NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 15.3.2015

 • Poděkování všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce na kostel.
 • Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny: mléko, cukr, paštiky, těstoviny, olej, konzervy, mouku, luštěniny, čaje nebo základní drogerii: dětské pleny, čistící prostředky.
 • Ve středu 18. 3. bude Bohoslužba slova v Domě s chráněnými byty v Bánově. Od 9,30 bude příležitost ke sv. zpovědi a v 10,00 bude bohoslužba slova se sv. přijímáním.

 

Uvedené potraviny a drogerii bude možném předat pracovníkům charity v:

 

Úterý 17. 3. 2015 v 16,00 – 16,15 v Bánově na parkovišti před Jednotou

 

Úterý 17. 3. 2015 v 16,20 – 16, 40 v Suché Lozi na parkovišti před smíšeným zbožím a OÚ

 

Úterý 17. 3. 2015 v 16,45 – 17,00 v Bystřici pod Lop. na parkovišti před OÚ. Předem moc děkujeme. Pracovníci charity Uherský Brod.

Dnes odpoledne jste zváni k pobožnosti křížové cesty ve 14.00hod

Ohlášky ze dne 8.3.2015

 • Příští neděli 15. 3. bude při mši sv. v kostele sv. Martina v Bánově pokřtěn Šimon Vaněk z Bánova.
 • Příští neděli vykonáme pravidelnou měsíční sbírku na opravy kostela.
 • Dnes odpoledne jste zváni k pobožnosti křížové cesty ve 14.00hod.

Ohlášky ze dne 1.3.2015

 

 • Sbírka „Haléř sv. Petra“ minulou neděli vynesla 23 489 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Dnes odpoledne jste zváni k pobožnosti křížové cesty ve 14,00hod.
 • V sobotu 7.3. v 17,20 je začátek modlitby matek.
 • V neděli 8.3. bude při mši sv. pokřtěna Ema Konvičková z Bystřice pod Lop.

Ohlášky ze dne 15.2.2015

 • Ve středu začíná postní doba Popeleční středou – den přísného postu. V 10,00 hod. bude mše sv. s udílením popelce v domově s chráněnými byty v Bánově. Ve 14,30 hod. začne pobožnost křížové cesty, po skončení následuje adorace a odpoledne budete mít také příležitost ke sv. zpovědi.
 • Na 1. neděli postní vykonáme sbírku Svatopetrský haléř, odpoledne ve 14,00 hod. bude pobožnost křížové cesty. Ve všední den budou křížové cesty 1x za 14 dnů.
 • Poděkování všem, kteří jste přispěli na dnešní sbírku na kostel.

Ohlášky ze dne 9.2.2015

 • V pondělí 9.2. v 18,30 na faře se sejde Pastorační a Ekonomická rada farnosti
 • Příští neděli vykonáme pravidelnou měsíční sbírku na opravy kostela
 • Výzva k přihláškám do semináře

   Drahé sestry a bratři,

pravidelně se modlíme za kněžská povolání. Každá farnost má svůj den modliteb za kněžský seminář, v němž se také bohoslovci modlí za Vás. Už léta konáme děkanátní pouti za nová duchovní povolání a za duchovní obnovu našich rodin. Zdravá rodina, která zakouší radost z Boha, protože s ním v životě počítá, protože mu dává první místo, které mu patří, je základem zdravé církve i prvním kněžským seminářem, kde mohou mladí zaslechnout Boží hlas a naučit se žít pro Boha a pro druhé.

    V tyto dny, kdy se podávají přihlášky do semináře, vás prosím

    o modlitbu za ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují

Vás, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním povolání, povzbuzuji. Nebojte se odpovědět na Boží volání ochotným a velkorysým ANO. Církev potřebuje odvážné a věrné pastýře, svědky a hlasatele Božího slova, budovatele společenství a služebníky svátostí a lásky. Je to velké poslání, na které žádný člověk nestačí sám ze sebe, ale pokud se dá Bohu plně k dispozici, pozná, že On dovede dělat své velké dílo i skrze malé služebníky. Pokud se rozhodnete a budete letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se na svého kněze, který Vám podá potřebné informace. Přihlášky se podávají na arcibiskupství do konce března 2015.

    Modlím se za Vás a děkuji všem, kteří Vás v tyto dny svou modlitbou  

     provázejí. Všem ze srdce žehná arcibiskup Jan