NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 15.7.2018

 • Od pondělí 23. 7. do soboty 28. 7. budeme prožívat Novénu ke sv. Antonínovi, jako přípravu na 2. prosebnou pouť farnosti na sv. Antonínek na Blatnické hoře v neděli 29. 7.

Odjezd autobusů v neděli 29. 7.:

Bystřice 13.00; Suchá Loz 13.10;

Bánov 13.15

   Program: 14.00 procesí od búd

                     /modlitba sv. růžence/                

                     15.00 mše svatá

Ohlášky ze dne 17.6.2018

 • V sobotu 30. 6. budou při svatebním obřadu v 11.00 v kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem církevně oddáni: pan Karel Knotek a sl. Tereza Dulínková

Přijměte pozvání na Farní den, který se uskuteční v neděli

24. června 2018.

V kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem bude ve 14.00 slavena mše svatá.

Po jejím skončení začne program na venkovním prostranství před kaplí.

Hrát bude dechová hudba Komňané.

Vystoupí mužský folklórní sbor Hutek z Bánova /www.hutek.banov.cz/

Pro děti budou připraveny hry a soutěže.

Občerstvení zajištěno.

Srdečně zve P. Jiří Kupka,farář

Ohlášky ze dne 117.6.2018

 • V sobotu 30. 6. budou při svatebním obřadu v 11.00 v kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem církevně oddáni: pan Karel Knotek a sl. Tereza Dulínková.

Přijměte pozvání na Farní den, který se uskuteční v neděli

24. června 2018.

V kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem bude ve 14.00 slavena mše svatá.

Po jejím skončení začne program na venkovním prostranství před kaplí.

Hrát bude dechová hudba Komňané.

Vystoupí mužský folklórní sbor Hutek z Bánova /www.hutek.banov.cz/

Pro děti budou připraveny hry a soutěže.

Občerstvení zajištěno.

Srdečně zve P. Jiří Kupka,farář

Ohlášky ze dne 3.6.2018

 • Po skončení páteční bohoslužby /Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova/ bude smírná pobožnost před vystavenou Nejsv. Svátostí. Srdečně zveme.
 • Za 14 dní se uskuteční další akce pro naši mládež, a sice závěrečná studentská mše svatá tohoto školního roku. :) Proběhne v pátek 15. 6. 2018 v 18 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě, po mši svaté pak bude připraven táborák na zahradě fary. 
 • V neděli 10. června se bude od 18 hodin promítat na faře v Uherském Brodě film Šarlatový a černý. Film pojednává o skutečné postavě monsignora O’Flahertyho, který za druhé světové války v Římě založil a řídil podzemní organizaci, která zachránila tisíce Židů a spojeneckých vojáků uprchlých ze zajetí před pronásledováním gestapem.

Ohlášky ze dne 27.5.2018

 • Římskokatolická farnost Bánov srdečně zve na 3. ročník výstavy aranžmá květin s názvem:

POCTA MARII – RŮŽE TAJEMNÁ

Kostel sv. Martina v Bánově bude otevřen:

v neděli 27. 5. od 15.00 do 20.00hodin.

v pondělí 28. 5. od 9.00 do 18.00hodin.

v úterý 29. 5. od 9.00 do 18.00hodin.

Vstup volný. Vstupné dobrovolné.                                  

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté + Euch. procesí
 • V sobotu 2. června povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 16.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • V sobotu 16. 6. budou při svatebním mši sv. v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi církevně oddáni: pan Petr Pochylý, Hradčovice a sl. Markéta Horňáková, Suchá Loz.
 • V sobotu 16. 6. budou při svatebním obřadu v kostele sv. Martina v Bánově církevně oddáni: pan Robin Kočica, Bánov a sl. Pavla Beníčková, Bánov. obřadu ve 13.00 ve farním kostele sv. Martina v Bánově církevně oddáni: pan Jaroslav Řezníček, Bánov 348 a sl. Věra Bučková, Bánov 348.

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                     v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.