NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky 11.8. 2019

 • V neděli 18. 8. jste všichni srdečně zváni na Pouť do Kopců v Bystřici pod Lopeníkem. Průvod od zvonice vychází v 9.45 hod., a v 10.30 bude poutní mše svatá u kapličky Nanebevzetí Panny Marie. Při mši svaté budeme zvláště prosit za včelaře. Zveme všechny včelaře, krojované, hasiče, děti, mládež a všechny spoluobčany.

 • Ve dnech 22. - 25. 8. 2019 jste všichni srdečně zváni na Sucholožské hody s připomínkou 20 let od posvěcení kostela sv. Ludmily. Z programu:

  V pátek 23. 8. bude celodenní adorace a v 17:00 hod. vystoupí schola z Bystřice pod Lopeníkem.

  V sobotu 24. 8. bude v 10:00 hod. Slavnostní mše sv., kterou bude slavit otec arcibiskup Jan a kněží, kteří v naší farnosti v minulosti působili. Odpoledne vystoupí sbory „Plkotnice“ a „Slatinka“ a večer DH Žadovjáci.

  V neděli 25. 8. bude v 10:00 Hodová mše sv., kterou bude slavit P. Václav Vrba, bývalý farář v Bánově a nyní farář a děkan ve Veselí nad Moravou.

  Podrobnosti jsou na plakátech.

 • Charita prosí o podporu Domácí zdravotní péče. Jedná se o službu zdravotních sester dojíždějících za nemocnými do domácností.  Nemocný tak může zůstat v péči své rodiny – v prostředí, kde se cítí dobře. V našem regionu tuto službu poskytuje Charita Uherský Brod už víc jak 26 let. Dlouhou dobu byla tato služba zdravotními pojišťovnami finančně podhodnocována a teď bojuje o holou existenci. Charita proto vyhlašuje Petici za záchranu domácí zdravotní péče „DOMA JE DOMA“. Připojte prosím, svůj podpis k petici a pomozte tak dostat tento problém na jednání poslanecké sněmovny.  Potřebujeme minimálně 10 tis. podpisů. Děkujeme! Více na stránkách www.charita.cz

  Petiční archy jsou vzadu v kostele.

Ohlášky 4.8. 2019

 • Velké poděkování všem, kteří pomohli připravit 3. prosebnou pouť farnosti na sv. Antonínek na Blatnické hoře.

 • Tuto neděli 4. srpna se bude na faře v Uherském Brodě promítat od 18 hodin film Králova řeč. Všechny srdečně zve P. Jindřich Peřina

 • Úmysly mší sv. Září – prosinec se budou zapisovat:

  Bystřice ve středu 7. srpna a Suchá Loz ve čtvrtek 8. srpna po mši sv..

 • V neděli 18. 8. jste všichni srdečně zváni na Pouť do Kopců v Bystřici pod Lopeníkem. V 9.40 řazení průvodu u zvonice; 9.45 průvod vychází; 10.30 mše svatá. Při mši svaté budeme zvláště prosit za včelaře. Zveme manželské páry, děti a mládež, krojované, hasiče a všechny spoluobčany.

Ohlášky 28. 7. 2019

V neděli 28. 7. se uskuteční 3. prosebná pouť farnosti na sv. Antonínek na Blatnické hoře, odjezd autobusu:

Bystřice 13.00; Suchá Loz 13.10; Bánov 13.15

Program: 14.00 procesí od búd /modlitba sv. růžence/ 15.00 mše svatá

 • Sbírka na kostel z minulé neděle: Bánov 16.692 Kč, Bystřice 4.106 Kč. Suchá Loz 11.800 Kč. Celkem 32.598 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí.

 • Ve středu nebude mše sv. v Bystřici z důvodu oprav na kapli.

 • První pátek v měsíci, společný úmysl adorace: Za dar víry a vytrvalost v dobrém.

  Suchá Loz, středa 16.15 – 17.25 /příležitost ke sv. Zpovědi 16.20 – 17.20/

  Bánov, pátek 17.15 – 18.25 /příležitost ke sv. Zpovědi 17.20 – 18.20/

  Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

 • V sobotu 3. srpna povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

 • Úmysly mší sv. Září – prosinec se budou zapisovat

  Bánov v pátek 2. srpna od 16 hod. V předsíni kostela.

Ohlášky 21. 7. 2019

OHLÁŠKY /z neděle 21. 7. 2019/ V neděli 28. 7. se uskuteční 3. prosebná pouť farnosti na sv. Antonínek na Blatnické hoře Odjezd autobusů v neděli 28. 7.: Bystřice 13.00; Suchá Loz 13.10; Bánov 13.15 Program: 14.00 procesí od búd /modlitba sv. růžence/ 15.00 mše svatá

Ohlášky ze dne 12.5.2019

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN

Úterý 21. května 2019

odjezd: Bystřice 8.00; Suchá Loz 8.15; Bánov 8.15

                         Program: 10.00 pobožnost Křížové cesty

                                          11.15 mše svatá v bazilice

                                          13.00 svátostné požehnání

                                          14.30 odjezd

 

 • Všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce na křesťanská média, upřímné díky.
 • Při nedělní mši sv. 19. května bude vykonána měsíční sbírka na kostel.
 • Farnost Bánov pořádá jubilejní V. ročník Májového koulení, turnaje manželských párů v kuželkách. Uzávěrka zápisu je ve středu 15. května v 18.00hod. Páry z Bystřice se mohou zapsat u manželů Baných a v Suché Lozi u manželů Smetanových, kteří podají i bližší informace o soutěži. V Bánově se zapisuje u obsluhy minibaru Sportovní haly. Finále v sobotu 18. května! Na vítěze čeká putovní pohár a pro první tři páry věcné ceny. V rámci turnaje bude probíhat i soutěž o nejlepší kostým.
 • Dnes odpoledne ve 14.00hod. jste zváni k Májové pobožnosti.