NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 2.11.2014

 • Ve čtvrtek 6.11. budu navštěvovat nemocné v Suché Lozi od 9,00 hod.
 • Ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově hodinu přede mší svatou bude adorace za rodiny a farnost.
 • V pátek bude mít mši svatou v Bánově O. Rudolf Repka. Můžete přispět na potřeby v jeho farnosti v dobrovolné sbírce.Pokladnička bude vzadu na stolku. Během mše svaté bude příležitost ke svaté zpovědi.
 • V sobotu 8.11. bude v Bánově mše sv. už v 17,00 hod. za účasti svatomartinské družiny. Po skončení mše sv. proběhne průvod obcí, děti vezměte si sebou lampiony a dospělí svíce.
 • V neděli v 10,30 v Bánově slavnostní bohoslužba.
 • Upřímné poděkování všem, kteří přispěli v dnešní sbírce na pomoc trpícím ve světě.

Ohlášky ze dne 19.10.2014

 • V úterý 21.10. nebude mše sv. v Suché Lozi.
 • V noci ze soboty na neděli se mění letní čas na zimní. Posouvá se o 1 hodinu zpět.
 • V neděli 26. října bude v Bánově Hubertská mše sv.

Ohlášky ze dne 12.10.2014

OHLÁŠKY

/z neděle 12.10. 2014/

 • Dne 25. 10. 2014 ve 12,30 hod. uzavřou v kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem svátost manželství Petr Vaculík, nar. 13. 11. 1980 v Uh. Hradišti, bytem Štěpnická 1082 Uh. Hradiště a Lucie Syrová, nar. 14. 4. 1982 v Ostravě, bytem Ostrava-Mariánské Hory.
 • Příští neděli bude Sbírka na misie.

Ohlášky ze dne 5.10.2014

 • Příští neděli se uskuteční v závěru mše sv. sčítání účastníků bohoslužeb.
 • Od úterý 7.10. začíná výuka angličtiny na faře podle domluvy.
 • V pátek 10.10. v 17,45 zvu všechny předškolní děti a prvňáčky na faru, kde začne Farní miniškolička Žiráfci a v 18,00 hod. bude na faře 1. setkání malé scholy pro děvčata.
 • Dne 25.10. 2014 ve 12,30 hod. uzavřou v kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem svátost manželství Petr Vaculík, nar. 13.11.1980 v Uh.Hradišti, bytem Štěpnická 1082 Uh.Hradiště a Lucie Syrová, nar. 14.4.1982 v Ostravě, bytem Ostrava-Mariánské Hory.

Ohlášky ze dne 28.9.2014

 • Nabídka kalendáře na rok 2015 Začátkem měsíce října bude k dispozici nový kalendář děkanátu Uherský brod a Katolické základní školy Uherský Brod. V kalendáři na rok 2015 opět najdete důležitá výročí farností, termíny poutí a hodů, ale také Katolické základní školy, kam rodiny z celého Uherskobrodska již po devět let vodí své děti. Fotografie v kalendáři jsou nejen z prostředí školy, ale také z mnohých farností děkanátu. Kalendář má stejný formát jako ten pro rok 2014.
 • V pondělí 29. září v 19,30 se uskuteční na faře setkání členů Pastorační rady farnosti.
 • V úterý 30.září informativní schůzka zájemců o výuku angličtiny pro děti i dospělé v 17,00 na faře.
 • Ve středu 1. října bude v rámci oslavy Mezinárodního dne seniorů mše svatá v 10,00 v Domově s pečovatelskou službou v Bánově.
 • Tento týden máme První pátek v měsíci. Pro naši farnost je to zároveň adorační, postní den a den modliteb za mír a pokoj ve světe. Viz plakátek.
 • Již dopředu ohlašuji, že v závěru večerní sobotní a nedělní mše svaté příští týden/12. října/, proběhne sčítání účastníků bohoslužby.
 • Velké díky všem, kdo jste se zúčastnili Poutě za obnovu rodin a nová povolání na Velehradě.
 • Poděkování patří všem, kdo přispěli při sbírce na kostel minulou neděli. Sbírka činila: 26.464Kč. Dary: 5.000Kč a 5.000Kč.