NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 20.7.2014

-Dne 2.8.2014 v 11,30 hod. uzavřou v Bánově svátost manželství Jan Vaněk ze Suchova a Monika Juřeníková, bytem Bánov 539

Ohlášky ze dne 13.7.2014

- Ve čtvrtek 17.7. bude v 19.30 v Bánově mimořádné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti

- v pátek18.7. bude probíhat předávka farnosti

- v neděli 20.7. slavíme 271. výročí posvěcení chrámu sv. Martina v Bánově. Hlavním celebrantem bude P. Martin Holík, ředitel radia Proglas. Při mši sv. bude požehnán nový hasičský prapor. Při mši sv. bude mimořádná sbírka na úhradu odvlhčení kostela.

Ohlášky ze dne 6.7.2014

- V příštím týdnu nebudou pravidelné bohoslužby kromě pohřbu v pondělí a ve středu v Bánově: v pondělí ve 14,30 pohřeb + Zdeňka Sýkory a ve středu v 15,00 pohřeb + Boženy Kočicové

- V případě nutných záležitostí se obraťte na kněze ve St. Hrozenkově nebo v Újezdci

- V neděli 6.7. budou pokřtěni v 10.30 v Bánově Petr František Krsička z Bánova, Tereza Mahdalová z Bánova a Simona Jiřelová z Litomyšle

Ohlášky ze dne 29.6.2014

- V neděli 29.6. bude v 15,00 hod. pouť ke kapličce sv. Petra a Pavla v Losoch. Sraz ve 14.00 hod. u křížku.

- Podle dekretu z Arcibiskupství olomouckého se stávám k 1.7. 2014 farářem v Lukově a Kašavě. Tyto farnosti budu přebírat 2. a 3. 7. Do naší farnosti přichází   P.Mgr. Jiří Kupka, který působil jako vícerektor v AKS v Olomouci. Předávka farnosti Bánov je naplánovaná na 18.7.2014 a s farností se rozloučím 20.7. v rámci oslav Bánovského léta.

- ve čtvrtek 3.7. v 17.30 hod. bude výstav Nejsv. Svátosti a příležitost k sv. smíření v Suché Lozi

- v pátek 4.7. v 9.00 navštívím DD v Bánově a v 10.30 hod. v Suché Lozi. Večer bude v Bánově příležitost v 17.30 hod. k sv. smíření a adorace.

- v sobotu 5.7. bude po mši sv. pouť ke kapličce sv. Cyrila a Metoděje v Jakubovci

- v neděli 6.7. budou pokřtěni v 10.30 v Bánově Petr František Krsička z Bánova, Tereza Mahdalová z Bánova a Simona Jiřelová z Litomyšle

- mimořádná sbírka minulou neděli na opravy kostela byla 28.700,- Kč

Ohlášky ze dne 22.6.2014

- V neděli 22.6. v 15,00 hod. bude setkání s heligonkáři u Svatojánského ohně. Dnes mimořádná sbírka na opravy

- V pondělí 23.6. bude v 15,00 hod. pohřeb +Františky Bujáčkové. Večer po mši sv. bude Biblická hodina

- V neděli 29.6. bude v 15,00 hod. pouť ke kapličce sv. Petra a Pavla v Losoch

- Katolická základní škola v Uherském Brodě vás v pátek 27.června v 9,00 hod. všechny zve do farního kostela v UB ke společnému slavení mče svaté na poděkování za uplynulý školní rok

- Zveme všechny mladé na pestrý program, který je pro ně připraven v rámci Dnů lidí dobré vůle s názvem "Mladí fandí rodině."

Uskuteční se v pátek odpoledne a večer 4. července za Základní školou na Velehradě.

Již nyní můžete soutěžit na webových stránkách nebo na facebooku o velmi zajímacé ceny. Podrobnosti na plakátcích. Prosím o podporu jak soutěže, tak návštěvy Velehradu. Ukažme, že mladým záleží na rodině.