NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 17.8.2014

  • Tuto neděli bude pravidelná sbírka na kostel
  • Dne 23. 8. 2014 v 11.30 hod. uzavřou v Bánově svátost manželství Jakub Bábík, nar. 29. 12. 1987 v Kyjově, bytem Vacenovice 624 a Ludmila Králová, nar. 25. 8. 1992 ve Zlíně, bytem Bánov 492
  • Dne 30. 8. 2014 v 10.30 hod. uzavřou v kapli sv. Josefa v Bystřici p.Lop.svátost manželství Radek Moučka, nar. 14.9.1977 ve Slavičíně, bytem Bystřice p. Lop. Č. 311 a Marcela Gřundělová, nar. 10.7.1990 v Uherském Hradišti, bytem Záhorovice č.355
  • V pátek 22.8. bude v 15,00 hod. v Bystřici p. Lop. pohřeb + p. Jaroslava Mahdalíka

Ohlášky ze dne 3.8.2014

  • V pátek 8. 8. 2014 v 9.30 bude v kapli v Domě s pečovatelskou službou v Bánově bohoslužba slova
  • Dne 9. 8. 2014 uzavřou v Suché Lozi svátost manželství Robert Buček, nar.7.12.1979 v Uh.Hradišti, bytem Staré Město 1468 a Zuzana Bumbálková, nar.13.12.1987 v Uh.Hradišti, bytem Bánov 46
  • Příští neděli 10.8. budeme mít „Pouť do kopců“. V Bánově bude mše sv. v 9,00 hod. a v 10,15 půjde od zvonice průvod ke kapličkám, kde bude mše sv. Srdečně zvu všechny farníky a zvlášť krojované.

Ohlášky ze dne 27.7.2014

- Sbírka minulou neděli vynesla 35 328,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

- V pátek 1.8. bude v Bánově od 17,30 Výstav Nejsv. svátosti, adorace a příležitost ke svátosti smíření.

- Dne 2.8.2014 v 11,30 hod. uzavřou v Bánově svátost manželství Jan Vaněk, nar. 3.4.1980 v Myjavě, bytem Suchov a Marika Juřeníková,nar.24.9.1986 v Uh.Hradišti, bytem Bánov 549

- Dne 9.8.2014 uzavřou v Suché Lozi svátost manželství Robert Buček, nar.7.12.1979 v Uh.Hradišti, bytem Staré Město 1468 a Zuzana Bumbálková, nar.13.12.1987 v Uh.Hradišti, bytem Bánov 46

Ohlášky ze dne 20.7.2014

-Dne 2.8.2014 v 11,30 hod. uzavřou v Bánově svátost manželství Jan Vaněk ze Suchova a Monika Juřeníková, bytem Bánov 539

Ohlášky ze dne 13.7.2014

- Ve čtvrtek 17.7. bude v 19.30 v Bánově mimořádné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti

- v pátek18.7. bude probíhat předávka farnosti

- v neděli 20.7. slavíme 271. výročí posvěcení chrámu sv. Martina v Bánově. Hlavním celebrantem bude P. Martin Holík, ředitel radia Proglas. Při mši sv. bude požehnán nový hasičský prapor. Při mši sv. bude mimořádná sbírka na úhradu odvlhčení kostela.