NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 5.5.2019

 • Ve čtvrtek 9. května povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.50 v Suché Lozi maminky a babičky /Hnutí matek/. Po skončení mše sv. bude Májová pobožnost.
 • V pátek 10. května v Bánově po skončení mše sv. Májová pobožnost.
 • V pátek 10. května v kostele v Suché Lozi od 19.40hod. setkání biřmovanců.
 • Při nedělní mši sv. 12. května bude vykonána sbírka na křesťanská média.
 • Farnost Bánov pořádá jubilejní V. ročník Májového koulení, turnaje manželských párů v kuželkách. Uzávěrka zápisu je ve středu 15. května v 18.00hod. Páry z Bystřice se mohou zapsat u manželů Baných a v Suché Lozi u manželů Smetanových, kteří podají i bližší informace o soutěži. V Bánově se zapisuje u obsluhy minibaru Sportovní haly. Na vítěze čeká putovní pohár a pro první tři páry věcné ceny. V rámci turnaje bude probíhat i soutěž o nejlepší kostým.

Ohlášky ze dne 28.4.2019

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za mariánské ctitele.
 • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude v Suché Lozi ve čtvrtek 2. 5. a v Bánově v pátek 3. 5. po skončení večerní bohoslužby.
 • V sobotu 4. května povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 21.4..2019

 • V pátek 26. 4. v 19.40 se v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi uskuteční setkání biřmovanců.
 • V sobotu 27. 4. od 14.00 do 17.00 na faře v Bánově budou mít setkání děti ze společenství Misionář srdce. V neděli půjdou děti v liturgickém průvodu. Při bohoslužbě složí slib nová členka Tereza Moravcová ze 3. třídy.
 • V neděli 28. 4. /Neděle Božího milosrdenství/ ve 14.30hod. bude v kostele sv. Ludmily Velikonoční koncert schol naší farnosti. Vstup volný. Vstupné dobrovolné.
 • V sobotu 27. dubna 2019 chtějí vstoupit do stavu manželského v kostele v Újezdci u Luhačovic pan Martin Suchánek z Bánova se slečnou Martinou Dleštíkovou z Těšova.

Ohlášky ze dne 31.3..2019

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za děti a mládež.
 • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude ve středu 3. 4. v Bystřici, v Suché Lozi ve čtvrtek 4. 4. a v Bánově v pátek 5. 4. po skončení večerní bohoslužby.
 • V sobotu 6. dubna povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • V sobotu 13. 4. budou při svatebním obřadu v 10.00 ve farním kostele sv. Martina v Bánově církevně oddáni: pan Jakub Hauerland, Bánov a sl. Karolína Vaculová, Březová.
 • Společná svatá zpověď bánovské farnosti /v kostele v Bánově, Suché Lozi, Bystřici/: sobota 13. 4. od 14.00 do 15.15hod.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 3.3.2019

POPELEČNÍ STŘEDA

Den přísného postu

6.března 2019

Farní kostel sv. Martina v Bánově

 • 14.30 Křížová cesta
 • 15.00-17.45 -adorace
 • 17.50 -modlitba sv. růžence/tajemství bolestná/
 • 18.30 mše sv. s udělováním popelce
 • 16.30 Bystřice pod Lopeníkem - mše sv. s udělováním poplce
 • 17.30 Suchá Loz - mše sv. s udělováním popelce
 • Příští neděli /1. postní/ bude Pobožnost Křížové cesty ve 14.00;

povedou ministranti.