NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky 15.9. 2019

Farnost Uherský Brod oznamuje, že od 1. září bývají nedělní večerní mše sv. ve farním kostela, nikoliv v klášterním. Změna souvisí s příchodem řeholních sester.

V příštím týdnu začne výuka náboženství. Rozvrhy jsou na stránkách škol a na nástěnkách. Pokud jste ještě neodevzdaly přihlášky, prosím co nejdříve.

MSKA Uherský Brod srdečně zve na přednášku P. Marka Orko Váchy: Radost z Boha v pátek 20. září 2019 v 19 hodin v sloupovém sálu Muzea J. A. Komenského.

Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne další ročník akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v době od 18 do 18:15 hod. rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů na zdůraznění nesmírné hodnoty míru a významu společně sdíleného kulturního dědictví.

Příští neděli budeme při mších svatých v Bystřici a Bánově děkovat Pánu Bohu za letošní úrodu.

Farnost Bánov bude mít od 23. 9. 2019 nové telefonní číslo 739 018 233.

Ohlášky: V sobotu 28. září v 11:00 hodin si v Bánově udělí svátost manželství Pavel Janků a Lucie Varaďová oba z Bánova.

V sobotu 5. října 2019 bude v Kroměříži Celostátní misijní kongres dětí. Navazuje na mimořádný misijní měsíc, který se koná na přání papeže Františka v říjnu 2019.

V listopadu se koná Česká národní pouť do Říma, při příležitosti 30 let od svatořečení Anežky České. Pouť doprovází naši biskupové a hlavní program bude ve dnech 11. – 13. listopadu. Ještě je možné se přihlásit mimo jiné: http://www.miklastour.cz Prostějov, https://awertour.cz/ Zábřeh a https://www.ck-kucera.cz/ Zlín.

Adorační den v Suché Lozi – poděkování všem, kteří se zapojili.

V Bánově je vyvěšen upravený rozpis na úklid kostela. Došlo k drobným změnám.

Ohlášky 8.9. 2019

Farnost Uherský Brod oznamuje, že od 1. září budou bývat nedělní večerní mše sv. ve farním kostela, nikoliv v klášterním. Změna souvisí s příchodem řeholních sester.

Ve čtvrtek 12. září /Jména Panny Marie/ bude v kostele v Suché Lozi Adorační den. Nejsvětější svátost bude vystavena od 9.00 hod. (modlitba korunku anděla). V 15.00 hod. bude Korunka k Božímu milosrdenství. V 18.00 hod. bude společné ukončení a sv. požehnání. Zapište se prosím k modlitební službě na lístek na stolku pod kůrem.

Setkání Pastorační rady farnostibude v pátek 13. září po mši sv. na faře.

Ohlášky: V sobotu 14. září v 11:00 hodin si ve Strání udělí svátost manželství Daniela Zetková ze Strání a Martin Vavrys z Bánova.

Příští neděli 16. září budeme slavit Patrocinium kostela sv. Ludmily v Suché Lozi. Při mši sv. v 10.00 proběhne také poděkování za letošní úrodu. Srdečně zveme všechny Ludmily a babičky naší farnosti.

Ve třetím zářijovém týdnu začne výuka náboženství. Rozvrhy jsou na stránkách škol a na nástěnkách. Pokud jste ještě neodevzdaly přihlášky, prosím co nejdříve.

MSKA Uherský Brod srdečně zve na přednášku P. Marka Orko Váchy: Radost z Boha v pátek 20. září 2019 v 19 hodin v sloupovém sálu Muzea J. A. Komenského.

Farnost Bánov bude mít od 23. 9. 2019 nové telefonní číslo 739 018 233. Pevná linka bude zrušena.

V listopadu se koná Česká národní pouť do Říma, při příležitosti 30 let od svatořečení Anežky České. Pouť doprovází naši biskupové a hlavní program bude ve dnech 11. – 13. listopadu. Dopravu zajišťují mimo jiné: http://www.miklastour.cz z Prostějova, https://awertour.cz/ ze Zábřeha a https://www.ck-kucera.cz/ ze Zlína.

V Bánově je vyvěšen upravený rozpis na úklid kostela. Došlo k drobným změnám.

Velké poděkování za podporu Charitní petice „Doma je doma“. Celkem jsem předal Charitě Uherský Brod 275 podpisů (Bánově 110, Suchá Loz 120 a Bystřice 45 podpisů)

Také velké poděkování všem, kteří pomohli připravit Mši sv. s žehnáním dětem a program na farské zahradě minulou neděli.


Ohlášky 1.9. 2019

Tuto neděli 1. 9. jsou všechny děti i rodiče zváni na Mši sv. s žehnáním dětem a školních aktovek před začátkem školního roku a farní diskotéku. Mše sv. začne v kostele sv. Martina v Bánově ve 14:00 hod., program na farské zahradě začne kolem 15. hod. Pro děti budou připraveny soutěže a hry, občerstvení zajištěno, můžete přinést drobné sladkosti ke kávě, nejlépe ve 13 hodin na faru.

Tuto neděli 1. září se bude promítat od 18 hodin na faře v Uherském Brodě film Klára a František. Všechny srdečně zve P. Jindřich Peřina

Farnost Uherský Brod oznamuje, že od 1. září budou bývat nedělní večerní mše sv. ve farním kostela, nikoliv v klášterním. Změna souvisí s příchodem řeholních sester ke kostelu Panny Marie Růžencové.

V pátek je I. pátek v měsíci, den úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Příležitost k adoraci a sv. smíření bude:

Bystřice pod Lopeníkem: středa 18.00 – 18.25 hod.

Suchá Loz: čtvrtek 17.15 – 18.25 hod.

Bánov: pátek 17.15 – 18.25 hod.

Společný úmysl adorace: Za děti a mládež. Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ve čtvrtek 12. září /Jména Panny Marie/ bude v kostele v Suché Lozi Adorační den /Den modliteb za bohoslovce/. Nejsvětější svátost bude vystavena od 9.00 hodin – pomodlíme se korunku anděla. V 15.00 hod. bude modlitba korunky k Božímu milosrdenství. V 18.00 hod. bude společné ukončení a svátostné požehnání. Zapište se prosím k modlitební službě na lístek na stolku pod kůrem.

Setkání Pastorační rady farnosti bude v pátek 13. září po mši sv. na faře.

V sobotu 7.září povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

 

Ve třetím zářijovém týdnu začne výuka náboženství. Rozvrhy jsou na stránkách škol a na nástěnkách. Pokud jste ještě neodevzdaly přihlášky, prosím co nejdříve.

Ohlášky: svatbu plánují uzavřít Zdeněk Matějíček a Veronika Žandová, oba z Bystřice pod Lopeníkem. Stavba bude v sobotu 14. září 2019 v kapli v Bystřici.

Tuto neděli ještě můžete podpořit Petici za záchranu domácí zdravotní péče „DOMA JE DOMA“, kterou vyhlásila Charita. Připojte prosím, svůj podpis a pomozte dostat problém špatného financování domácí péče na jednání parlamentu. Petiční archy jsou vzadu v kostele. Děkujeme! Více na stránkách www.charita.cz

V Bánově je vyvěšen upravený rozpis na úklid kostela. Došlo k drobným změnám.

Farnost Bánov bude mít od 23. 9. 2019 nové telefonní číslo 739 018 233. Pevná linka bude zrušena.

Ohlášky 25.8. 2019

 • Velké poděkování všem, kteří pomohli připravit Pouť do Kopců minulou neděli.
 • V neděli 1. 9. jsou všechny děti i rodiče zváni na Mši sv. s žehnáním dětem a školních aktovek před začátkem školního roku a farní diskotéku. Mše sv. začne v kostele sv. Martina v Bánově ve 14:00 hod., program na farské zahradě začne kolem 15. hod. Pro děti budou připraveny soutěže a hry, občerstvení zajištěno, můžete přinést drobné sladkosti ke kávě.
 • „Charita prosí o podporu Domácí zdravotní péče. Jedná se o službu zdravotních sester dojíždějících za nemocnými do domácností.  Nemocný tak může zůstat v péči své rodiny – v prostředí, kde se cítí dobře. V našem regionu tuto službu poskytuje Charita Uherský Brod už víc jak 26 let. Dlouhou dobu byla tato služba zdravotními pojišťovnami finančně podhodnocována a teď bojuje o holou existenci. Charita proto vyhlašuje Petici za záchranu domácí zdravotní péče „DOMA JE DOMA“. Připojte prosím, svůj podpis k petici a pomozte tak dostat tento problém na jednání poslanecké sněmovny.  Potřebujeme minimálně 10 tis. podpisů. Děkujeme! Více na stránkách

Petiční archy jsou vzadu v kostele.

Ohlášky 18.8. 2019

 • Tuto neděli 18. 8. jste srdečně zváni na Pouť do Kopců v Bystřici pod Lopeníkem. Průvod od zvonice vychází v 9.45 hod., a v 10.30 bude poutní mše svatá u kapličky Nanebevzetí Panny Marie. Při mši svaté budeme zvláště prosit za včelaře. Zveme všechny včelaře, krojované, hasiče, děti, mládež a všechny spoluobčany.
 • Dnes večer prosím členy Pastorační rady ze Suché Loze k setkání v 18:00 hod. v učebně v kostele.
  • Nácvik a příprava ministrantů v Suché Lozi bude v pátek po mši sv., tj. v cca 8:30 hod. v kostele. Účast nutná!
  • Ve dnech 22. - 25. 8. 2019 jste všichni srdečně zváni na Sucholožské hody s připomínkou 20 let od posvěcení kostela sv. Ludmily. Z programu:
  • Ohlášky: Svatbu plánují uzavřít Pavel Brabec z Netína u Velkého Meziříčí a Monika Hniličková z Bánova. Svatba bude v sobotu 31. 8. 2019 v kostele v Bánově.
  • „Charita prosí o podporu Domácí zdravotní péče. Jedná se o službu zdravotních sester dojíždějících za nemocnými do domácností.  Nemocný tak může zůstat v péči své rodiny – v prostředí, kde se cítí dobře. V našem regionu tuto službu poskytuje Charita Uherský Brod už víc jak 26 let. Dlouhou dobu byla tato služba zdravotními pojišťovnami finančně podhodnocována a teď bojuje o holou existenci. Charita proto vyhlašuje Petici za záchranu domácí zdravotní péče „DOMA JE DOMA“. Připojte prosím, svůj podpis k petici a pomozte tak dostat tento problém na jednání poslanecké sněmovny.  Potřebujeme minimálně 10 tis. podpisů. Děkujeme! Více na stránkách
  • V neděli 1. 9. jsou všechny děti i rodiče zváni na mši sv. s žehnáním dětem před začátkem školního roku a farní diskotéku. Mše sv. začne v kostele sv. Martina v Bánově ve 14:00 hod.

V pátek 23. 8. bude celodenní adorace od 8:45 hod., v 16:30 ukončení a požehnání. V 17:00 hod. vystoupí schola z Bystřice pod Lopeníkem.

V sobotu 24. 8. bude v 10:00 hod. průvod a v 10:30 Slavnostní mše sv., kterou bude slavit otec arcibiskup Jan a kněží, kteří v naší farnosti v minulosti působili. Odpoledne vystoupí sbory „Plkotnice“ a „Slatinka“ a večer DH Žadovjáci.

V neděli 25. 8. bude v 10:00 Hodová mše sv., kterou bude slavit P. Václav Vrba, bývalý farář v Bánově a nyní farář a děkan ve Veselí nad Moravou. Podrobnosti na plakátech.

Petiční archy jsou vzadu v kostele.