NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 11.5.2014

- V neděli 11.5. je sbírka na křesťanská média

- Rád bych k dnešnímu Svátku matek popřál všem maminkám a babičkám hodně Božího požehnání

- V pondělí 12.5. bude Biblická hodina v 19,30 hod.

- Ve čtvrtek 15.5. budu mít po mši sv. setkání s rodiči prvokomunikantů

-V sakristii se můžete ještě zapisovat na Svatý Hostýn a také v měsíci květnu bude putovat po rodinách socha Panny Marie. Kdo máte zájem, můžete se zapsat

- V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné v Bystřici pod Lopeníkem.

-V pátek 16.5. bude v 15.30 hod. v Bánově pohřeb + Miloslavy Mandíkové

- V neděli 18.5. ve 14.30 hod. půjde od začátku Bánova (od Bulejků) průvod až na místo, kde bude děkanem P.Josefem Pelcem požehnán nový kříž, který připravili a instalovali členové souboru Hútek. Pak bude ještě prosba za úrodu a požehnání polím. Pro zájemce je možné se podívat na místo, kde stála kaple sv. Damasa

Ohlášky ze dne 4.5.2014

- V neděli 4.5. bude pokřtěna Denisa Anna Vítková ze Suché Loze

- V úterý 6.5. a ve středu 7.5. nebude mše sv.

- 27.5. pojedeme na tradiční pouť na sv. Hostýn, kde budeme mít v 11,00 hod. mši sv. Přihlásit se můžete v sakristii. Cena 150,-Kč, záloha 100,-Kč.

- V pátek 9.5. budu mít po mši sv. setkání s rodiči dětí, které se připravují na 1.sv. přijímání

- V neděli 11.5. bude sbírka na křesťanská média

- V měsíci květnu budou probíhat májové pobožnosti obvyklým způsobem

 

Ohlášky ze dne 27.4.2014

- Neděle 27.4. je Neděle Božího Milosrdenství

- Slavíme rok rodiny, který by měl vyvrcholit v našem děkanátu Růžencovou poutí do Uh. Brodu. Ministranti Vám u vchodu dají obrázky s modlitbou za rodiny. Modlitbu se budeme modlit i v kostele, modlete se za naše rodiny i doma.

Naše Rodina vyrábí růženec jako dárek Panně Marii Růžencové. Chceme společně chodit na mší, modlit se, číst bibli a dělat skutky lásky. Naše rodina se chce každý měsíc pomodlit po desátcích alespoň jeden růženec.

Křížek - obnova křestního slibu

Zrnka Otčenáše - společná účast na mši svaté ve všední den nebo v nějaké jiné farnosti děkanátu

Zrnka Zdrávasu- modlitba desátku růžence (nebo četba Bible, dobrý skutek, půst, atd.)

Požehnaný křížek k růženci si můžete vyzvednout u svého kněze.

Růženec může být vyrobený z různých materiálů, ale délka zavěšeného růžence ať je 30-40 cm.

Růženec přineste na Růžencovou pouť do Uherského Brodu.

- V úterý 29.4. nebude ráno v Suché Lozi mše sv.

- Ve čtvrtek bude v 17,30 svátost smíření v Suché Lozi. Dopoledne navštívím DD v Suché Lozi.

- V pátek 2.5. bude v Bánově mše sv. ráno v 6,45 hod.

- V sobotu 3.5. bude v 9,00 hod. mše sv. v DD v Bánově  v kapli

- V neděli 4.5. bude v Bánově pokřtěna Denisa Anna Vítková ze Suché Loze

- Farnost Morkovice pořádá od 19.5. do 30.5. pouť do Itálie. Informace na faře.

- Sbírka na Boží hrob vynesla 10 928,-Kč, sbírka na kněžský seminář 27 858,-Kč a postní almužna byla 8 459,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Ohlášky ze dne 20.4.2014

- Dnes v neděli 20.4. je sbírka na kněžský seminář, zároveň také je žehnání pokrmů

- V pátek si budeme společným setkáním u hrobu vojáků na hřbitově a před kostelem připomínat výročí osvobození Bánova a zároveň letos 100let od zahájení 1.světové války

- V sobotu 26.4. uzavřou v 11,00 hod. svátost manželství v kostele v Suché Lozi Marián Samek * 11.4.1981 Šala, bytem Ludovíta Štúra 69 Jablonica a Lenka Vystrčilová, * 11.8.1982 v Uh.Hradišti, bytem Suchá Loz 341

- Dva dárci věnovali na opravu kostela 1 000,- Kč a 2 000,-Kč.

Ohlášky ze dne 13.4.2014

- Dnes je Květná neděle, do sakristie můžete odevzdat pokladničky z postní almužny

- V pondělí 14.4. bude v 15,30 hod. pohřeb + Františky Zálešákové v Bánově. Večer bude na faře Biblická hodina

- Ve středu 16.4. bude v Suché Lozi pohřeb + Františka Hustáka

- Ve čtvrtek 17.4. bude po mši sv. hodinová adorace v Getsemanské zahradě

- Na Velký Pátek je den přísného postu, v Bánově bude v 15,00 hod. Křížová cesta na Kalvárii, u Božího hrobu bude pokladnička s dary na Svatou Zemi

- Na Bílou Sobotu bude adorace u Božího hrobu, zapište se na papír vzadu na stolku. Sobotní obřady začínají venku u rozdělaného ohně. Přineste si svíce.

- V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude sbírka na kněžský seminář a žehnání pokrmů