NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 25.1.2015

 • Sbírka na kostel minulou neděli vynesla 23 758 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • V případě zaopatřování nebo pohřbu kontaktujte prosím O. Bohumila Svítoka ve St. Hrozenkově.
 • Pozvání na XII. Farní ples, tentokrát s DH Valaška a DJ Chosé.

Předprodej vstupenek v sobotu a v neděli po mši sv. v sakristii, dále od středy do pátku v 16-18 hod. ve sport. hale v Bánově. Prosíme o příspěvky do tomboly a ochotné ženy o upečení slaného pečiva k prodeji na plese.

BÁ- obojí je možné odevzdat v klubovně sport. haly v časech uvedených na plakátech.

BY- ve středu v 17hod. v kapli, SL- ve čtvrtek v 17 hod. v kostele, jinak u p. Zajdové. Zájemci o odvoz se mají hlásit na OÚ v Suché Lozi. (Bystřickým necháme číslo v kapli 572 646 821).

Protože není v silách několika málo lidí vše dobře připravit, prosíme chlapce a chlapy o pomoc s přípravou haly v sobotu v 9hod. ráno., ženy v 10 hod. Uklízet se bude až v neděli v 15 hod. Na všechny se těšíme a všem ochotným předem děkujeme.

Ohlášky ze dne 18.1.2015

 • Dnes byla sbírka na kostel.Všem Vám, kteří jste přispěly upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Příští týden začne předprodej vstupenek na farní ples. Bude to 24. a 25.1. vždy po mši svaté v kostelích farnosti. Cena vstupenky se nemění – 80,-Kč. Kdo bude chtít přispět do tomboly dárkem či finančně, může svůj příspěvek přinést 28.-30.1. do klubovny sportovní haly. Děkujeme.
 • Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Ohlášky ze dne 4.1.2015

 • V úterý 6.1. v 10.00 hod. bude Bohoslužba v Domě s chráněnými byty v Bánově
 • V pátek 9.1. si přijďte Tříkráloví koledníci v 18.15 hod. na faru vyzvednout oblečení.
 • V sobotu 10.1. proběhne Tříkrálová sbírka, v 8.45 bude sraz koledníků v kostele a v 9.00 hod. následuje požehnání.
 • V neděli 11.1. si vezměte děti na mši svatou zvoneček.

Ohlášky ze dne 21.12.2014

 • Dnes byla sbírka na kostel. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať
 • V pondělí 22.12. ve 14,00 hod. bude bohoslužba slova s udílením svátosti pomazání nemocných v Domově s pečovatelskou službou v Suché Lozi. Od 13,30 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek 25.12. jste srdečně zváni na Vánoční koncert, který se uskuteční v kostele v Bánově v 17,00 hod.
 • V pátek 26.12. v 15,00 hod. bude v Suché Lozi Živý betlém
 • V sobotu 27.12. v 18,00 hod. proběhne při bohoslužbě žehnání vína. Kdo bude chtít, můžete si přinést víno před obětní stůl.
 • V neděli 28.12. na Svátek Svaté Rodiny bude žehnáno manželům s obnovou manželských slibů