NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 24.2.2019

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce Haléř sv. Petra.
 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za dar víry a vytrvalost v dobrém.
 • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude ve středu 27. 3. v Bystřici, v Suché Lozi ve čtvrtek 28. 3. a v Bánově v pátek 1. 3. po skončení večerní bohoslužby.
 • V sobotu 2. března povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                    v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 27.1.2019

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při sbírce na kostel minulou neděli.
 • V pátek v Bánově a v sobotu v Suché Lozi proběhne při mši svaté žehnání svící.
 • Svatoblažejské požehnání se bude udělovat v  pátek v Bánově a v sobotu v Suché Lozi.
 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání.
 • V sobotu 2. února povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 20.1.2019

 • Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů

Farnost Šternberk a Centrum pro rodinu Šternberk Vás společně zvou na

Hromniční pouť matek

ve farním kostele Zvěstování Panny Marie

ve Šternberku

v sobotu 2. února 2019

Program pouti:

9:20 - modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření

10:00 - mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek

kolem oltáře, hl. celebrant Mons. Josef Nuzík

12:00 - polední přestávka

13:00 - v kostele přednáška Mgr. Markéty Klímové

13:35 - adorace matek za děti

14:00 - závěrečné požehnání a zakončení pouti

Ohlášky ze dne 13.1.2019

 • Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Farnost Šternberk a Centrum pro rodinu Šternberk Vás společně zvou na

                                           Hromniční pouť matek

ve farním kostele Zvěstování Panny Marie

ve Šternberku

v sobotu 2. února 2019

Program pouti:

      9:20 - modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření

10:00 - mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek

kolem oltáře, hl. celebrant Mons. Josef Nuzík

12:00 - polední přestávka

13:00 - v kostele přednáška Mgr. Markéty Klímové

13:35 - adorace matek za děti

14:00 - závěrečné požehnání a zakončení pouti

Srdečně zveme naše maminky k prožití společenství a k modlitbám za své děti.

Svíce k ofěře si budete moci zakoupit při příchodu do kostela. Nebude se vydávat oběd, proto si, prosím, vezměte s sebou vlastní jídlo! Káva a čaj bude zajištěna.Větší organizované skupiny poutnic prosíme, aby se přihlásily - nejpozději do 31. ledna 2019 na adresu: Římskokatolická farnost Šternberk, Farní 3, 785 01, Šternberk tel: 731 621 117 nebo 605 707 877, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Celý program pouti se koná v areálu kostela a bývalého kláštera.

Prosíme všechny účastnice, aby se teple oblékly!

Ohlášky ze dne 6.1.2019

 • 1.Pozvání na Farní ples, který se koná v sobortu 19.1.2019 ve Sportovní hale v Bánově, Předprodej vstupenek bude v sobotu 12.1.2019 po večetní mši sv. v Bánově a v neděli 13.1. po mších sv. v sakristii, tj. týden před plesem.
 • Poděkování patří všem tříkrálovým koledníkům a dospělému doprovodu.

*

 

Centrum pro rodinu děkanátu Uherský Brod

 

vyhlašuje u příležitosti konání Tříkrálové sbírky

 

výtvarnou soutěž:

 

NAKRESLI TŘI KRÁLE

 

Soutěž je připravena pro následující kategorie:

 

• kategorie 3 až 6 let

 

• 1. kategorie – 1. až 3. třída

 

• 2. kategorie – 4. až 5. třída

 

• 3. kategorie – 6. až 9. třída

 

- formát A4 nebo A3, libovolná technika

 

Zezadu napište čitelně: jméno a příjmení, třída, škola,

 

email a telefon a odevzdejte na faře nebo v zákristii

 

vašeho kostela do 23. ledna

 

Tři vítězné výtvarné práce z každé věkové kategorie budou ohodnoceny věcnými cenami a VYSTAVENY NANÁSTĚNCE V KOSTELE

 

Vyhlášení výsledků proběhne v neděli 27. 1. při mši svaté v 10:15 ve farním kostele v Uherském Brodě.