Odjezd: Bystřice-horní, dolní zastávka 7:45, Suchá Loz - ob. úřad 7:45. Bánov u kostela 8:00 hod. V autobuse se bude vybírat doplatek 50 Kč.

- v pátek 30.5. bude od 17,00 hod. možnost svátosti smíření pro děti, které jdou k 1. sv. přijímání a jejich rodiny

- V neděli 1.6. bude v 10,30 hod. 1. sv. přijímání dětí z Bánova

Ohlášky ze dne 18.5.2014

motiv 2014a

- V neděli 18.5. bude požehnán nový kříž . Sraz je ve 14,30 u Bulejků. Dnes je sbírka na opravy kostela

- V pátek 23.5. navštívím zbylé nemocné v Bystřici pod Lopeníkem.

- V pátek v 18,00 hod. začíná v Suché Lozi Noc kostelů - mší sv.

- V sobotu 24.5. budou mít v 10,30 mši sv. padesátníci z farnosti

- V neděli 25.5. bude mše sv. za farníky a zvláště za rodiny uherskobrodského děkanátu. Při mši sv. bude pokřtěna Aneta Marie Beníčková z Bánova

-Sbírka na křesť. média byla 16 712,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu:

Bratři a sestry v Kristu,

prosíme Vás o účast ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční

v pátek 23. a v sobotu 24. května. I když se někdy zdá, že jsou méně důležité než

volby vnitrostátní, v mnohém je to naopak. Evropské normy dnes velmi ovlivňují

nejen ekonomiku, ale i postavení rodiny a sociální politiku, dohromady se jimi řídí

půl miliardy lidí. Jsou často vnímány jako součást jakési obecné morálky, jejíž

dodržování je vyžadováno i po jednotlivých státech. To je velká příležitost, ale

i riziko, pokud se k těmto pravidlům nevyjádříme, pokud se v nich nepokusíme

udržet ducha Evangelia. Zvlášť bychom si přáli, aby se o to zasadili mladí lidé,

tradičně nejodvážnější obránci hodnot. Všechny Vás proto prosíme o účast ve

volbách a o podporu těch kandidátů, kteří jsou připraveni hodnoty Evangelia

v evropské politice prosazovat a hájit.

K tomu Vám společně žehnáme.

Vaši čeští a moravští biskupové

Ohlášky ze dne 11.5.2014

- V neděli 11.5. je sbírka na křesťanská média

- Rád bych k dnešnímu Svátku matek popřál všem maminkám a babičkám hodně Božího požehnání

- V pondělí 12.5. bude Biblická hodina v 19,30 hod.

- Ve čtvrtek 15.5. budu mít po mši sv. setkání s rodiči prvokomunikantů

-V sakristii se můžete ještě zapisovat na Svatý Hostýn a také v měsíci květnu bude putovat po rodinách socha Panny Marie. Kdo máte zájem, můžete se zapsat

- V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné v Bystřici pod Lopeníkem.

-V pátek 16.5. bude v 15.30 hod. v Bánově pohřeb + Miloslavy Mandíkové

- V neděli 18.5. ve 14.30 hod. půjde od začátku Bánova (od Bulejků) průvod až na místo, kde bude děkanem P.Josefem Pelcem požehnán nový kříž, který připravili a instalovali členové souboru Hútek. Pak bude ještě prosba za úrodu a požehnání polím. Pro zájemce je možné se podívat na místo, kde stála kaple sv. Damasa

Ohlášky ze dne 4.5.2014

- V neděli 4.5. bude pokřtěna Denisa Anna Vítková ze Suché Loze

- V úterý 6.5. a ve středu 7.5. nebude mše sv.

- 27.5. pojedeme na tradiční pouť na sv. Hostýn, kde budeme mít v 11,00 hod. mši sv. Přihlásit se můžete v sakristii. Cena 150,-Kč, záloha 100,-Kč.

- V pátek 9.5. budu mít po mši sv. setkání s rodiči dětí, které se připravují na 1.sv. přijímání

- V neděli 11.5. bude sbírka na křesťanská média

- V měsíci květnu budou probíhat májové pobožnosti obvyklým způsobem