NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 31.8.2014

 

 • Nový školní rok zahájí žáci a zaměstnanci Katolické základní školy v Uherském Brodě mší svatou v pondělí 1.září v 9,00 hodin ve farním kostele v UB. Všichni jste srdečně zváni.
 • V tomto týdnu máme první pátek v měsíci, kdy zvláště budeme pamatovat na děti a mládež

Ohlášky ze dne 24.8.2014

 • Pravidelná sbírka na kostel minulou neděli vynesla 33.318,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať
 • Ve středu 27.8. v 15.00 hod. bude v Bánově pohřeb + Boženy Beníčkové
 • Dne 30. 8. 2014 v 10.30 hod. uzavřou v kapli sv. Josefa v Bystřici p. Lop. svátost manželství Radek Moučka, nar. 14. 9. 1977 ve Slavičíně, bytem Bystřice p. Lop. č. 311 a Marcela Gřundělová, nar. 10. 7. 1990 v Uherském Hradišti, bytem Záhorovice č.355
 • V neděli 31.8. bude při mši sv. žehnání aktovek. Prosíme děti, aby si je přinesly na mši svatou.
 • Pozvánka: V sobotu 30. 8. se na sv. Hostýně uskuteční Pouť rodin. Mše 

svatá začne v 10 hodin na venkovním liturgickém prostoru. Pro rodiče je v programu připravena přednáška „O vděčnosti“ paní Františky Böhmové a poučná „Cesta pro manžele“. Děti se mohou těšit na loutkové divadlo a spoustu soutěží s drobnou odměnou. Celé setkání zakončíme svátostným požehnáním v bazilice. Po něm mohou rodiny ještě zůstat na koncertu skupiny Paprsky. Na pouti budou i pedagogové, pro které bude mít přednášku otec arcibiskup Jan Graubner „Eucharistie v životě učitele“

Ohlášky ze dne 17.8.2014

 • Tuto neděli bude pravidelná sbírka na kostel
 • Dne 23. 8. 2014 v 11.30 hod. uzavřou v Bánově svátost manželství Jakub Bábík, nar. 29. 12. 1987 v Kyjově, bytem Vacenovice 624 a Ludmila Králová, nar. 25. 8. 1992 ve Zlíně, bytem Bánov 492
 • Dne 30. 8. 2014 v 10.30 hod. uzavřou v kapli sv. Josefa v Bystřici p.Lop.svátost manželství Radek Moučka, nar. 14.9.1977 ve Slavičíně, bytem Bystřice p. Lop. Č. 311 a Marcela Gřundělová, nar. 10.7.1990 v Uherském Hradišti, bytem Záhorovice č.355
 • V pátek 22.8. bude v 15,00 hod. v Bystřici p. Lop. pohřeb + p. Jaroslava Mahdalíka

Ohlášky ze dne 3.8.2014

 • V pátek 8. 8. 2014 v 9.30 bude v kapli v Domě s pečovatelskou službou v Bánově bohoslužba slova
 • Dne 9. 8. 2014 uzavřou v Suché Lozi svátost manželství Robert Buček, nar.7.12.1979 v Uh.Hradišti, bytem Staré Město 1468 a Zuzana Bumbálková, nar.13.12.1987 v Uh.Hradišti, bytem Bánov 46
 • Příští neděli 10.8. budeme mít „Pouť do kopců“. V Bánově bude mše sv. v 9,00 hod. a v 10,15 půjde od zvonice průvod ke kapličkám, kde bude mše sv. Srdečně zvu všechny farníky a zvlášť krojované.

Ohlášky ze dne 27.7.2014

- Sbírka minulou neděli vynesla 35 328,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

- V pátek 1.8. bude v Bánově od 17,30 Výstav Nejsv. svátosti, adorace a příležitost ke svátosti smíření.

- Dne 2.8.2014 v 11,30 hod. uzavřou v Bánově svátost manželství Jan Vaněk, nar. 3.4.1980 v Myjavě, bytem Suchov a Marika Juřeníková,nar.24.9.1986 v Uh.Hradišti, bytem Bánov 549

- Dne 9.8.2014 uzavřou v Suché Lozi svátost manželství Robert Buček, nar.7.12.1979 v Uh.Hradišti, bytem Staré Město 1468 a Zuzana Bumbálková, nar.13.12.1987 v Uh.Hradišti, bytem Bánov 46