NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 29.6.2014

- V neděli 29.6. bude v 15,00 hod. pouť ke kapličce sv. Petra a Pavla v Losoch. Sraz ve 14.00 hod. u křížku.

- Podle dekretu z Arcibiskupství olomouckého se stávám k 1.7. 2014 farářem v Lukově a Kašavě. Tyto farnosti budu přebírat 2. a 3. 7. Do naší farnosti přichází   P.Mgr. Jiří Kupka, který působil jako vícerektor v AKS v Olomouci. Předávka farnosti Bánov je naplánovaná na 18.7.2014 a s farností se rozloučím 20.7. v rámci oslav Bánovského léta.

- ve čtvrtek 3.7. v 17.30 hod. bude výstav Nejsv. Svátosti a příležitost k sv. smíření v Suché Lozi

- v pátek 4.7. v 9.00 navštívím DD v Bánově a v 10.30 hod. v Suché Lozi. Večer bude v Bánově příležitost v 17.30 hod. k sv. smíření a adorace.

- v sobotu 5.7. bude po mši sv. pouť ke kapličce sv. Cyrila a Metoděje v Jakubovci

- v neděli 6.7. budou pokřtěni v 10.30 v Bánově Petr František Krsička z Bánova, Tereza Mahdalová z Bánova a Simona Jiřelová z Litomyšle

- mimořádná sbírka minulou neděli na opravy kostela byla 28.700,- Kč

Ohlášky ze dne 22.6.2014

- V neděli 22.6. v 15,00 hod. bude setkání s heligonkáři u Svatojánského ohně. Dnes mimořádná sbírka na opravy

- V pondělí 23.6. bude v 15,00 hod. pohřeb +Františky Bujáčkové. Večer po mši sv. bude Biblická hodina

- V neděli 29.6. bude v 15,00 hod. pouť ke kapličce sv. Petra a Pavla v Losoch

- Katolická základní škola v Uherském Brodě vás v pátek 27.června v 9,00 hod. všechny zve do farního kostela v UB ke společnému slavení mče svaté na poděkování za uplynulý školní rok

- Zveme všechny mladé na pestrý program, který je pro ně připraven v rámci Dnů lidí dobré vůle s názvem "Mladí fandí rodině."

Uskuteční se v pátek odpoledne a večer 4. července za Základní školou na Velehradě.

Již nyní můžete soutěžit na webových stránkách nebo na facebooku o velmi zajímacé ceny. Podrobnosti na plakátcích. Prosím o podporu jak soutěže, tak návštěvy Velehradu. Ukažme, že mladým záleží na rodině.

Ohlášky ze dne 15.6.2014

- V neděli 15.6. bude v 10,30 hod. v Bánově pokřtěn Martin Gazdík ze Suché Loze

- Ve čtvrtek 19.6. bude mše sv. v Suché Lozi v 17,30 hod. a po ní průvod Božího Těla

- V pátek 20.6. navštívím nemocné v Suché Lozi

- V sobotu 21.6. bude v Bánově mše sv. v 18,00 hod. a po ní průvod Božího Těla

- V neděli 22.6. budou přijati v Bánově za ministranty Vojtěch Jankůj, Josef Nevařil a Radek Kročil

- V 15,00 hod. bude na farní zahradě farní odpoledne u Svatojánského ohně za doprovodu heligonkářů z okolí

- Příští neděli bude mimořádná sbírka na opravy

- Farnice z charitního domova věnovali 1 250,-Kč. Pán Bůh zaplať

- Vzadu na stolku si ještě můžete vyzvednout přihlášky do náboženství. Prosím o odevzdání na faře nejpozději do konce června.

Ohlášky ze dne 8.6.2014

- V neděli 8.6. je Slavnost seslání Ducha Svatého, zároveň je sbírka na křesťanské školy. V Bystřici a v Suché Lozi přistupují děti k 1. sv. přijímání

- V pondělí 9.6. bude po mši sv. Biblická hodina

- Ve středu 11.6. bude pohřeb v Bánově v 15,00 hod. Zdeňka Vystrčila

- V pátek 13.6. budu navštěvovat nemocné v Suché Lozi

- V sobotu 14.6. uzavřou v Suché Lozi v 11,00 hod. manželství Pavel Horňák * 28.5.1989 Uh.Hradiště, bydliště Suchá Loz 308 a Renata Zetková * 17.4.1993 v Uh.Hradišti, bytem Suchá Loz č. 100

- V neděli 15.6. bude pokřtěn v 10,30 hod. v Bánově Martin Gazdík ze Suché Loze

 

Ohlášky ze dne 1.6.2014

- V neděli 1.6. bude v 10,30 hod. 1.sv. přijímání dětí z Bánova

- Ve středu 4.6. bude v Bystřici od 18,00 hod. zpověď dětí k 1.sv. přijímání. Po mši sv. bude Výstav Nejsv. Svátosti

- Ve čtvrtek 5.6. v 9,00 hod. navštívím DD v Suché Lozi. Od 17,00 hod. bude svátost smíření pro děti, kt. přistupují k 1.sv. přijímání a jejich rodiče a Výstav Nejsv. Svátosti

- V pátek 6.6. navštívím v 9,30 hod. DD v Bánově. Od 17,30 bude adorace a příležitost k svátosti smíření

- V neděli 8.6. bude v 9,00 hod. 1.sv. přijímání dětí v Bystřici a v 10,30 v Suché Lozi

- Vzadu na stolku nebo na faře si ještě můžete vyzvednout přihlášky do náboženství a odevzdat je na faře

- Od pondělí se budou zapisovat mše sv. na další pololetí

- Dne 14.6. uzavřou v 10,30 hod. v kostele sv. Ludmily svátost manželství Pavel Horňák * 28.5.1989 Uh. Hradiště, bydliště Suchá Loz 308 a Renata Zetková * 17.4.1993, Suchá Loz 100.