NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 21.9.2014

- V sobotu 27. 9. se uskuteční na Velehradě Pouť za obnovu rodin a duchovní povolání. Začátek bude modlitbou růžence v 15,00 hod., od 16,00 hod. je adorace a v 17,00 hod. začíná mše sv.

- V pondělí 29.9. bude Setkání členů Pastorační rady v 19,30 hod. na faře v Bánově

Ohlášky ze dne 14.9.2014

 • Od pondělí 15.9. začne výuka náboženství
 • V pátek 19.9. bude 1. bohoslužba pro děti. Tímto srdečně zvu všechny děti k její účasti.
 • V neděli 21.9. bude děkovná mše sv. za úrodu. Výpěstky je možné přinést v pátek 19.9. od 9,00 hod. do 17,00 hod. do předsíně kostela. Při mši sv. bude mít křest Natali Anna Katcheva. V neděli vykonáme také pravidelnou sbírku na kostel.
 • V sobotu 27.9. se uskuteční na Velehradě Pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Začátek bude modlitbou růžence v 15,00 hod.,od 16,00 hod. je adorace a v 17,00 hod. začíná mše sv.
 • Na faře v Bánově bude výuka angličtiny pro děti a dospělé. Informativní schůzka pro zájemce se uskuteční v úterý 23.9. nebo 30.9. v 17,00 hod. na faře.

Ohlášky ze dne 7.9.2014

 • Jste srdečně zváni na promítání fotografií o Lurdech, které se uskuteční 9. září v 10,00 hod. v jídelně Domu s pečovatelskou službou v Bánově
 • Ve středu 10.9. navštívím nemocné v Bánově od 9,00 hod.
 • V pátek 12.9. se uskuteční Adorační den a den modliteb za bohoslovce v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi.Od 15,00 bude výstav Nejsv. Svátosti oltářní, v 16,30 společná adorace a v 17,00 hod. mše svatá.
 • V neděli 14.9. slavíme Patrocinium kostela sv. Ludmily v Suché Lozi, zároveň bude změna začátku bohoslužeb. V Bánově už v 7,30 hod. a v Suché Lozi v 10,30 hod.

Ohlášky ze dne 31.8.2014

 

 • Nový školní rok zahájí žáci a zaměstnanci Katolické základní školy v Uherském Brodě mší svatou v pondělí 1.září v 9,00 hodin ve farním kostele v UB. Všichni jste srdečně zváni.
 • V tomto týdnu máme první pátek v měsíci, kdy zvláště budeme pamatovat na děti a mládež

Ohlášky ze dne 24.8.2014

 • Pravidelná sbírka na kostel minulou neděli vynesla 33.318,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať
 • Ve středu 27.8. v 15.00 hod. bude v Bánově pohřeb + Boženy Beníčkové
 • Dne 30. 8. 2014 v 10.30 hod. uzavřou v kapli sv. Josefa v Bystřici p. Lop. svátost manželství Radek Moučka, nar. 14. 9. 1977 ve Slavičíně, bytem Bystřice p. Lop. č. 311 a Marcela Gřundělová, nar. 10. 7. 1990 v Uherském Hradišti, bytem Záhorovice č.355
 • V neděli 31.8. bude při mši sv. žehnání aktovek. Prosíme děti, aby si je přinesly na mši svatou.
 • Pozvánka: V sobotu 30. 8. se na sv. Hostýně uskuteční Pouť rodin. Mše 

svatá začne v 10 hodin na venkovním liturgickém prostoru. Pro rodiče je v programu připravena přednáška „O vděčnosti“ paní Františky Böhmové a poučná „Cesta pro manžele“. Děti se mohou těšit na loutkové divadlo a spoustu soutěží s drobnou odměnou. Celé setkání zakončíme svátostným požehnáním v bazilice. Po něm mohou rodiny ještě zůstat na koncertu skupiny Paprsky. Na pouti budou i pedagogové, pro které bude mít přednášku otec arcibiskup Jan Graubner „Eucharistie v životě učitele“