NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 16.11.2014

 • Dnes je sbírka na Charitu, všem kdo přispěli patří upřímné Pán Bůh zaplať.
 • V pondělí 17.11. bude v Bystřici pod Lopeníkem v 15,00 hod. pohřeb + paní Zdeňky Matějíčkové.
 • Příští neděli oslavíme Slavnost Ježíše Krista Krále. Při mši sv. bude pokřtěn Martin Mikulčík z Bánova a proběhne žehnání sochy Božského Jezulátka a jeho instalace na boční oltář.

Ohlášky ze dne 9.11.2014

 • V úterý 11.11. v 15,30 hod. bude v Bánově pohřeb + paní Františky Janků
 • Sbírka minulou neděli na pomoc trpícím vynesla 49 209 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Příští neděli vykonáme sbírku na Charitu
 • V pátek 14.11. v 9,00 hod. bude mše sv. v Domově důchodců v Suché Lozi.
 • V Bystřici p.Lop. bude v neděli Výročí posvěcení kaple sv. Josefa.
 • Příští neděli bude přijetí nových ministrantů a obnovení slibu.

Ohlášky ze dne 2.11.2014

 • Ve čtvrtek 6.11. budu navštěvovat nemocné v Suché Lozi od 9,00 hod.
 • Ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově hodinu přede mší svatou bude adorace za rodiny a farnost.
 • V pátek bude mít mši svatou v Bánově O. Rudolf Repka. Můžete přispět na potřeby v jeho farnosti v dobrovolné sbírce.Pokladnička bude vzadu na stolku. Během mše svaté bude příležitost ke svaté zpovědi.
 • V sobotu 8.11. bude v Bánově mše sv. už v 17,00 hod. za účasti svatomartinské družiny. Po skončení mše sv. proběhne průvod obcí, děti vezměte si sebou lampiony a dospělí svíce.
 • V neděli v 10,30 v Bánově slavnostní bohoslužba.
 • Upřímné poděkování všem, kteří přispěli v dnešní sbírce na pomoc trpícím ve světě.

Ohlášky ze dne 19.10.2014

 • V úterý 21.10. nebude mše sv. v Suché Lozi.
 • V noci ze soboty na neděli se mění letní čas na zimní. Posouvá se o 1 hodinu zpět.
 • V neděli 26. října bude v Bánově Hubertská mše sv.

Ohlášky ze dne 12.10.2014

OHLÁŠKY

/z neděle 12.10. 2014/

 • Dne 25. 10. 2014 ve 12,30 hod. uzavřou v kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem svátost manželství Petr Vaculík, nar. 13. 11. 1980 v Uh. Hradišti, bytem Štěpnická 1082 Uh. Hradiště a Lucie Syrová, nar. 14. 4. 1982 v Ostravě, bytem Ostrava-Mariánské Hory.
 • Příští neděli bude Sbírka na misie.