NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 5.10.2014

 • Příští neděli se uskuteční v závěru mše sv. sčítání účastníků bohoslužeb.
 • Od úterý 7.10. začíná výuka angličtiny na faře podle domluvy.
 • V pátek 10.10. v 17,45 zvu všechny předškolní děti a prvňáčky na faru, kde začne Farní miniškolička Žiráfci a v 18,00 hod. bude na faře 1. setkání malé scholy pro děvčata.
 • Dne 25.10. 2014 ve 12,30 hod. uzavřou v kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem svátost manželství Petr Vaculík, nar. 13.11.1980 v Uh.Hradišti, bytem Štěpnická 1082 Uh.Hradiště a Lucie Syrová, nar. 14.4.1982 v Ostravě, bytem Ostrava-Mariánské Hory.

Ohlášky ze dne 28.9.2014

 • Nabídka kalendáře na rok 2015 Začátkem měsíce října bude k dispozici nový kalendář děkanátu Uherský brod a Katolické základní školy Uherský Brod. V kalendáři na rok 2015 opět najdete důležitá výročí farností, termíny poutí a hodů, ale také Katolické základní školy, kam rodiny z celého Uherskobrodska již po devět let vodí své děti. Fotografie v kalendáři jsou nejen z prostředí školy, ale také z mnohých farností děkanátu. Kalendář má stejný formát jako ten pro rok 2014.
 • V pondělí 29. září v 19,30 se uskuteční na faře setkání členů Pastorační rady farnosti.
 • V úterý 30.září informativní schůzka zájemců o výuku angličtiny pro děti i dospělé v 17,00 na faře.
 • Ve středu 1. října bude v rámci oslavy Mezinárodního dne seniorů mše svatá v 10,00 v Domově s pečovatelskou službou v Bánově.
 • Tento týden máme První pátek v měsíci. Pro naši farnost je to zároveň adorační, postní den a den modliteb za mír a pokoj ve světe. Viz plakátek.
 • Již dopředu ohlašuji, že v závěru večerní sobotní a nedělní mše svaté příští týden/12. října/, proběhne sčítání účastníků bohoslužby.
 • Velké díky všem, kdo jste se zúčastnili Poutě za obnovu rodin a nová povolání na Velehradě.
 • Poděkování patří všem, kdo přispěli při sbírce na kostel minulou neděli. Sbírka činila: 26.464Kč. Dary: 5.000Kč a 5.000Kč.

Ohlášky ze dne 21.9.2014

- V sobotu 27. 9. se uskuteční na Velehradě Pouť za obnovu rodin a duchovní povolání. Začátek bude modlitbou růžence v 15,00 hod., od 16,00 hod. je adorace a v 17,00 hod. začíná mše sv.

- V pondělí 29.9. bude Setkání členů Pastorační rady v 19,30 hod. na faře v Bánově

Ohlášky ze dne 14.9.2014

 • Od pondělí 15.9. začne výuka náboženství
 • V pátek 19.9. bude 1. bohoslužba pro děti. Tímto srdečně zvu všechny děti k její účasti.
 • V neděli 21.9. bude děkovná mše sv. za úrodu. Výpěstky je možné přinést v pátek 19.9. od 9,00 hod. do 17,00 hod. do předsíně kostela. Při mši sv. bude mít křest Natali Anna Katcheva. V neděli vykonáme také pravidelnou sbírku na kostel.
 • V sobotu 27.9. se uskuteční na Velehradě Pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Začátek bude modlitbou růžence v 15,00 hod.,od 16,00 hod. je adorace a v 17,00 hod. začíná mše sv.
 • Na faře v Bánově bude výuka angličtiny pro děti a dospělé. Informativní schůzka pro zájemce se uskuteční v úterý 23.9. nebo 30.9. v 17,00 hod. na faře.

Ohlášky ze dne 7.9.2014

 • Jste srdečně zváni na promítání fotografií o Lurdech, které se uskuteční 9. září v 10,00 hod. v jídelně Domu s pečovatelskou službou v Bánově
 • Ve středu 10.9. navštívím nemocné v Bánově od 9,00 hod.
 • V pátek 12.9. se uskuteční Adorační den a den modliteb za bohoslovce v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi.Od 15,00 bude výstav Nejsv. Svátosti oltářní, v 16,30 společná adorace a v 17,00 hod. mše svatá.
 • V neděli 14.9. slavíme Patrocinium kostela sv. Ludmily v Suché Lozi, zároveň bude změna začátku bohoslužeb. V Bánově už v 7,30 hod. a v Suché Lozi v 10,30 hod.