NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 6.4.2014

- Od neděle 6.4. začíná Týden modliteb za mládež - cílem modliteb je doprovázet aktivity mládeže společnou modlitbou, pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou součástí církve a vnímat náročnost životního období, ve kterém činí rozhodnutí na celý život

- V neděli je ve 14,00 hod. Pobožnost křížové cesty

- Ve středu 9.4. bude v 15,30 hod. pohřeb Ludmily Kunovské

- V sobotu 12.4. bude od 14,00 hod. ve všech kostelích příležitost k velikonoční svátosti smíření

- Charita Uh.Brod vyhlašuje sbírku potravin (olej, mouka, cukr, rýže, těstoviny, luštěniny, mléko) v pátek 11.4. 2014 od 16,00- 16,15 hod. na parkovišti před obchodem Jednota

- Kino Máj v Uh.Brodě 7.4. promítá film Poslední vrchol a v měsíci dubnu film Všechny moje děti

- V sobotu 12.4. se v kostele v Uh.Brodě v 9,00 hod. uskuteční Postní děkanátní setkání mládeže

- Příští neděli je Květná neděle, můžete si přinést ratolesti

Ohlášky ze dne 30.3.2014

- Ze soboty 29.3. na neděli 30.3. začíná letní čas. Ve všední dny budou bohoslužby v 18,30 hod.

- V neděli ve 14,00 hod. je pobožnost Křížové cesty v Bánově

- V pondělí 31.3. bude v 15,30 hod. v Bánově pohřeb + p.Marie Zálešákové

- Ve středu 2.4. bude po mši sv. v Bystřici Výstav Nejsv. Svátosti

- Ve středu v 15,30 hod. bude v Bánově pohřeb + Štěpána Korčeka

- Ve čtvrtek 3.4. navštívím DD v Suché Lozi dopoledne a odpoledne v 17,30 hod. bude Výstav Nejsv. Svátosti a příležitost ke svátosti smíření

- V pátek 4.4. navštívím DD v Bánově a v 17,30 hod. bude příležitost ke svátosti smíření a adorace, v 18,00 hod. Křížová cesta

 

Ohlášky ze dne 23.3.2014

- V neděli ve 14,00 hod. je Křížová cesta v Bánově

- V pondělí 24.3. bude Biblická hodina po mši sv.

- V pátek 28.3. budu navštěvovat nemocné v Bánově.

- Mimořádná sbírka na opravu kostela vynesla 23 926,- Kč. Pán Bůh zaplať

Ohlášky ze dne 16.3.2014

- V neděli 16.3. bude mimořádná sbírka na opravy kostela

- Ve 14,00 hod. bude opět křížová cesta. Křížové cesty bývají i ve všední den přede mší sv.

- Ve čtvrtek a pátek zde bohoslužby nebudou

- Opět máte možnost v rámci postu si vzít pokladničku na postní almužnu, které se budou vybírat na Květnou neděli.

- V sobotu 22.3.2014 v 9.00 hod. v klubu Maják v Bojkovicích bude mít duchovní obnovu na téma "Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj"  P. Jiří Pleskač.

- V neděli 23.3. v 17.00 hod. se bude v kině Máj v Uherském Brodě promítat španělský film - Poslední vrchol. Jde o zajímavé svědectví života kněze, který po každém horolezeckém výstupu slavil na vrcholu mši svatou.

OHLÁŠKY ZE DNE 9.3.2014

- Dnes v neděli 9.3. mohou ti, kteří nepřijali popelec, k němu přistoupit

- Opět začínají pobožnosti Křížové cesty: V Bánově v pátek v 17,00 hod. Křížová cesta pro děti a v neděli ve 14,00 hod.

- V pondělí bude opět Biblická hodina

- Ve čtvrtek 13.3. bude mít v Suché Lozi mši sv. a po ní seznámení se službou duchovních v armádě vojenský kaplan mjr.P.Mgr. Josef Konečný

- V pátek 14.3. bude v naší farnosti P.Marcel Pisio z Litmanové, který bude mít po mši sv. setkání s farníky v kostele

- V neděli 16.3. bude mimořádná sbírka na opravy kostela