NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

.

          FarniDen2019m

Ohlášky ze dne 12.5.2019

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN

Úterý 21. května 2019

odjezd: Bystřice 8.00; Suchá Loz 8.15; Bánov 8.15

                         Program: 10.00 pobožnost Křížové cesty

                                          11.15 mše svatá v bazilice

                                          13.00 svátostné požehnání

                                          14.30 odjezd

 

 • Všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce na křesťanská média, upřímné díky.
 • Při nedělní mši sv. 19. května bude vykonána měsíční sbírka na kostel.
 • Farnost Bánov pořádá jubilejní V. ročník Májového koulení, turnaje manželských párů v kuželkách. Uzávěrka zápisu je ve středu 15. května v 18.00hod. Páry z Bystřice se mohou zapsat u manželů Baných a v Suché Lozi u manželů Smetanových, kteří podají i bližší informace o soutěži. V Bánově se zapisuje u obsluhy minibaru Sportovní haly. Finále v sobotu 18. května! Na vítěze čeká putovní pohár a pro první tři páry věcné ceny. V rámci turnaje bude probíhat i soutěž o nejlepší kostým.
 • Dnes odpoledne ve 14.00hod. jste zváni k Májové pobožnosti.

Ohlášky ze dne 5.5.2019

 • Ve čtvrtek 9. května povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.50 v Suché Lozi maminky a babičky /Hnutí matek/. Po skončení mše sv. bude Májová pobožnost.
 • V pátek 10. května v Bánově po skončení mše sv. Májová pobožnost.
 • V pátek 10. května v kostele v Suché Lozi od 19.40hod. setkání biřmovanců.
 • Při nedělní mši sv. 12. května bude vykonána sbírka na křesťanská média.
 • Farnost Bánov pořádá jubilejní V. ročník Májového koulení, turnaje manželských párů v kuželkách. Uzávěrka zápisu je ve středu 15. května v 18.00hod. Páry z Bystřice se mohou zapsat u manželů Baných a v Suché Lozi u manželů Smetanových, kteří podají i bližší informace o soutěži. V Bánově se zapisuje u obsluhy minibaru Sportovní haly. Na vítěze čeká putovní pohár a pro první tři páry věcné ceny. V rámci turnaje bude probíhat i soutěž o nejlepší kostým.

Ohlášky ze dne 28.4.2019

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za mariánské ctitele.
 • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude v Suché Lozi ve čtvrtek 2. 5. a v Bánově v pátek 3. 5. po skončení večerní bohoslužby.
 • V sobotu 4. května povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 21.4..2019

 • V pátek 26. 4. v 19.40 se v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi uskuteční setkání biřmovanců.
 • V sobotu 27. 4. od 14.00 do 17.00 na faře v Bánově budou mít setkání děti ze společenství Misionář srdce. V neděli půjdou děti v liturgickém průvodu. Při bohoslužbě složí slib nová členka Tereza Moravcová ze 3. třídy.
 • V neděli 28. 4. /Neděle Božího milosrdenství/ ve 14.30hod. bude v kostele sv. Ludmily Velikonoční koncert schol naší farnosti. Vstup volný. Vstupné dobrovolné.
 • V sobotu 27. dubna 2019 chtějí vstoupit do stavu manželského v kostele v Újezdci u Luhačovic pan Martin Suchánek z Bánova se slečnou Martinou Dleštíkovou z Těšova.