NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 31.5.2015

 

 • V úterý 2. června se od 9.00 hod. uskuteční návštěva nemocných v Suché Lozi.  
 • Ve středu 3. června se od 9.00 hod. uskuteční návštěva nemocných v Bystřici pod Lopeníkem.
 • Slavnost Těla a Krve Páně /Boží Tělo/:
 • Příští neděli bude sbírka na Národní eucharistický kongres v Brně.
 • Dnes odpoledne jste zváni k Májové pobožnosti: Suchá Loz 14.00hod. a Bánov ve 14.30hod.

středa 3. června v 17.30 hod. Bystřice pod Lopeníkem

čtvrtek 4. června v 17.30 hod. Suchá Loz

sobota 6. června v 17.00 hod. v Bánově.

Ohlášky ze dne 24.5.2015

 • V pátek 5. června budou v kostele sv. Martina církevně oddáni pan Vladimír Zálešák z Bánova a slečna Petra Zvářalová z Bánova.
 • V sobotu 6. června budou v kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem církevně oddáni pan Vladimír Holub z Bystřice pod Lop. a Eva Žáková z Bystřice pod Lopeníkem.
 • Všem, kteří jste přispěli při sbírce na kostel, upřímné Pán Bůh zaplať. Sbírka vynesla: 22.879Kč.
 • Velké poděkování patří všem pořadatelům a účastníkům Májového koulení.
 • Dnes odpoledne jste zváni k Májové pobožnosti: Suchá Loz 14.00hod. a Bánov ve 14.30hod.

Ohlášky ze dne17.5.2015

 • Dnes odpoledne jste zváni k Májové pobožnosti: Suchá Loz 14.00hod. a Bánov ve 14.30hod.
 • V sobotu bude 1. sv. zpověď dětí, které se připravují na slavnost 1. sv. přijímání: Bystřice od 9.00 a Bánov od 10.30hod. Odpoledne v Bánově příležitost ke sv. zpovědi pro rodiče, prarodiče a sourozence dětí z Bánova, Suché Loze a Bystřice pod Lop v době od 14.00 do 15.30hod.
 • V pátek 5. června budou v kostele sv. Martina církevně oddáni pan Vladimír Zálešák z Bánova a slečna Petra Zvářalová z Bánova.
 • V sobotu 6. června budou v kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem církevně oddáni pan Vladimír Holub z Bystřice pod Lop. a Eva Žáková z Bystřice pod Lopeníkem.
 • Všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce, upřímné Pán Bůh zaplať.

Ohlášky ze dne10.5.2015

 

 • Dnes odpoledne jste zváni k Májové pobožnosti: Suchá Loz 14.00hod. a Bánov ve 14.30hod.
 • Ve středu 13. 5. bude mše svatá v Domě s chráněnými byty v Suché Lozi. Od 9.30hod. příležitost ke sv. zpovědi a v 10.00hod. mše svatá.
 • Příští neděli bude při mši svaté vykonána sbírka na kostel.

Ohlášky ze dne 26.4.2015

 • 1.5. je První pátek v měsíci květnu, 1 hodinu přede mší svatou začne adorace před Nejsvětější svátostí. Během měsíce května budou probíhat májové pobožnosti v pondělí a v pátek po mši sv. a v neděli odpoledne ve 14,30 hod.
 • V sobotu 2.5. přede mší svatou se maminky a babičky sejdou k Modlitbě matek.
 • Upřímné poděkování všem, kteří jste přispěli do dnešní sbírky na křesťanská média.